Anlatım Bozuklukları Test-20

1. Okul çıkışında biz, doğru lunaparka gider; Sinan ise babasının bakkal dükkanına giderdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) "ise" sözcüğünün gereksiz kullanılması

B) Yüklemlerin geniş zaman ile çekimlenmiş olması

C) Birinci cümlenin öznesinin gizli özne olması

D) Birinci cümlenin öznesi ile yüklem arasındaki kişi uyuşmazlığı

E) İkinci cümlede yer alan tamlamanın anlam karışıklığına neden olması

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemle ilgili bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Geçen yıl grup halinde iyi çalıştıklarını ve bunun sonucunda başarılı olduklarını anlattı.

B) Buraya daha önce iki kez geldiğini, bundan sonra bir daha gelmeyeceğini söyledi.

C) Konuşması boyunca yaptıklarının yanlış anlaşılmasından ve çevresindeki insanların anlayışsızlığından söz etti.

D) Bu olayda kendisinin bir suçu olmadığını, kendisine haksızlık edildiğinden yakındı.

E) Programın son bölümünde, önce izleyici sorularını, sonra stüdyodaki konukların sorularını yanıtladı.

 

3. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı

Ben babamı, sen ustanı unutma.

İkinci dizedeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi zamiri kullanılması

B) Öznenin 2.tekil kişi olması

C) Gereksiz sözcük kullanımı

D) Tümleç eksikliği

E) Yüklem eksikliği

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sonbahar, şehrin güzelliğini ve neşesini süpürüp denize döktü.

B) Şimdi her ağaç, geride kalan o mesut günleri anıyor.

C) Parktaki çınarlar, yaprakları dökülünce zavallı birer çocuğa döndüler.

D) İnsanlar da kuşlar da gelecek baharı bekleyecekler.

E) Bir gün yine, serin bir bahar yeli ile ağaçlar çiçek açacak.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Musa Bey'le on yıldan beri hiç görüşmemiştik.

B) Ne bizim onun İzmir'de olduğundan ne de onun bizim burada olduğumuzdan haberi vardı.

C) Birbirinden uzakta yaşayan dostlar, zamanla birbirlerini unutabiliyorlar.

D) Yoğun iş yaşamı ve zaman darlığı, dostları arayamamanın sebebi oluyor.

E) Yıllar sonra karşılaşılan eski bir dost, adeta insanı yıllar öncesine götürüyor.

 

6. "Siz kendi sorunlarınızı çözmeye, biz de gideceğimiz yere varmaya uğraşıyoruz." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne eksikliği

B) Yüklem eksikliği

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Nesne eksikliği

E) Özne-yüklem uyumsuzluğu

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Yurt dışında eğitim olanağı bulan kimse, bu fırsatı değerlendirmelidir.

B) Bazı sabahlar, uyandığımda kendimi çok halsiz hissediyorum.

C) Annesi ders çalışmadığını, akşama kadar bilgisayarla oynadığından dert yanıyor.

D) Gençler belli bir yaşa ulaşmadan, bazı olayları anlayamıyorlar.

E) İnsan, kendisine yol gösteren biri olmazsa hedeflerine ulaşmakta zorlanabilir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsan, yalnız anladığı şiiri sevmez, kimi zaman anlamadığı şiiri de sevebilir.

B) Şiiri içerdiği anlam için sevmek, şiirden anlamamanın en iyi kanıtıdır.

C) Kimi okuyucular anladığı şiirin güzel şiir, beğenmediği şiirin ise kötü şiir olduğundan yakınır.

D) Çevirisi yapılan şiir değerinden bir şey yitirmemiş olsaydı, şiirde anlamın önemli olduğu düşüncesi doğru olurdu.

E) Kimi şairler anlama büyük önem verirken, kimileri de onu hiçe saymışlardır. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğrenci ve öğretmenlerin isteği okulların erken açılmasıydı.

B) Bu yıl ders ve tatil günleri birkaç kez değiştirildi.

C) Sömestr ve yaz tatilinde, mutlaka Ayvalık'a giderdik.

D) Okulun ön tarafındaki kapı, öğretmen ve personel girişi için kullanılıyordu.

E) Babası, onun derslerine önem göstermesini istiyordu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemle ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Bugün Sezgin, Hüseyin'i; yarın da Hüseyin, Sezgin'i alacak.

B) Her gün okula zamanında geliyor, derslerini hiç aksatmıyordu.

C) Kimi zaman ben Ahmet'i, bazen de Ahmet beni uyandırıyordu.

D) O gün hava kapalıydı, gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı.

E) Yarın erkenden gelir, öğretmenleri ile dersten önce görüşürsün.

 

11. "Arçelik bu kupayı iki kez; Altınyurt ise şimdiye kadar hiç kazanamadı."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüklem eksikliği

B) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C) Eklerle ilgili yanlışlık

D) Gereksiz sözcük kullanılması

E) Olumluluk-olumsuzluk yönüyle özne-yüklem uyumsuzluğu

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınava hazır olmak için düzenli ve sıkı bir çalışma dönemine girmelisiniz.

B) Eve gidince birkaç testten sonra yarım saat kitap okuyun.

C) Çözdüğünüz testlerin cevaplarını mutlaka kontrol etmelisiniz.

D) Deneme sınavlarında çözemediğiniz soruların nasıl çözüleceğini sınavdan sonra öğrenin.

E) Çalışmalarınızın verimli olduğunun en iyi göstergesi sonraki sınavlardaki puan artışıdır.

 

13. "Açık renk elbise giyecek olursak, karşıdan gelen araçların sürücüleri bizi, biz de onları görürüz." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "giyecek olursak" yerine "giyersek" getirilmeli

B) "bizi"den sonra "görür" getirilmeli

C) "karşıdan" cümleden atılmalı

D) "giyecek olursak" yerine "giyildiğinde" getirilmeli

E) Yüklem "görebiliriz" biçiminde değiştirilmeli

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bize sunulan fırsatları kötü değerlendirdik.

B) En başta oturan öğrenci, gözlerinden yaşlar akıtarak ağlıyordu.

C) Kazalardaki ölüm ve can kaybı herkesi üzüyor.

D) Yasanın yararlı olabilmesi için bir an önce uygulanması gerekiyor.

E) Öğrencilerin çekimser davranmalarının nedenini bir türlü anlayamıyorlardı.

 

15. I. Sınıftaki bütün öğrenciler, ben dahil, gürültü ediyorduk.

II. Sorunun zor olduğunu anlayınca vazgeçti.

III. Mehmet'in hazırlıklı gelmesi yüzünden aç kalmadık.:

IV. Bu çocukları hiçbiri, bugüne kadar aşı olmamışlar.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde özne-yüklem uyumu ile ilgili anlatım bozukluğu vardır?

A) I. ve II.   B) III. ve IV.   C) I. ve II.   D) II. ve III.   E) I. ve IV.

 

16. (I) Telaşla içeri girdi, elektrik düğmesini aradı. (II) Pencere de açık olduğundan kapı çarpmıştı. (III) Elini kapıya sıkıştırmıştı, durmadan kanıyordu. (IV) Yara bandı bulmak için buzdolabını açtı. (V) Parmağındaki kanama durmuştu; odaya geri döndü.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde özne ile ilgili bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-D  3-E  4-C  5-B  6-B  7-C  8-C  9-E  10-C  11-A  12-B  13-B  14-D  15-E  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir