Anlatım Bozuklukları Test-4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Zafere ulaşmak için son bir gayrette daha bulunmamı istemişti.

B) Girişimimin başarısızlıkla sonuçlanması karşısında duyduğu üzüntüyü anımsıyorum.

C) O günden sonra benimle ne ara sıra ne de hiç görüşmedi.

D) Köyün, tepelerin arkasında olduğunu da söylemişti bize.

E) Geniş bir yolun başında durmuş ve bana ilerilerde bir yeri göstermişti.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Söz, sanatı kurtarmış, eski direncini kazandırmıştır.

B) Birinci cümle çaresizliği değil, süreci açıklıyor bence.

C) Konuşurken oyalanırız ve bu oyalanış bize kendimizi dinleme olanağı sağlar.

D) Ancak sanat sayesinde gerçek benliklerimize kavuşabiliriz.

E) Dil anonimdir, geneldir, kimse onun tümünü tüketemez.

 

3. Dostluk, (I)kişilerin birbirlerini (II)karşılıklı beğenmelerine, birbirleriyle (III)zevk ve (IV)duygu (V)bakımından anlaşmalarına dayanır.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümledeki anlatım bozukluğu giderilmiş olur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Bir ara, yerden bir avuç saman aldı, ellerinin arasında bir adağı yerine getirir gibi oğuşturup havaya üfledi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı

B) Birinci yüklemin dolaylı tümleç eksikliği

C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Noktalama yanlışlığı

E) İkinci yüklemin nesne eksikliği

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Devlet adamlarının kültürlü olmasını istiyordu.

B) Onun, romancıyla kapıştığı geceyi de unutamam.

C) Düşüncelerini büyük bir ustalıkla aktardı bize.

D) De Gaulle’ün konuşması bitince, Naci hayran kalmıştı.

E) Genç yaşta ölümü, hiçbirimiz için sürpriz olmadı.

 

6. Soyut kavramlar çoğul özne olduğunda, yüklem üçüncü tekil gelir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kentin patırtısı içinde beni sıkan düşüncelerim birer birer yok olmuşlardı.

B) Kuş cıvıltılarıyla bütün gerginliklerim bir anda kayboldu.

C) Bu olaydan sonra bütün olumlu duyguları da bitmiş tükenmişti.

D) Sevinçleri, bayramlık alınmış çocuklar gibi gözlerinden okunuyordu.

E) Beklemediği bir durumla karşılaşınca bütün hayalleri yıkılmıştı.

 

7. (I) Bazı lânetliler kaynar kazanlara atılmıştı. (II) Bazıları da eğri büğrü ağaçlara dönüştürülmüştü. (III) Geçen biri, ağacın bir dalını kırsa, kanamaya başlıyor ve acıyla haykırıyordu. (IV) İkiyüzlüler, yaldızlı kurşundan, sadece göz yerleri açık başlıklar takmışlardı. (V) Yalancılar da perişan bir durumda yerlerde sürünüyorlardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sürekli, iç dünyamın kapılarını arıyor ama bulamıyordum.

B) Çocuğun birkaç defa bayıldığını da görmüştüm.

C) Arkadaşları onu incitmekten zevk alıyorlardı.

D) Ne ben kimseyi, ne de kimse beni seviyordu.

E) Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın, onu hâlâ hatırlıyorum.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O anda çocuklar, kahkahalarla gülmeye başlamıştı.

B) Babalarıyla tanışmayı istemiyordum, ancak bir yandan da merak ediyordum.

C) Aralarında kendimi budala gibi hissetmeye başlamıştım.

D) Bana numara yaptıklarını daha sonra fark ettim.

E) Adam ve erkek kardeşleri kalmam için ısrar ettiler.

 

10. (I) Ayla, bütün gücüyle elime sarılmış, tutuyordu. (II) Onu güçlü bir hamleyle silkeledim. (III) Bu defa da tabancayı tutan elimi yakalayıp ısırmaya başladı. (IV) Canım acımıştı, parmaklarımı gevşettim ve tabanca elimden düştü. (V) Ayla da onun üzerine atıldı ve tabancayı kaptı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinin neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Dışişlerimizin bu (I)kendine özgü kişiliğini (II)tanıyanlar bileceklerdir ki, Orhan Tahsin, boşuna akıp gitmiş, (III)değeri bilinmemiş(IV)kendisinden (V)gereğince yararlanılmamış bir nehirdir.

Bu cümlede altı çizili söz veya söz öbeklerinden hangisi çıkarılırsa cümlede bir anlatım bozukluğu ya da anlatım daralması olmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sıcak bir yuvası, ince bir eşi, güzel çocukları vardı.

B) Onun hakkında “-idi” ekli bir yazı yazmak bana çok zor geliyor.

C) Bazı ölümler insanı şaşkına çeviriyordu.

D) Ölüm, bazen bir hastalık halinde gelir insana.

E) Biz yaştakilerin buna alışmış, kanıksamış olmaları gerekirdi.

 

13. Bazı belgisiz sıfatların belirttikleri isimlerin tekil, bazılarının da çoğul olması zorunludur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hiçbir baba, çocuklarının kötü işler yapmasını istemez.

B) Gazetenin sanat sayfasında yaptığı değişiklik, birçok okuyucular tarafından yadırgandı.

C) Dertli, üzgün insanlar, yaşamın bütün acılarını unutmak için sanata sığınırlar.

D) Birtakım insanlarda gazete okumamak gibi garip bir hastalık vardır.

E) Bazı yarışmacılar, yarışmaya başlamadan kısa bir “ön çalışma” yapar.

 

14. Etrafında bir hayranlar (I)halkası vardı. (II)Onun güzelliğine, zarafetine, şiirlerine (III)tutkun olan bir hayranlar halkası, uzun (IV)seneler etrafında (V)mevcut olmuştur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa anlatım bozukluğu olmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beraber” sözcüğü cümleden çıkarılırsa cümlede bir anlatım bozukluğu meydana gelir?

A) O tarihlerde erkeklerin kadınlarıyla beraber gezmeleri ayıp sayılırdı.

B) Annem, büyükannemle beraber pencerenin önüne oturmuş bizi bekliyordu.

C) Gene elimi eline aldı, geldiğimiz yollardan beraber eve döndük.

D) Bununla beraber benim içimde bir tatsızlık, bir huzursuzluk vardı.

E) Kendisiyle beraber alışverişe gidecek komşularını aramıştı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dil, milletin en aziz, en büyülü, en kıymetli servetidir.

B) İlim servetten üstündür; ilim seni, sen de serveti korursun.

C) Kahvenin önünde yıllanmış çınarların dibinde oturulur, kahve içilirdi.

D) Etrafımda güneş kadar temiz, ay kadar donuk bir sessizlik vardı.

E) İstanbul, ya hiç sevilmez; yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) En yaygın olgular, sık sık tekrarlanan düşlerdir.

B) Tek başına hiçbir kâbus, gerçek bir kanıt sayılamaz.

C) Düşler, deneğin yaşamında erken yaşta ortaya çıktığı olaylar en geçerlileri sayılabilir.

D) Bu kişi tüm yaşamı boyunca iki tür kâbusla karşılaşmıştır.

E) Kendini dehşet içinde, bir ormanlık vadiye kaçarken görüyordu.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onu, yüzünü aydınlatan gülüşüyle kucaklar, darılmadığını gösterirdi.

B) Toplantı bittikten ve konuşmanın verdiği gerilim geçtikten sonra yanıma gelirdi.

C) Senin, bana gönderdiğin mesajların hepsini saklıyorum, demişti.

D) Konuşmasını kesmeye gönlümüz bir türlü razı olmazdı.

E) Arada bir espri yapar, konuşmayı sabote ederdik.

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ek eksikliğinden doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ben o rüzgârla şimdi baş başayım.

B) Kendi gönlümce bir saat yaşayım.

C) Bir güzel şarkı söylüyor rüzgar.

D) Ömrün yegâne (tek) lezzetidir hatıran bile

E) Duymadım ilk ateşin düştüğünü

 

20. Dante, zaman zaman Beatrice’i görüyor, uzaktan da olsa hayranlık duyuyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkinci yüklemin dolaylı tümleç eksikliği

B) Birinci yüklemin nesne eksikliği

C) Özne-yüklem uyuşmazlığı

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) Aynı özneyi alamayan yüklemlerin bir arada kullanılması

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-E 5-D 6-A 7-C 8-D 9-B 10-A 11-C 12-E 13-B 14-E 15-D 16-B 17-C 18-A 19-B 20-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir