Anlatım Bozuklukları Test-17

1. "Okulunu birincilikle bitiren bu genç, tayin olan her yere gider." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "bitiren" yerine "mezun olan" getirilmeli.

B) "genç" kelimesine "-e hâl eki" getirilmeli.

C) Temel cümlenin yüklemi olumsuz olmalı.

D) "bitiren" yerine, "bitirdiği için" getirilmeli.

E) "tayin olan" yerine, "tayin edileceği" getirilmeli.

 

2. "Bütün görevlilerden, çalışmalarında gazetecilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "Bütün görevlilerden" sözündeki "-den" eki atılmalı

B) "çalışmalarında" ile "gazetecilere" yer değiştirmeli

C) "çağrısında bulundu" yerine, "istendi" getirilmeli

D) "çalışmalarında" yerine "çalışmaları sırasında" getirilmeli

E) "gazetecilere" kelimesindeki "-e hâl eki" atılmalı

 

3. (I) Toplumun birbirinden çok farklı kesimlerinden seçtiği gençleri toplamıştı. (II) Bu gençlerden edebiyata ilgisi olanları ve yazma yeteneği olanları ayırdı. (III) Haftanın üç günü akşamları, seçtiği kişilere kompozisyon dersi veriyordu. (IV) İçlerinden en başarılı olanları seçip onlarla bir dergi çıkarmaya karar verdi. (V) Nisan 1986-Ekim 1987 yılları arasında çıkardığı "Parantez" dergisi ile gençlere iyi bir edebiyat ortamı hazırladı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. "Geniş bir alana yayılan enkaz kaldırma çalışmalarının güçlükle yapılabildiğini söylediler."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "enkaz" sözcüğüne tamlayan eki eklenerek

B) "alana yayılan" yerine, "alanda yapılan" getirilerek

C) Cümlenin yüklemi edilgen çatılı hale getirilerek

D) "güçlükle" yerine, "zorlukla" getirilerek

E) "kaldırma" sözcüğü cümleden atılarak

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış durum eki kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Uzmanlar, küçük çocukların yüzmeyi daha kolay öğrenebileceğini belirtiyorlar.

B) Bazı çocuklar, her nedense, denize girmeye korkuyorlar.

C) Yüzme öğrenecek çocuğun önce korkusunu yenmesi gerekiyormuş.

D) Suyu seven çocukların, yüzmeyi daha kolay öğrenecekleri bir gerçektir.

E) Kendini güvende hissetmeyen çocuk, havuzda rahat olamayacaktır.

 

6. "Çeşitli dergilerde çıkan yazılardan seçilen bu bölümler, sınav öncesinde sizin için yararlı olacağı kanısındayız."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "seçilen" yerine "seçilmiş" getirilmeli

B) "olacağı kanısındayız" yerine "olacağı kesindir" getirilmeli

C) "bölümler" sözcüğüne tamlayan eki getirilmeli

D) "sınav öncesinde" sözü, "sizin için" den sonra getirilmeli

E) "olacağı kanısındayız" yerine "olacağına inanıyoruz" getirilmeli

 

7. "Neyi ve kimi sorularına cevap vermeyenler ise geçişsiz fiil denir." cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) "vermeyenler" yerine "vermiyorlar" getirilmeli

B) "ise" kelimesi cümleden atılmalı

C) "Neyi ve kimi" yerine "neye ve kime" getirilmeli

D) "vermeyenler ise" yerine, "vermeyen fiillere" getirilmeli

E) "geçişsiz fiil" yerine "geçişsiz fiillere" getirilmeli

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) İkide birde karşıma çıkması artık beni de rahatsız ediyor.

B) Aşağı yukarı on beş gündür ders çalıştığını görmedim.

C) Sık sık hasta olmasının nedeni terli terli su içmesinden olmalı.

D) Akşamları, evde ya günlük gazeteleri okuyor ya da televizyon izliyordu.

E) Yaklaşık bir hesapla, bir senelik masrafı on bin liraydı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Çoğu zaman sınavlar için, aylar öncesinden başlayan hazırlıklar gerekir.

B) Sınav öncesinden yapılan hazırlıkların önemi sınavda ortaya çıkar.

C) Sınava az bir zaman kaldığında, kitaplarınızdan sorular çözmelisiniz.

D) Sizden önce sınava girenlerin deneyimlerinden yararlanmanız mümkündür.

E) Sınavda yalnız lise bilgilerinden değil, ortaokula, hatta ilkokula ait bilgilerden de sorular sorulur.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sürekli olarak düşünce dili, dil düşünceyi geliştirir.

B) Bilgilerimizi ve başkalarının düşüncelerini dil yoluyla öğreniriz.

C) Dile gerektiği önem verilmezse, anlaşma sağlıklı olmayacaktır.

D) Yetişkin insanın dili, çocuklukta kullandığı dilden farklıdır.

E) Çocuğun söz dağarcığının oluşumunda ailesi, arkadaş çevresi ve öğretmeni etkilidir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sahil şeridinde devam eden yeşillendirme çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak.

B) Bizans döneminden beri faaliyetini sürdüren Kazlıçeşme'deki yıkımlar hız kazandı.

C) Yıkımlar sona erdiğinde, bölgedeki tarihi eserlerin çevresi yeşil alana dönüştürülecek.

D) Kum ocaklarının kaldırılmasıyla, sahil yolu, Bakırköy'den Kumkapı'ya kadar açılmış olacak.

E) Bu semtte yaşayanlar, deri fabrikalarının kaldırılmasını memnunlukla karşıladılar.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bir eylül sabahı geldiği bu şehirden, yine bir eylül akşamında ayrılıyordu.

B) Burada kurduğu dostluklar, onun için son derece önemliydi.

C) Bu insanları çok seviyor, ayrılmak istemiyordu.

D) Kerim'i çok sevmesinin nedeni, onun ilk öğrencilerinden biri olmasıydı.

E) Sadece biri değil hepsi, ama istisnasız hepsi, yaşamı boyunca unutamayacağı çocuklardı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ahlatım bozukluğu vardır?

A) Her konuda öncelikle çevresini düşünür, çevresindekilere yardımcı olmaya çalışırdı.

B) Deneyim ve bilgi birikimi yönüyle herkesin yararlanabileceği bir kişiydi.

C) Çevresindeki kişilere öğüt vermek yerine, onların yanlışlarını göstermeyi tercih ederdi.

D) O, bilgilerini yalnız kitaplardan değil, yaşamdan da edinmişti.

E) Bütün yapıtlarında ve konuşmalarında yaşama sevinci ve umut vardı.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bayram tatili, hafta sonu tatili ile birleşince, tatil 9 güne çıkacak.

B) Geçen hafta, kar yağışı yüzünden okullar üç gün tatil oldu.

C) Bu yıl Hakan'ın birkaç dersi dışında, oldukça başarısız.

D) Mayıs ayı geldiği halde havalar hâlâ çok soğuk.

E) Kış aylarında, hava kirliliği önemli bir problem halini alıyor.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Teknoloji hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor.

B) Teknolojinin gelişmesi, insan gücü ihtiyacını azaltacaktır.

C) Teknolojinin yararları yanında, ne yazık ki, zararları davardır.

D) Teknolojik açıdan gelişmiş ülkeler, geleceği parlak ülkelerdir.

E) Teknolojiyi yararlı kullanmak teknik ve bilimsel eğitimi ister.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Estetik ve sanat değeri yönüyle Tanzimat dönemi eserleri başarılı değildir.

B) Her eser az ya da çok devrinin sanat anlayışını ve beğenisini yansıtır.

C) Recaizâde Ekrem'in roman, hikâye ve tiyatro türünde eserleri vardır.

D) Birinci ve ikinci dönem Tanzimat edebiyatında, düz yazıda aynı konular ele alınmıştır.

E) Tanzimat döneminde şiir ve düz yazı alanında pek çok yenilik olmuştur.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-E  4-A  5-B  6-C  7-D  8-C  9-B  10-C  11-B  12-C  13-B  14-C  15-E  16-A


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir