Anlatım Bozuklukları Test-10

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük ya da sözcükler kullanılmıştır?

A) Çevresindekileri anlayışla karşılayan insan, topluma uyum sorunu çekmez.

B) İnsan bir haksizlik karşısında ister istemez, elinde olmadan tepki gösteriyor.

C) Toplumun beğenilerine ters düşmemeye çalışan kişi, ilkelerinden ödün vermek zorunda kalabilir.

D) Karşısındaki kişiyi dinlemeyi bilmeyen, düşüncelerini kimseye kabul ettiremez.

E) Bir fikri beğenen insanlar kadar, ona karşı çıkanlar da olabilir.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Gün geçmiyor ki, haber bültenlerinde bir trafik kazası haberi yer almasın.

B) Günlük hayatın karmaşası insanların dikkatlerinin dağılmasına yol açıyor.

C) Yola yorgun çıkan sürücü, önündeki aracı dahi fark edemiyor.

D) Kazalarda can kaybı ve ölüm olmaması sevinçle karşılanıyor.

E) Yolların genişletilmesi kazaların önlenmesinde etkili olabilir.

 

3. Dün (I)akşam iki saat (II)boyunca, önerimizi değerlendirip (III)bizi aramalarını bekledik, ancak (IV)buna rağmen olumlu ya da olumsuz (V)bir yanıt alamadık.

Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangi ikisi gereksiz kullanılmıştır?

A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV   D) II ve IV   E) I ve V

 

4. (I) Alışveriş yapmayı çok severdi. (II) Çoğu zaman ihtiyacı olmayan bir kıyafeti alırdı. (III) Semt pazarlarını dolaşmaktan büyük zevk duyardı. (IV) Bu hırkayı geçen hafta bizim pazardan satın almış. (V) Aldığı bazı kıyafetleri ya bir kez giyer ya da hiç giymez.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi atıldığında cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) Stendhal'ı, içinde yaşadığı çağ, aşağı yukarı böyle bir kişilikle tanıdı.

B) Üstelik sanatçının eserleri yaşadığı dönemde ilgi görmedi.

C) Stendhal'ın öldüğü zaman bile, ardından iyi şeyler söylemediler.

D) Bu konuyu birbirimizle görüşerek halletmeliyiz.

E) Farklı düşündüğümüz noktaları yine tartışırız.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Son nüfus sayımında, Marmara'nın Türkiye'nin en kalabalık bölgesi olduğu ortaya çıktı.

B) İç Anadolu, nüfus sayısı bakımından Marmara'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

C) Son nüfus sayımı sonuçları, şehir nüfusunun köy nüfusundan fazla olduğunu gösteriyor.

D) Ülkemizde nüfus artışının on yıl öncesine göre yavaşladığı belirlendi.

E) Devlet İstatistik Enstitüsü nüfus sayımlarının artık on yılda bir yapılacağını açıkladı.

 

7. (I) İzmir'den buraya trenle geleceklermiş. (II) Tren, İzmir'den akşam dokuzda çıkacak. (III) Yarın, yaklaşık sabah sekiz sularında buraya gelirler. (IV) Biz saat sekizden önce istasyonda olmalıyız. (V) Onları Haydarpaşa'dan alıp, vapurla Sirkeci'ye geçeceğiz.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Ülkemizde yaklaşık 12 tane yalnız müzik yayını yapan televizyon kanalı var.

B) Yolcu gemisi limandan ayrılalı neredeyse bir saat oldu.

C) Sınav hazırlıkları, aşağı yukarı iki hafta içinde biter.

D) Erzurum'da, kış mevsimi, hemen hemen 8 ay sürer.

E) Boğaz girişinde, iki petrol tankeri, az kalsın çarpışıyordu.

 

9. Sınıftaki öğrencilerden en fazla iki ayrı takım oluşabilecekti.

Aşağıdakilerden hangisinde bu cümlede olduğu gibi gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Yarım saatten beri çalışıyor; henüz iki tane öğrenci ile görüştü.

B) Uzun zamandır yanına uğrayan yoktu.

C) Arkadaşını göremeyen küçük yaramaz iyice telaşlandı.

D) Herkesin ödevlerini yapmış olması, öğretmenin en çok hoşlandığı şeydi.

E) Gecenin bu vaktine kadar hiç beklememiştim.

 

10. İstanbul'da ilk defa başlattığımız bu kampanya ile ürünlerimizi dört taksitle vereceğiz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sözcüğün anlamına uygun kullanılmaması

B) Yüklemin edilgen çatılı fiil olmaması

C) Hâl eklerinin yanlış kullanılması

D) Gereksiz sözcük ya da sözcükler kullanımı

E) Öznenin açıkça belirtilmemiş olması

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün atılması cümlenin anlamında daralmaya yol açmaz?

A) Kendi dilini iyi öğrenmek isteyen çocukların öncelikle şiir okuması gerekir.

B) İnsanı konu edinmeyen yapıtların gelecekte yaşama şansı yoktur.

C) Bu karmaşık öyküyü beğenmiş olmanıza inanamıyorum.

D) Sait Faik, Burgaz Adası'nı çok sevdiğini kendisi anlatıyor.

E) Toplantıdaki en genç üye, söz almaksızın her konuda görüşünü açıklıyordu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Son soruya baktı, fakat soruyu anlayamadı.

B) Soruyu çözmesi için öğretmene durmadan ısrar ediyordu.

C) Bu kadar sorunun içinde üçünü cevaplayabildi.

D) Çözdüğü soruların cevaplarını kontrol etmek için cevap anahtarına baktı.

E) Doğru cevaplarını sayınca çok şaşırdı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Yanlış anlamda kullanılan sözcükler anlaşılmayı güçleştiriyor.

B) Sözcüklerin temel anlamlarıyla kullanılması duruluğu sağlar.

C) Kimi cümlelerde bazı bölümler atılıp, çıkarılarak yanlışlık giderilir.

D) Anlamda kapalılığa neden olan yerler iyi belirlenmelidir.

E) Sanatçı olmanın ilk koşulu, dili iyi kullanmak değil midir?

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük atıldığında cümlenin anlamında eksiklik olmaz?

A) Bu romanın Batılı anlamdaki ilk eser olduğu söylenir.

B) Romanda kişinin toplumla ilişkisi konusu üzerinde durulmuş.

C) Yaptığımız görüşmeler sonunda toplantı tarihini belirledik.

D) Tartışma öyle büyüdü ki iki arkadaş birbirlerine kötü sözler söylediler.

E) İki kitabı yayımlanınca olur olmaz yerlerde sık sık konuşmacıyım diye ortaya çıkıyordu.

 

15. Ali Bey başını (I)çevirdi, (II)sisli gökyüzüne baktı. (III)İri iri kar tanecikleri ağır ağır, (IV)döne döne (V)sanki birbirleriyle dans ediyorlarmış gibi yağıyordu.

Altı çizili sözcüklerden hangisinin çıkarılması, cümlede anlam daralmasına yol açmaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. (I)Hayatta yaşadığı bazı olaylardan ders alan, ne yaptığını bilen, (II)akıllı (III)insan (IV)gençliğindeki hatalarını (V)bir daha tekrarlamaz.

Bu cümledeki numaralanmış bölümlerden hangisinin atılması cümlenin anlamında eksiklik ya da daralmaya yol açar?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-D  4-D  5-D  6-B  7-C  8-A  9-A  10-D  11-B  12-B  13-C  14-C  15-E  16-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir