Anlatım Bozuklukları Test-18

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Yıllardır bu semtte oturduğu için, herkesi tanırdı.

B) Birlikte çalıştığı kişilerin, işini seven insanlar olmasına özen gösterirdi.

C) Mesut Bey siyasi, idari ve üniversite çevrelerinde tanınan bir isimdi.

D) Mahalledeki ihtiyarlar, akşamları parktaki havuzun başında oturmayı alışkanlık edinmişlerdi.

E) Bu küçük parkı, büyükler kadar çocuklar da çok seviyordu.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Tatbikat sırasında kara ve deniz kuvvetleri birlikte hareket edecekler.

B) Tatbikat üç gün boyunca Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de yapılacak.

C) Türk ve yabancı askerler aynı gemilerle tatbikat yapacaklar.

D) Bu tatbikatın her yıl tekrarlanması planlanıyor.

E) Bu yılki tatbikatta, yeni geliştirilen silahlar da denenecek.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bilgisayarın evlere girmesi uygarlık adına büyük bir devrimdir.

B) Günümüzde sosyal yaşantı, teknolojik gelişmelere göre biçimleniyor.

C) Bugün artık herhangi bir insanın teknolojiye duyarsız kalması düşünülemiyor.

D) Teknolojinin sunduğu olanaklar, günlük yaşamın vazgeçilmez gereksinimlerinden oldu.

E) Doğal gıdaların satılması ekonomik ve sağlık açısından çok önemli.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Zincirleme trafik kazası yüzünden İstanbul ve Ankara yolu üç saat trafiğe kapandı.

B) Yirmiden fazla aracın kazaya karıştığı anlaşıldı.

C) Kazada üç kişinin öldüğü, ondan fazla yaralının olduğu açıklandı.

D) Kaza nedeniyle karayolu iki saat trafiğe kapandı.

E) Durumu ağır olan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere kaldırıldı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) İki şiir kitabı, yıllar önce Fransızca ve Almancaya çevrilmişti.

B) Yıllardır şiir yazıyor; daha hâlâ belleklerde kalan bir şiiri yok.

C) Konu seçiminde hiçbir zaman kendini sınırlamaz.

D) Bazı şiirlerinde tarihi konulara da yer vermiştir.

E) İstiklal Savaşı ve Milli Mücadele yıllarını, şiirlerinde farklı bir tarzda işlemiştir.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Günümüzde aileler, çocukları ve onların eğitimleri ile gereği gibi ilgilenemiyor.

B) Televizyon, çocukların eğitiminde oldukça etkili bir araç.

C) Televizyonlarda sanat ve kültüre! konularda çok az program yer alıyor.

D) Televizyonlarda çocukları okumaya özendirecek programlar yer alabilir,

E) Toplumun kültür düzeyinin yükselmesi bireylerin okuma alışkanlığını kazanması ile mümkündür.

 

7. "Özverili demek yeri geldiğinde kendi hakkından hemen vazgeçebilen kişiye denir."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "demek" yerine "diye" getirilmeli

B) "hakkında" yerine "haklarından" getirilmeli

C) "kişiye denir" yerine "kişidir" getirilmeli

D) "demek" sözcüğü cümleden atılmalı

E) "kendi" sözcüğü cümleden atılmalı

 

8. "Bizim sınıftaki öğrencilerin çoğu, bayram tatili boyunca bomboş evde oturduğunu söyledi."

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyumsuzluğu

B) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanımı

C) Yüklemin 3. çoğul kişi ite çekimlenmemesi

D) Sıfat yapım eki -ki'nin gereksiz kullanımı

E) Gereksiz sözcük kullanımı

 

9. "Bu küçük öğrenci, on dakika içinde hazırlanan kimya sorularını çözmeye çalışacak." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) Özne "kimya sorularını" sözünden sonra kullanılmalı

B) "çözmeye çalışacak" yerine "çözebilir" getirilmeli

C) Özne "bu öğrenci" olarak değiştirilmeli

D) "hazırlanan" sözcüğü cümleden atılmalı

E) "içinde" sözcüğü cümleden atılmalı

 

10. (I) Okulun kapanış programı için büyük bir salon tutulmuştu. (II) Arkadaşlar, programa senin de geleceğini söylemişlerdi. (III) Programın yapılacağı salon erken saatlerde dolmuştu. (IV) Programda sunuculuk görevi bana verilmişti. (V) izleyiciler arasında ilk seni gördüğüm andaki sevincimi unutamam. (VI) Hem çok sevinmiş hem de heyecanlanmıştım.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.

 

11. (I) Şehrin nüfusu her geçen gün artıyordu. (II) Nüfusun artmasına karşılık şehrin içindeki yeşil alanlar azalıyordu. (III) Halbuki ben ve benim gibi düşünen birçok kişinin isteği yeşil alanların genişletilmesiydi. (IV) Koca bir semte renk ve canlılık katan ağaçlar, acımasızca kesiliyordu. (V) Bu gidişle, yeni doğan çocuklar bazı ağaçları yalnız fotoğraflarda görebilecekler.

Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Bir gün sonra olaya karışan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.

B) İtfaiyeciler, yangın çıktığını haber alır almaz yola çıktılar.

C) Görevlilerin olay yerine gelmesiyle ortalık sakinleşti.

D) Yönetim kurulu, bir soruşturma başlattı ve olaya karışanlar belirlendi.

E) Olaya karışan kişilerden yazılı savunmaları istendi.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gerçek sanatçı, eserlerinde kişisel konular kadar, toplumsal konulara da yer verir.

B) Eserlerinde toplum yaşamını yansıtmak isteyen sanatçı, toplum sorunları ile iç içedir.

C) Toplumla ilgisini kesen sanatçı olayların önünde değil, ardında kalır.

D) Sanatçının olayların içinde yer alması, anlatımda nesnel olmasını engelleyebilir.

E) Sanatçının görevi, toplumsal sorunlara çözüm üretmek değil, sorunları yansıtmaktır.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz yardımcı fiil kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Teknoloji, hemen her gün yaşamı kolaylaştırıcı yenilikler icat ediyor.

B) Yeni buluşlar, günlük hayatın her bölümünü yakından ilgilendiriyor.

C) Piyasaya yeni sürülen bu deterjanla çamaşırlar, kaynatma yapmadan bile temizlenir.

D) Kimi yenilikler, insanların işlerini kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor.

E) Her yenilikten sonra yaşamın kolaylaşacağını umut eden insanlar, iyice tembelleşiyor.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eklerin kullanımı ile ilgili bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yanlışlıklara karşı susmanın bir çözüm olmadığınım aslında hepimiz biliyoruz.

B) insan olmanın sorumluluğunu taşıyan biri, gördüğü yanlışlıklara karşı çıkar.

C) Yanlışlıklara karşı çıkılmazsa, yanlış yapanlar yaptıklarının doğru olduğu düşüncesine kapılabilirler.

D) Yaşamın zorlukları, kimi zaman insanlara çocuklarıyla ilgilenmesini bile unutturuyor.

E) Kötümser insanlar, çoğu zaman çevrelerine de kötümserlik aşılarlar.

 

16. "Yazılanları doğru okumak, yazı dilimizde hâlâ çözümlenememiş bir meselesidir."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "bir meselesidir" sözü yerine "bir sorunudur" getirilmeli.

B) "hâlâ" sözcüğü cümleden atılmalı.

C) "yazılanları doğru okumak" yerine "yazılanların doğru okunması" getirilmeli.

D) "meselesidir" sözcüğündeki iyelik eki atılmalı

E) "çözümlenememiş" sözcüğü "çözümlenecek olmalı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-E  4-A  5-B  6-C  7-D  8-B  9-D  10-D  11-C  12-A  13-C  14-C  15-D  16-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir