Anlatım Bozuklukları Test-27

1. Bir cümlede aynı anlama gelen sözcüklerin ya da anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması anlatımın bozuk olmasını sağlar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz sözcüklerin kullanılması

B) Anlamca çelişen sözlere yer verilmesi

C) Tamlayan ekinin gereksiz kullanılması

D) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

E) Gereksiz bağlaç kullanılması

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "hiçbir" sözcüğü gereksiz ya da yanlış kullanılmıştır?

A) Geçen hafta okuduğu kitaptaki hiçbir hikâyeyi beğenmemiş.

B) Sevdiği birini kaybettiğinde üzülmeyecek hiçbir insan yoktur.

C) İnsanlardan kaynaklanan hiçbir sorun çözümsüz değildir.

D) Başarılı olmayı isteyen kişiyi, hiçbir engel yıldıramaz.

E) Uzay konusunda, ülkemizde yirmi yıl boyunca hiçbir eser yayımlanmamış.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Küçük bir çocukken girdiği bu atölyede yirmi yıldır çalışıyordu.

B) Atölyede çalışanlar bir aile gibiydi; herkes, birbirini çok severdi.

C) Yanında çalışan bu çocuğu aslında hiç sevmiyordu, ancak bir yandan da hayranlık duyuyordu.

D) İşyerinin sahibi, bayramlarda herkesle bayramlaşır, çalışanlara hediyeler verirdi.

E) Çalışanlar, burayı bir işyeri değil, kendi evleri olarak görüyorlardı.

 

4. (I) Bugün, okullardaki edebiyat ve Türkçe dersleri program ve uygulama yönüyle pek iyi durumda değil. (II) Okullardaki Türkçe öğretimi dilimizin öğretilmesinde yeterli olamıyor. (III) Bu nedenle dilimiz bir iletişim aracı olarak gereği gibi kullanılamıyor. (IV) Yaşayan Türkçeden alınan örneklere dayanılarak dilbilgisi öğretimine ağırlık verilmelidir. (V) Edebiyat öğretimi günümüze ait yapıtlara öncelik ve ağırlık vermelidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Yeni müdür, özellikle işlerini aksatanlara göz açtırmıyordu.

B) Tembelliği huy edinmiş olanların böyle bir çalışma düzenine uymaları zor görünüyor.

C) Kaçırılan işadamları konusunda yeni bir gelişme yaşandı mı?

D) iki hafta içinde, çalışanların en az yarısı, uyarı cezası almıştı.

E) Çalışanlar önce, işlerini aksatmamayı, sonra da verimli çalışmayı öğrendiler.

 

6. (I) Lise çağındaki çocuklar konusunda, öğretmenler de veliler de çok dikkatli olmak zorundalar. (II) Hele üniversite sınavına hazırlık gibi bir durum söz konusuysa durum daha da hassaslaşır. (III) Öğrenciler sınava hazırlanma sürecinde birtakım sorunlar yaşanabilir. (IV) Bu dönemdeki çocuklar, aşırı alıngan bir yapıya bürünürler. (V) İyi niyetle söylenmiş en masum bir uyarıyı bile, hemen yanlış anlayabilirler.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Düzenli çalıştığın sürece her zaman başarılı olursun.

B) Ailenin tüm çabalarına rağmen iki kardeş birbiriyle bir türlü geçinemiyordu.

C) Sınava hazırlanırken, ben de misafir gelmesinden hoşlanmazdım.

D) Kolay sinirlenmezdi, ama yeri geldiğinde kaşlarını çatmasını da bilirdi.

E) İnsan, yaşlandıkça sağlık konusunda daha dikkatli oluyor.

 

8. Uzay araştırmaları (I)için İngiltere'den, 200 bin sterline (II)uzunluğu beş metre plan objektif çapı bir metre (III)olan, motorla (IV)çalışan bir dürbün (V)satın alındı.

Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangilerinin atılması cümlenin anlamında bozukluk ya da daralmaya yol açmaz?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) I. ve III.   D) III. ve V.   E) II. ve V. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sait Faik'in tüm öykülerini, hatta şiirlerini bile okumuştu.

B) Bazı öğrenciler, şiir okumak bir yana, şiir yazmayı bile sevmiyor.

C) Okuduğu bir kitabın özetini çıkarmasını istemek, öğrencileri kitaplardan soğutur.

D) Bir yapıttan edinilenlerin yazıya aktarılması her zaman mümkün değildir.

E) Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için, şiiri sevdirmek şarttır.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Yeterince üzerinde durulmayan konular yüzünden sınavda sorun yaşanabilir.

B) Öğrendiğiniz bir konuyu mutlaka testlerle pekiştirmelisiniz.

C) Bir konu ile ilgili çözülmesi gereken test sayısı konuya göre değişir.

D) Bazı öğrencilerin başarısızlığı yeterli test çözülmemesinden kaynaklanıyor.

E) Öğrencilerdeki heyecanın sınav yaklaştıkça artmasını, doğal karşılamak gerekir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Behçet Necatigil, kırık duyarlıkları dile getirmek uğruna yıllarını Beşiktaş'ta harcamıştır.

B) Barbaros Meydanı'ndan geçerken anıtı, türbeyi, yoksulların parkını görür.

C) İnsanların acıları, yalnızlıkları, sıkıntıları ile sürekli karşı karşıyadır.

D) Şiirlerinde, dertlerini kimseye açmayan, yalnızlıkları ile baş başa yaşayan insanları anlatır.

E) Bence Beşiktaş'ın arka sokaklarında çocukluğumuzun beyefendi insanlarının hâlâ olduğunu sanıyorum.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış yapılı sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Yaz mevsiminde en önemli eğlencemiz açık hava sinemalarında film izlemekti.

B) Demiryolunun kenarındaki alanda, cambaz gösterileri olurdu.

C) İpin üzerinde tehlikeli hareketler yapan cambaz, seyircileri korkuturdu.

D) Sizlere hoşça vakit geçirebildiysek ne mutlu bizlere!

E) Gösterinin bitiminde palyaço, seyircilerin arasında dolaşır, para toplardı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Dokuz gün sürecek "otomobil fuarı" cuma günü açıldı.

B) Bu yıl fuarda sergilenen küçük araçlar, müşterilerin ilgisini çekiyor.

C) Bu araçlar, boyutları küçük olduğu ve fiyatlarının uygun olması nedeniyle çok tutuldu.

D) İstanbul gibi park sorununun olduğu kentlerde küçük araçlara büyük rağbet oluyor.

E) Kimi zaman, özel araçla bir yere gitmek, park sorunu yüzünden çile haline geliyor.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) İstanbul'da, okulların açılmasıyla trafik sorunu iyice arttı.

B) Tatil zamanında tatil, iş zamanında ise çalışılacağı söylenmelidir.

C) Gelecek toplantının ne zaman, nerede yapılacağı tüm üyelere duyuruldu.

D) Toplantıya katılmayanlar, yönetimin aldığı kararları kabul edecekler.

E) Düşüncelerini dile getirmekten kaçınan kişi, başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kalır.

 

15. (I) Çocukluğumuz otların, çiçeklerin, ağaçların arasında bir masal gibi geçti. (II) Kuşlarla, kuzularla birlikte büyüdük adeta. (III) Kuzular çayırlarda otlar, biz de çelikçomak oynardık. (IV) Oyuna öyle dalardık ki akşamın olduğunu fark etmezdik. (V) Çocukluk günlerimizi hatırladıkça duygulanırım, gözlerim dolar.

Bu parçadaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne ile ilgili anlatım bozukluğu vardır?

A) Her konuda görüş bildiren kişinin tam olarak anladığı konu yoktur.

B) Ulaşmak istediği hedefi olmayan kişi, yaptığı hiçbir işten zevk almaz.

C) Bir soruna çözüm bulabilmek için öncelikle doğru anlamak gerekir.

D) Yanlış yapma korkusu, pek çok insanın iş yapmasını engeller.

E) Başarılı olmak için planlarınız yoksa, başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-C  4-E  5-C  6-C  7-A  8-D  9-B  10-D  11-E  12-D  13-C  14-B  15-C  16-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir