Anlatım Bozuklukları Test-26

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcüğün cümlede yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Pek çok insan, yasalardaki haklarını hiç bilmiyor.

B) Her tür yasal olmayan faaliyete karşı hemen soruşturma açılacak.

C) Haksızlığa uğradığını düşünen her birey, ilgili kuruma dilekçeyle başvurur.

D) Devlet kurumları kendilerine gelen her dilekçeye 15 gün içinde cevap vermek zorundadır.

E) Bir dilekçe ile her sorunun çözümleneceğini düşünmek, hayalcilik olur.

 

2. "Saat akşamın sekizi olduğu halde Fırat, hâlâ eve gelmemişti; fakat hepimiz onu çok merak ediyorduk."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin bileşik zaman çekimli olmasından

B) Cümlelerin ortak özneye bağlanmamasından

C) Gereksiz bağlaç kullanılmasından

D) Yanlış ilgeç kullanılmasından

E) "henüz" yerine "hâlâ" kullanılmasından

 

3. "(I)Yapılan araştırmalar (II)sonunda yavrularına en (III)düşkün canlı türünün goriller (IV)olduğu (V)anlaşılmıştır."

Numaralanmış sözcüklerden hangisinin gereksiz ya da yanlış kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsan her düşündüğünü söylememeli, sonradan pişmanlık duyacağı sözleri etmemelidir.

B) Bizi insanlara tanıtan, söylediklerimiz değil yaptıklarımızda.

C) Gülümsemenin, iletişim kurmada yadsınamayacak kadar önemli bir değeri vardır.

D) Planlı olmanın en büyük yararı zamanın değerlendirilmesini sağlamaktır.

E) İnsan ayrıntı deyip geçmemeli, mutluluğun ya da mutsuzluğun ayrıntılarda gizli olabileceğini hesaba katmalıdır.

 

5. (I)Cumhurbaşkanı, (II)kendisine bir uçak maketi hediye edilen (III)Fransız standını terk ederken (IV)ülke savunmasında (V)savaş uçaklarının öneminden söz etti.

Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün atılması cümlenin anlamında bozukluk ya da daralmaya yol açar?

A) Bu iki adamın üç saat süreyle ne konuştuklarını merak ediyorduk.

B) Babam, küçük kardeşimin yağan yağmurda sokağa çıkmasına çok kızdı.

C) Bazı kavramların anlamı kişiden kişiye göre değişir.

D) Dün sabahtan akşama kadar sadece elli soru çözmüş.

E) İki seneden beri bu küçük dükkânda tek başına, yalnız çalışıyordu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkesin kendine yakın bulduğu şairler, yazarlar vardır.

B) Ziya Osman Saba'nın şiirlerini her zaman severek okurum.

C) O şairle benim şiir konusundaki düşüncelerimiz uyuşuyor.

D) Gerçek şair, hiçbir zaman şiirlerinde bir düşüncenin savunuculuğunu üstlenmez.

E) Şiiri, şiir olduğu için okuyanlar gerçek şiirseverlerdir.

           

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu park, çocuklar için iyi bir oyun alanı olmuştu.

B) Parkta oynayan çocuklar ailelerinden sorumludur.

C) Ülkemizde bir çocuk edebiyatının varlığından söz edilemez.

D) Tarık Amca, her seferinde mahallenin çocuklarına oyuncaklar getirirdi.

E) Pazartesi günü okullarda ders olmadığını çocuklardan öğrendik. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde cümlenin başı ile sonu arasında çelişki vardır?

A) Öğretmenlerin tatili ağustos sonunda biter, öğretmenler eylül başında sezonu açarlar.

B) Her yıl, okullar açılmadan iki hafta önce birkaç gün süren "öğretmenler kurulu toplantıları" yapılır.

C) Sınıf geçme sistemindeki değişiklik yüzünden, toplantıda ele alınacak pek çok konu var.

D) Görüşülmeyi bekleyen konulardan biri de ders kitaplarının belirlenmesi ve tek dersten kalan öğrencilerin durumuydu.

E) Önceki yıllarda tek dersten kalan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebildiği halde, yeni yönetmeliğe göre bu mümkün olmayacak.

 

10. "Öğrendiğimize göre yaklaşık beş yıldan beri değiştirileceği söylenen sınav sisteminin bu yıl da değişmeyeceği söylenmektedir."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "da" bağlacı cümleden atılarak

B) Yüklem "belirtilmiştir" olarak değiştirilerek

C) "Öğrendiğimize göre" sözü cümleden atılarak

D) "beş yıldan beri" yerine "yıllardır" getirilerek

E) "değiştirileceği" yerine "kaldırılacağı" getirilerek

 

11. (I) Öğrencilik yıllarımda anlaşılmaz bulduğum konulardan biri de okul takımlarına sporcu seçme biçimiydi. (II) Futbol takımı için seçmeler 100 metre yarışının sonuçlarına göre yapılırdı. (III) Yani kim hızlı koşarsa onun futbolu iyi oynadığına dair bir görüş vardı. (IV) Aynı şekilde basketbol seçmeleri de bence bir komediydi. (V) Çünkü bunda da boyca en uzunlar seçilirdi takıma.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?

A) Hafta sonu pikniğe gitti, o akşam eve hasta olarak döndü.

B) Pazar günü seninle birlikte İzmir'e gidelim.

C) Yarım kalan konuları, yarın sabah karşılıklı oturup görüşürüz.

D) Kuralları her zaman kendi çıkarları lehine yorumlardı.

E) Onun en büyük hayali şiirlerini bir kitap haline getirmekti.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınav yaklaştıkça daha çok çalışıyordu, ama heyecanı da giderek artıyordu.

B) Bu heves nasıl başladı hatırlamıyorum, ama kendimi bildim bileli yazar olmak istiyordum.

C) Küçük Can, en sevdiği oyuncağının kırıldığını görünce ağlamaya başladı.

D) Takımlar arasındaki dengeler aynı olduğu için maçın sonucunu kestirmek çok zor.

E) Nadir Bey, bir konuyu aynı kişilere birçok kez anlatmasıyla bilinir.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Yola erken çıkmamız yalnız bizim için değil, sizin için de iyi olur.

B) Böyle bir kursa katılması kendisi adına çok yararlı otur.

C) Erzurum'dan babası ve amcası için Oltu taşı tespihler almıştı.

D) Çalıştığı kurum adına bazı anlaşmalar imzalıyordu,

E) Bu gezi çocuklar için iyi bir eğlence oldu.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamca çelişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Zaman zaman işlerden çok bunalıyor, ama kimseye bir şey söylemiyordu.

B) Bazı işçiler sürekli, hastalık bahanesiyle arada bir işe gelmiyordu.

C) İkide bir karşımıza çıkan bu adamlardan rahatsız oluyorduk.

D) Çocuğun yüzünde yer yer kızıl noktalar ortaya çıkmıştı.

E) Bu ihtiyar, zaman zaman bu parkta oturur.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık hatası vardır?

A) Sadece testlerdeki soruları değil, bu kitaptaki soruları da çözeceksiniz.

B) Gelen otobüslere önce çocuklar, sonra yaşlılar bindirildi.

C) Dün aldığı kıyafetlerin çoğu değilse de hepsi yazlıktı.

D) Bir haftadan beri elektrik olmadığı için kaloriferler de çalışmıyordu.

E) Radyo sabahtan beri açıktı, fakat o dinlemiyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-C  3-A  4-C  5-A  6-D  7-C  8-B  9-D  10-C  11-E  12-E  13-D  14-B  15-B  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir