Anlatım Bozuklukları Test-24

1. I. Enkaz altındaki çocuğun sesini duyuyor, ama yardım edemiyorduk.

II. Bu çocuğa tembelliğinden dolayı kızıyor, aslında çok da seviyordu.

III. Bu kitabı hiç beğenmedim, pek çok yazım yanlışı var.

IV. Yazar cümleleri uzatırken gereksiz yere birçok sıfat kullanıyor.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde tümleçle ilgili anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ve III.   B) III. ve IV.   C) I. ve II.   D) II. ve III.   E) I. ve IV.

 

2. Aşağıdakilerden hangisindeki anlatım bozukluğu, cümlenin uygun bir yerine "onlara" sözcüğü getirilerek giderilebilir?

A) Kapıda bekleyenlere önce çok kızdı, sonra hallerine bakıp acıdı.

B) Gördüklerini, bize abartılı biçimde anlatıyor ve inanmamızı istiyordu.

C) Cansev ve Hande'ye çok güveniyor, bütün bildiklerini anlatıyordu.

D) Balkondaki çiçeklere her sabah bakıyor, günaşırı su veriyordu.

E) Öğrencilere konuyu anlattı ve konu ile ilgili test çözmelerini söyledi.

 

3. "Derslerden sonra öğrencileri birer birer çağırıyor ilgilenmeye çalışıyordu."

Aşağıdakilerden hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Adamcağıza bir sürü gereksiz mazeretler uydurdu, sonra gönderdi.

B) Misafirler gittikten sonra odayı ben, salonu da sen düzeltirsin.

C) Önce çocukların odasını temizledi, sonra temizlik konusunda konuştu.

D) Herkes bu konu ile ilgili değişik yerlerden bilgi ve belgeler toplayacaklar.

E) Ermenistan'a Avrupa ülkeleri bilgi ve teknik yardımda bulunacaklar.

 

4. "Geçen yıl başlatılan bu uygulama ülkemize çok şey kazandırmış, fakat daha çok şeyi de alıp götürmüştü." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış bağlaç kullanımı

B) Özne – yüklem uyumsuzluğu

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Birinci cümlede ekeylem kullanılmaması

E) Çelişen sözlerin bir arada kullanılması

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) İzmir'e beni de götür, seni üzmem, asla yük olmam,

B) Bugünden sonra işlerini ve ödevlerini kendisi yapacak.

C) Boş vakit bulduğunda ya bana yardım edecek ya kitap okuyacaksın.

D) Söylediklerimin dışına çıkmazsanız bu işi çok kolay hallederiz.

E) Hastalanmamak için beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tümleç ile ilgili bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu odada yirmi yıl boyunca çalışmış, yazılarını hazırlamıştı.

B) Birlikte çalıştığınız insanları sevmeli, sevmeseniz bile saygı duymalısınız.

C) Kendisine bağırıp çağıranlara, o kesinlikle tek söz söylemezdi.

D) Bu iki arkadaşına kimi zaman kızıyor, aslında çok da seviyordu.

E) Emekli olacağına yalnız kendisi değil, işyerinde çalışan herkes üzülüyordu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Habibat Konferansı'nı gerçekleştirenlere ödül vermek için bir tören düzenlendi.

B) Törene katılan birkaç yetkili, değerlendirme konuşması yaptı.

C) Bütün görevlilere, toplantılar sırasındaki çabalarından dolayı teşekkür edildi.

D) Bu ödül töreni müdür ile çalışanların arasını daha da yakınlaştırdı.

E) Gelecek yıl ülkemizde "Dünya Çocukları" adlı bir konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 

8. "Müdür olarak atandığı bu dairede bir hafta boyunca çalışanların sorunlarını dinledi, şimdi çözüm arıyor."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznenin belirtilmemiş olması

B) Özne-yüklem uyumsuzluğu

C) Gereksiz sözcük kullanımı

D) İkinci cümlede nesne eksikliği

E) Dolaylı tümleç eksikliği 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çok istediğim halde, Göker'le altı aydan beri görüşemedim.

B) Yayınevine uğradığında, birkaç kişi dışında, kimseyle konuşmazdı.

C) O, her ne kadar, yalnız kalmaya çalışmışsa da burada kendisini tanıyan pek çok insan vardı.

D) Pek çok okur, bu ünlü şairi tanımayı ve tanışmayı arzu ediyordu.

E) Tanıştığı insanlarla kısa sürede dost olmasını bilirdi.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanatçı, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilirse görevini yapmış olacaktır.

B) Sanatçı, geçmişi yok sayamayacağı gibi, bütünüyle bağlı da kalamaz.

C) Sanatçının yenilik getirebilmesi için, önce eski yapıtları iyi incelemesi gerekir.

D) Nasıl dilin yenisi olmazsa, sanatın da yenisi olmaz.

E) Her büyük sanatçı, yaşadığı çağda insan düşüncesiyle duygusunun son sınırlarına varır.

 

11. "İletişim alanındaki yenilikler insanları birbirine yaklaştırmak yerine, günden güne uzaklaştırıyor."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Yüklemin şimdiki zamanla çekimlenmiş olması

C) Özne-yüklem uyumsuzluğu

D) Tamlama yanlışlığı

E) Dolaylı tümleç eksikliği

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çevre, insanın ilgi alanları, hatta zevkleri konusunda etkili olabilir.

B) Kişi, çoğu zaman kendini, çevresinin yaşam biçimine uydurmak zorunda kalır.

C) Kişiye bir işi sevdiren de, nefret ettiren de çevresidir.

D) Kendi düşüncelerine göre davranmayan kişi, zamanla bunalıma düşebilir.

E) Bir kişiyi her konuda yönlendirmek, ona nasıl davranması gerektiğini söylemek doğru değildir.

 

13. "Dün akşamki (I)açılış töreninde (II)olimpiyatlarda birinci olması dolayısıyla, (III)belediye başkanı, (IV)Yunus Altın'a (V)bir onur belgesi verdi."

cümlesindeki anlatım bozukluğu, altı çizili bölümlerden hangi ikisinin yerlerinin değişmesi ile giderilir?

A) I ile III   B) II ile IV   C) I ile V   D) II ile III   E) IV ile V

 

14. "Sivrisinekler için değişik ilaçlar geliştirildi, ama hâlâ başa çıkamıyoruz."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "başa çıkamıyoruz" yerine, "baş edilmiyor" getirilmeli

B) "sivrisinekler" sözcüğüne "-le" eki getirilmeli

C) "hâlâ"dan sonra "onlarla" getirilmeli

D) "geliştirildi" yerine "geliştirilmesine rağmen" getirilmeli

E) Yüklem "ölmüyorlar" olmalı

 

15. "Dergi satışlarında öğretmen ve öğrencilere indirim; yapılır, ancak onlardan posta ücreti alınmaz."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış bağlaç kullanımı

B) Tümleç eksikliği

C) Özne-yüklem uyumsuzluğu

D) İkinci cümlede nesne eksikliği

E) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 

16. "Ümit Yaşar'ın, ilk kitabından bu yana yazdığı şiirlerini özenli bir okur tavrıyla izlerseniz, şiiri yalnız başına bir tür olarak düşünmemiştir." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "yalnız başına" yerine "salt" getirilmeli

B) Yan cümleciğin yüklemi "izlendiğinde" olmalı

C) Temel cümlenin yüklemi "düşünmediğini görürsünüz" olmalı

D) "bu yana" yerine "beri" getirilmeli

E) Temel cümlenin yüklemi "algılamamıştır" olmalı

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-B  3-C  4-C  5-A  6-B  7-D  8-E  9-D  10-B  11-E  12-C  13-D  14-C  15-A  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir