Anlatım Bozuklukları Test-3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Don Juan, herkesi benim etrafımda toplanmaya çağırdı ve toplandılar.

B) Bu koşullar altında benim için yapabilecekleri tek şey, bana iyi şanslar dilemekti.

C) Çıkacakları yolculuğa onlarla birlikte gelemeyeceğini söyledi.

D) Görevimi bırakmamın söz konusu olamayacağını da biliyordum.

E) Zorlu bir görevi yerine getirmek üzere beni tek başıma bırakacaklardı.

 

2. (I)Bütün insanların zaafları vardır. Dışişleri mensupları da bu konuda (II)istisna oluşturmaz. (III)Üstelik hele hariciyeciliğin halk çocuklarına (IV)henüz açılmadığı dönemlerde, bu meslek (V)eski Osmanlı ailelerinin çocuklarıyla doldurulmuştu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa, cümlede bir anlatım bozukluğu ya da anlam daralması olmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hayat bir oyundur, onun da kendine özgü kuralları vardır.

B) Hayatta bir bakıma göre her şey birbirinin aynıdır.

C) Ölümden kaçmak, hayata koşmak demektir.

D) İnsanlar ancak boş hayallerle mutlu olabilir.

E) Bir hastayı doktor tedavi eder, hastabakıcı korur.

 

4. (I) Yoksul insanları ve (II) çevrelerini adi bulmuş, (III) huzuru ve hayalleri bozulmasın (IV) diye (V) gözlerini kapatmıştır.

Yukarıdaki parçada “onlara” sözcüğü numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse cümledeki anlatım bozukluğu giderilmiş olur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. (I) Bu güzel sabah da, her sabah olduğu gibi saatim tam altıda çaldı. (II) Beni, çalıştığım kliniğe götürecek otobüs, bir saat sonra gelecekti. (III) Otobüse birkaç blok ötedeki bir duraktan biniyordum. (IV) Bu, zamanında işimde olmamı sağlayacak otobüstü ve kaçırmak istemiyordum. (V) Otobüsü kaçırırsam, işime bir saat geç kalmış olacaktım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsan hayatı dayanılması gereken bir ıstıraptır, çok az eğlenilir.

B) İnsanlar, çıkarları için olmayacak haksızlıklar yaparlar.

C) Haksızlığı her kabul ediş, onun daha büyüğünü doğurur.

D) Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

E) Gelecek penceresindeki perde daima kapalıdır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Balolarda komik olaylar da olur, bizi günlerce güldürürdü.

B) Onun mektuplarının birçoğu karşımda, masanın üzerinde duruyor.

C) Amcamın durumu günden güne kötüye gidiyordu.

D) O, güzel ve pahalı elbiseler giyer, kıymetli mücevherler takardı.

E) Ben mektuplarıma “Aziz Ağabeyim” diye başlar, “Ağabeyim Efendim!” diye bitirirdim.

 

8. Sanatın amacı, kişinin duyarlılığını geliştirmek, dünyaya insanca bakma gücü kazandırmaktır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C) Temel cümleciğin dolaylı tümleç eksikliği

D) Yan cümleciğin nesne eksikliği

E) Özne-yüklem uyumsuzluğu

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Birinin beni hareket ettirdiğini, hafifçe sarstığını fark ettim.

B) Herhangi bir neden olmamasına karşın, gevşediğimi hissettim, içim rahat etmişti.

C) Mizaç yönünden birbirimize çok yakınlaştığımızı zannettim.

D) O ise, ağlamaklı bir sesle yanında bulunanlara veda ediyordu.

E) Görmüyordum, ama yakınlarda bir yerde olduklarını hissediyordum.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O dost, babacan, neyin kalıcı, neyin geçici olmadığını iyi bilen biriydi.

B) Ufak tefek, tatlı, ışıklı, alabildiğine sevimli bir insandı.

C) Derneğin üyeleri olarak, yöneticilere başvurduk.

D) Böyle bir ikilem, beni zor durumda bırakıyor.

E) Bu arada, dönemin belediye başkanına da çıktık.

 

11. Avrupa devletlerinin teknoloji ve askeri alanlarda ilerlemesi son yüzyılda olmuştur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

B) Özne-yüklem uyuşmazlığı

C) Tamlamanın yanlış kurulması

D) Eş anlamlı sözcüklerin kullanılması

E) Noktalama eksikliği

 

12. (I)Kendimce pek acıklı (II)bulunduğum (III)durumumu düzeltmek için (IV)aklıma gelen çare, aile içindeki aydın genç kızlara, genç hanımlara (V)başvurarak, onlardan yardım istemek oldu.

Yukarıdaki cümlede, anlatım bozukluğunun giderilmesi için numaralanmış sözcüklerin hangisinde yapısal bir değişiklik yapılmalıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Şairin doğduğu İstanbul (I)şehri hem zengin bir (II)kent, hem de (III)toplumsal gelişmelerin kaynaşma (IV)halinde olduğu (V)bağımsız bir bölgedir.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa, cümlede bir anlatım bozukluğu ya da anlam daralması olmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Müdür, bu sözleri biraz sıkılarak, sesini alçaltarak söylemişti.

B) Koca Ali, yanında konuşanların sözlerine kulak kabartır.

C) Ak Şemsettin darılıp gideceği yerde şeyhinin kapısının köpekleriyle kamını doyurur.

D) Bu alçak gönüllülük üzerine Hacı Bayram onu yanına çağırır ve hediyeler verir.

E) Saçlarımı gözlerimin üstüne indirmek de benim düşünceye daldığımı gösterir.

 

15. Ben özel hayatımın bütün sıkıntılarına, acılarına karşın bu binada, bu bahçede çok tatlı, çok mesut saatler geçirmişizdir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan takısının gereksiz kullanılması

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D) Temel cümleciğin dolaylı tümleç eksikliği

E) Özne-yüklem uyuşmazlığı

 

16. (I) Tanpınar’la Paris’te buluşmamız, İstanbul’da, Edebiyat Fakültesi’nde başlayan dostluğumuzu perçinledi. (II) Edebiyat Fakültesi’nde Spitzer’in öğrencisi, sonra da Köprülü’nün asistanı olmam ilgisini çekmişti. (III) Ben ise o sıralarda Ondokuzuncu Yüzyıl Türk Edebiyatı’nı okumuş ve hayran olmuştum. (IV) Doğu-Batı karması bir inceleme yöntemini uygulamıştı bu kitabında. (V) Paris’te de bu karma kişiliğiyle geçirdi günlerini, hiç yabancılık hissetmeden.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Rüzgarın yardımıyla yangın daha da genişledi.

B) Çifte Minareyi görüp de ona hayran olmamak mümkün değildi.

C) Yaşadığı sürece kimseden yardım görmemişti.

D) Kızılay’ın gönderdiği yardım Afrika’ya ulaştı.

E) Gölgesi tavana vuran Mehmet Ali’nin yüzüne bakıyorsun.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bütün halk türküleri ve şiirleri uzaklarda bulunan sevgiliye, anaya, bacıya acı acı seslenir.

B) İlâçlar, bazı insanlar için gerekli ama sen onlara ihtiyaç duymazsın.

C) İnsanlara karşı merhamet duygusu ne ise, güzel eserlere karşı sevgi de odur.

D) Haklı olduğunu biliyor ama içtenlikle katılamıyordum.

E) Sevdada mutluluk umanlar, sevdanın ne olduğunu bilmeyenlerdir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-B 4-E 5-D 6-A 7-E 8-C 9-B 10-A 11-C 12-B 13-A 14-D 15-E 16-C 17-A 18-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir