Anlatım Bozuklukları Test-25

1. "Her hafta yapılan kurul toplantıları bugünden itibaren sona ermiştir." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) Yüklem "yapılmayacaktır" olarak değiştirilmeli

B) "Her hafta yapılan" sözü cümleden çıkarılmalı

C) "bugünden itibaren" yerine "bundan sonra" getirilmeli

D) "yapılan" yerine "yapılması gereken" getirilmeli

E) "Her hafta" yerine "haftalık" getirilmeli

 

2. (I) İnsan için doğa, şaşırtıcı özelliklere sahiptir. (II) Bu durum, insanda merak uyandırır, insanı araştırmaya yönlendirir. (III) Bu nedenle insan, çevresinde gördüğü her şeyi açıklamaya, bir anlam çıkarmaya çalışır. (IV) Düşünen insan, kendi kendine sorular sorar. (V) Bu sorularla evrendeki yerini belirlemeye çalışır.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Nesnel düşünce insanı uyanık tutar, bilimin çözemediği önemli sorunlar olduğunu hatırlatır.

B) Bunca bilimsel gelişmeye karşın insanoğlu, bazı olaylar karşısında çaresizdir.

C) Doğa olayları karşısında çaresiz kalan insan, inançlarına sığınma gereksinimi duymaktadır.

D) insan, doğayı ve evreni anlayabilmek için yüzyıllardır araştırmalarını sürdürmektedir.

E) Kuşaklararası bilgi aktarımı, insanlara araştırmalarında yardımcı olmaktadır.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanatçı dış dünyadaki olayları olduğu gibi anlatır demek, sanattan anlamamaktır.

B) Sanatçının görevi toplum sorunlarına çözüm aramak değil, toplumun sorunlarını belirlemektir.

C) Sanatçı, topluma yararlı olmak yerine, toplumu düşündürmeyi amaçlamalıdır.

D) Sanatçı, konusunu yaşamdan alır ve kendinden bir şeyler katmaya çalışır.

E) Sanatçı, yapıtını yayımladıktan sonra bir kenara çekilir; yapıtın yorumlanması eleştirmenin işidir.

 

5. "Bu kurumda barınan çocukları, aslında çok seviyordu, fakat bir türlü fırsat bulup ilgilenemiyordu."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu

B) Nesne eksikliği

C) Yanlış bağlaç kullanılması

D) Öznenin belirtilmemiş olması

E) Tümleç eksikliği

 

6. "Sınırlı sayıda eke sahip olan diller, durmadan ilerleyen uygarlığa yetişmek, baş başa gitmek zorundadır." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "sınırlı sayıda eke sahip olan" yerine, "ek sayısı sınırlı olan" getirilmeli

B) "durmadan ilerleyen" yerine, "sürekli gelişen" getirilmeli

C) "uygarlığa" yerine, "uygarlıkla" getirilmeli

D) "baş başa"dan önce "onunla" getirilmeli

E) "uygarlığa yetişmek" sözleri, "uygarlığa yetişip" olmalı

 

7. "Bir sözcüğün zarf olabilmesi için fiilden önce gelmesi ve nitelemesi gerekir." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) Yüklem "şarttır" olarak değiştirilmeli

B) "ve" bağlacından sonra "fiili" kelimesi getirilmeli

C) "gelmesi" yerine, "gelerek" getirilmeli

D) "zarf olabilmesi" yerine "zarf olarak kullanılabilmesi" getirilmeli

E) Yüklem olumsuz duruma getirilmeli

 

8. "Şair, bir tohumun toprağa düştüğünden, topraktan fışkırana kadar geçirdiği serüveni şiirsel bir dille ortaya koyar." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl ortadan kalkar?

A) Yüklem "ortaya koymaya çalışır" olmalı

B) "fışkırana kadar" yerine "filizlenene kadar" getirilmeli

C) "düştüğünden" yerine "düştüğü andan" getirilmeli

D) "geçirdiği" yerine "yaşadığı" getirilmeli

E) "şiirsel bir dille" yerine "şiirsel biçimde" getirilmeli 

 

9. "Bu durumda o, tarihten ne anladığı, tarihi nasıl yorumladığı ortaya çıkmaktadır." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "o" sözcüğünden sonraki virgül kaldırılmalı

B) Cümledeki kişi zamirine tamlayan eki getirilmeli

C) "nasıl yorumladığı" yerine, "nasıl yorumladığını" getirilmeli

D) "ortaya çıkmaktadır" yerine, "ortaya koymuştur" denilmeli

E) "bu durumda" sözü, "ortaya"dan önce gelmeli

 

10. Bir insan, kendini sevmiyor ve kendisine inanmıyorsa; başkaları neden inansın?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Nesne eksikliği

C) Temel cümlede tümleç eksikliği

D) Özne-yüklem uyumsuzluğu

E) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanımı

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük ya da sözcükler kullanılmıştır?

A) Onun yöneticiliğinden, aslında kimse memnun değildi.

B) Ne olursa olsun, kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutardı.

C) Üç yıl içinde, kocaman fabrikada ters düşmediği kimse kalmamıştı.

D) Kafasına koyduğu bir işi bitirmek için her yolu denerdi.

E) İş konusunda çok titizdi, hiçbir hatayı affetmezdi.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?

A) Bu hafta yapılacak olan işlerin bir listesini çıkarın.

B) İnsanlara geçmişteki hatalarını sık sık hatırlatmak, onların cesaretini kırar.

C) Mehmet Bey, uzun yıllardır bu sokakta oturuyordu.

D) Bu testte çözemediğiniz kaç adet soru var.

E) Fırtınalı havada denize açılmaya nasıl cesaret ettiniz?

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "kendi" sözcüğü gereksiz kullanılmamıştır?

A) Herkes kendi düşüncesini rahatça dile getirebilmelidir.

B) Son zamanlarda pek çok konuda kendi başına karar veriyor.

C) O, kendi çıkarlarını hiçbir zaman ikinci plana atmaz.

D) Bundan sonra, kendi sorunlarınla bizi meşgul etme.

E) Ayhan Bey, işi olduğu için kendisi gelemeyince, oğlunu göndermiş.

 

14. (I) Çocukluğumuzdan, kitabı tanıdığımız günlerden beri duyarız, "Kitap en iyi arkadaştır." sözünü. (II) Kitabı anlatın, dense bize; belki de sayfalarca anlatırız onun yararlarını. (III) Ancak çoğumuz, kitap okumak için bir türlü zaman bulamayız. (IV) Çünkü bizim için kitaptan daha önemli konular vardır yaşamda. (V) Kitabı boş zamanlarımızı dolduracak bir etkinlik olarak görmekten vazgeçmeliyiz.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Aralık ayında olmamıza karşın havalar hâlâ çok sıcak.

B) Her insanın geriye dönüp baktığında pişmanlık: duyacağı yanlışları vardır.

C) Bu arabanın bize maliyeti, çok pahalı olacak.

D) Dışarı soğuk olduğu için evden çıkamamak canını sıkıyordu.

E) Çocukluğumda izlediğim bir filmi 30 yıl sonra tekrar izlemek beni duygulandırdı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "karşın" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A) Her şeyin doğrusunu yapmak istememize karşın bazı işleri yanlış yapmış olabiliriz.

B) Kendilerine sürekli kızıp bağırmasına karşın çocuklar onu yine de çok severdi.

C) Size yaptığı bunca iyiliğe karşın sizin de ona yardımcı olmanız gerekirdi.

D) Birçok Divan şairi, anadili Türkçe olmasına karşın Arapça, Farsça şiirler de yazmıştır.

E) Düzenli çalışmasına karşın başarılı olamıyorsa ortada bir sorun var demektir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-A  4-D  5-E  6-D  7-B  8-C  9-B  10-C  11-B  12-E  13-B  14-E  15-C  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir