Anlatım Bozuklukları Test-12

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "fazla" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A) Bu sınav için hepimiz fazla çalışmıştık.

B) Bu yemeği fazla ısıtmayın, tadı kaçar.

C) Öğrenciler fazla paralarını "emanet"e bırakırlardı.

D) Önümde duran adam "Fazla biletiniz var mı?" diye sordu.

E) Biraz çabuk çıkalım, fazla vaktimiz yok.

 

2. Sabahtan beri uğraşıyor, —- henüz bir testi bile bitiremedi.

Boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar?

A) ne var ki

B) ancak

C) üstelik

D) yalnız

E) ama

 

3. (I) Cevdet Kudret'in şiirlerinin de yer aldığı Yedi Meşale 1928 yılını taşıyor. (II) Şairin ilk şiirleri, 1927 yılında Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanmıştı. (III) Şair, şimdi ömrünün sekseninci, sanatçılığının ise altmışıncı yılını yaşıyor, (IV) Bu altmış yıla sığdırdığı kırktan fazla yapıtı var. (V) Şiirler, oyunlar, romanlar, öyküler, denemeler…

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış yapılı sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Okulu bitirdikten sonra tam üç yıl iş aramıştı.

B) Çok satan gazetelerden birine muhabir olarak girmişti.

C) Halkın arasına katılıyor, her yerde haber arıyordu.

D) Tanık olduğu olaylar, onu çok etkilemişti.

E) Yaşamın karşıtlıklarla dolu olduğunu, her gün yakından izliyordu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Bu adamın bir yemekte iki ekmek yediğine, gözlerimle görmesem, inanmazdım.

B) Böyle birinin nasıl kilo almadığına, doğrusu çok şaşırdım.

C) Adam beş altı çeşit yemeğin ardından iki kilo da şeftali yedi.

D) Bu kadar yemekten sonra hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu.

E) Her gün aşağı yukarı bu ölçüde yemek yediğini söyleyince çok şaşırdım.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yanlış sözcük kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu vardır?

A) Birbiri ardına meydana gelen üzücü olaylar halkı tedirgin ediyordu.

B) Olayla ilgili bütün tanıklar kimse el sürmeden toplandı.

C) Kamuoyu, takip ve soruşturmaların sonucunu öğrenmek istiyordu.

D) Olayın sağlıklı araştırabilmesi için kimseye bilgi verilmedi.

E) Bir gün sonrasındaki basın toplantısında suçluların açıklanabileceği belirtildi.

 

7. (I) Akşam sekizde Haydarpaşa'da buluşmak üzere anlaşmıştık. (II) İstasyona geldiğimde saat sekize geliyordu. (III) Ortalıkta henüz kimse yoktu. (IV) Sanırım bir yanlış anlaşma söz konusuydu. (V) Arkadaşların, sözünde duran kişiler olduğunu biliyordum.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözün yanlış kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Yıllar önce beğeniyle dinlenen bazı şarkılar bugünlerde yine ilgi görüyor.

B) Kimi sanatçılar, bir tek şarkı ile ünlü olmayı başarabiliyor.

C) Sanatçının gençlik yıllarına ait, doğaüstü güzel bir bestesini dinledik.

D) Kalıcı olmak isteyen sanatçı kendine özgü bir tarz geliştirmek zorundadır.

E) Müziğin söz ile uyum göstermediği şarkıların başarılı olma şansı yoktur.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sanırım Refik, verilen görevi bitirmiş olmalı.

B) Dün akşam, hiç gereği yokken, boş yere bizi burada bekletti.

C) Yaşlı bir beyefendi arada sırada, zaman zaman bu çocuğu ziyaret ediyor.

D) Çocuk, gördüğü olayı, hiç değiştirmeden müdüre anlattı.

E) Sanki, çocuk daha önce bu odaya hiç girmemiş gibiydi.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili söz yanlış kullanılmıştır?       

A) İlk olarak, mahalli idarelerin problemleri ele alınacak.

B) Özellikle, belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenecek.

C) Bu kanun tasarısı mecliste, bu yasama yılında öncelikli görüşülecek.

D) Yetkililer, tasarının bir an önce yasalaşmasını bekliyorlar.

E) Çıkacak kanunla, kurumların personel sayılarında yeni düzenlemeler yapılacak.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcüğün yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Usta sanatçı, edebiyat tarihine olan borcunu ödemiş, aynı zamanda yeniliğin sancısını çekmiştir.

B) Hem yenilikçi hem de kalıcı olmayı başarmak sanırım azımsanmayacak bir başarıdır.  

C) Bir şiir kitabının 25 yıl sonra ikinci basımının yapılmasının önem taşıdığını belirtmeliyim.

D) Bizde, nedense, deneme türündeki kitapların b ikinci baskıları hemen hemen hiç yapılmaz.

E) ikinci baskısı yapılmayan kitaplar, birkaç yıl içinde antika niteliğini kazanır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sınıfın durumu, günden güne, gittikçe biraz daha iyileşiyordu.

B) Sanırım bu öğrenciler, dün derse gelmemişlerdi galiba.

C) Siz arada sırada bile olsa, yer yer bunların ne yaptıklarını kontrol etmelisiniz.

D) Bundan sonra bu sınıfların kontrolü ile siz ilgileneceksiniz artık.

E) Bu çocuğun ikide birde, yerli yersiz söze karışması herkesi kızdırıyordu.

 

13. "Sonuç, bir olayın doğurduğu durum veya neticedir."

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinde "sonuç" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A) Her yarıştan beklenilmeyen bir sonuç çıkabilir.

B) Sonuçta sevinen taraf biz olacağız.

C) Sınav sonucu açıklanana kadar sabretmelisiniz.

D) İkili görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

E) Sonucun olumlu ya da olumsuz olması sizi şaşırtmasın.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Kimi kavramlar, her insana göre farklı anlam taşıyabilir.

B) "Sevgi" sözcüğü çocuk için başka, ihtiyar için başka anlam ifade eder.

C) Dilimizde "kıskanç" kelimesinin karşılığı olan anlam bu olmamalı.

D) Her insanın yaşamında, mutlaka korkunun yeri vardır.

E) Yalnızlık, insanı çevresinden ve toplumdan uzaklaştırır.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Hikâyelerinde, bunalan insanın problemlerini işlemiştir.

B) Toplumun, günden güne öz kültüründen uzaklaştığını savunuyor.

C) İnsanın, kalabalıkların içinde bile yalnız olduğunu söyler.

D) Yazarın "Havada Bulut"ta anlattığı da az çok kendisidir.

E) Yazar, çocukluğunda kaybettiklerini arar ve adalarda bulabileceğini ümit eder.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölüm gereksiz kullanılmamıştır?

A) Yazının bazı bölümleri atılıp çıkarılarak bozukluk giderilebilir.

B) Yazar anlatım sırasında geçmişe ait anılarından yararlanıyor.

C) Yapılacak görüşmelere, Türkiye de taraf olarak katılacak.

D) Temmuz ayının başından beri hava sıcaklığı günden güne, gittikçe artıyor.

E) Durmuş Amca, yalnız, kimsesiz bir adamdı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-A  4-B  5-A  6-B  7-D  8-C  9-D  10-C  11-B  12-E  13-B  14-C  15-B  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir