Anlatım Bozuklukları Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkes hafızasından yakınır, ama kararından asla yakınmaz.

B) Sokaklarda insanlar neşeden çılgına dönmüşlerdi.

C) Ben de o sırada merdiven başında, ezberlediğim şiiri okumaya çalışıyordum.

D) Kalabalığın ortasında, yeleli bir aslan gibi, heybetli bir adam yürüyordu.

E) Babam çok yakışıklı bir genç adamdı; tatlı, güzel gözleri vardı abamın.

 

2. Bir dilin gücü, kendine yabancı olan şeyleri atmakla değil, onları bünyesinde eritmesiyle gösterir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel yüklemin nesne eksikliği

B) Yüklemin yanlış kullanılması

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Gereksiz sözcük kullanılması

E) Noktalama yanlışlığı

 

3. Öyle halk türkülerine rastlarsınız ki, gözleriniz yaşarmadan okuyamaz veya dinleyemezsiniz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı

B) Tamlayan takısının eksikliği

C) Nesne eksikliği

D) Gereksiz sözcük kullanımı

E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

 

4. (I) Ablam (anneme abla derdi) Recaizade’yi çok sever. (II) Bu kitabı benim verdiğimi söyle, umarım beraber okursunuz. (III) Gerçekten de annem Recaizade’yi çok severdi. (IV) Ablamın umduğu gibi kitabı hem ben hem de annem okudu. (V) Beraber okuduğumuz birçok şiirinde ağladık.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, özne-yüklem uyuşmazlığının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ateş, dumanın eteğine yapışmış, yalvarıyordu.

B) Mefharet, iki eliyle kızının bileğine yapışarak tırnaklarını etine geçirmişti.

C) Büyüklerin ellerinde birbirine yapışık acayip çomaklar vardı.

D) Elim duvara yapışınca duvarın soğukluğunu hissettim.

E) O yıllardan sonra televizyon, hayatımızda büyük değişiklikler yaptı.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her şey aile ocağından çıkar ve yine ona döner.

B) Biri sizi bir kez aldatırsa, suç onundur.

C) Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

D) Akıl, her şeyi olduğu gibi görme yetişidir.

E) İlk gördüğümüzde korktuğumuz birçok şeyler vardır ki, zamanla alışırız.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük çıkarılırsa, cümlede bir anlam ve anlatım bozukluğu meydana gelmez?

A) İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır.

B) Bir konuşmacının başarısını sağlayan, güzel konuşma sanatıdır.

C) Konuşmak yaratılıştan, susmak akıldan gelir.

D) Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.

E) Dağda güzel ses çıkar ki, dağ da onu güzel yansıtsın.

 

Medeniyet, size çoktan beridir diş biliyor.

Evvela parçalamak, sonra da yutmak istiyor.

8. Bu dizelerdeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci dizede dolaylı tümleç eksikliği

B) İkinci dizede nesne eksikliği

C) Gereksiz sözcük kullanımı

D) Deyimin yanlış kullanılması

E) Noktalama eksikliği

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinin neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ne kadar eski eşya varsa, tavan aralarına, bodrumlara attırdı.

B) Her duruşun, tavrın, kımıldanışın, adımın bir anlamı vardır orada.

C) Sırtını duvara dayamış, tavla oynayan bir adamcağız vardı orada.

D) Beni Bakan’a tavsiye eden şairden başka kimseyi tanımadığımı söyledim.

E) Babam, tayların büyüyüp büyümediğini daima bana sorardı.

 

10. Osmanlı Devleti’nde yeniliklere ya başlanmamış ya da yarım bırakılmıştır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “Osmanlı Devleti’nde” yerine “Osmanlıda” getirilerek.

B) “yeniliklere”den önce “yapılacak” getirilerek.

C) “ya da”dan sonra “yenilikler” getirilerek.

D) “bırakılmıştır” yerine “bıraktırılmıştır” getirilerek.

E) “ya da” bağlacı cümleden çıkarılarak.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yalnız, bu meselede anneme gizli gizli direndim.

B) O uykulu halimle kendimi pek mutlu hissediyordum.

C) İki saatlik boğuşmada ne ben onu ne de o beni yorabildi.

D) Bunlar, o yıllarda basında en çok tekrar edilen sözcüklerdi.

E) Bana Ziya Paşa’dan, Şinasi’den birçok beyit ezberletmişti.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Deve, elli dereceye varan dayanılmaz sıcaklarda bile yol alabilir.

B) Kaplan, arazinin her yanını görebileceği bir tepenin üstüne çıkar.

C) Sırtlanlar daha çok gün doğumu sırasında avlanmaya çıkar.

D) Başları merkeze dönük olmak üzere bir çember halinde dizilirler.

E) Ben ömrümde hazırlıksız olarak onun kolay kolay ve güzel konuşan kimse görmedim.

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanılması nedeniyle bir anlatım bozukluğu meydana gelmiştir?

A) Çabucak geçiverdi tatlı gençlik yılları da

B) Issızlık çöküyordu hayatın dikenli geçidine

C) Şöhretin o mukaddes çelengini gördüm bugün

D) Kim gelecek benimle korkunç mezara kadar?

E) Zamanında aradım, çok şükür, buldum seni.

 

14. (I) Gerçek aşkın ne olduğunu Neyyire Baha’da gördüm. (II) Birlikte “Asıl Aşk” adlı bir oyun yazmıştık. (III) Bazen ben onlara giderdim. (IV) Bazen de o, küçücük oğlu Gavsi ile beraber bizim eve gelirdi. (V) Gavsiyi pek severdim; O, bana abla derdi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “gereksiz sözcük” kullanılmasının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Düşüncelerini değiştirmeyenler, yalnız aptallarla ölülerdir.

B) Çok kimse, güzel düşünürler ama kötü hareket ederler.

C) Düşünce, içimizdeki şeye yönelttiğimiz dikkattir.

D) Önce düşüncelere çatarız, sonra da insanlara.

E) Ayının düşüncesini anlamak için inine girmek gerekir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kendimi, modern kent yaşamının karmaşası içinde ona yol göstermeye, eğitmeye adadım.

B) Bu benim görevimdi, onu yerine getirmek için seve seve ölüme gidebilirdim.

C) Bir süre sonra başımdaki ağrı hafiflemeye başlamıştı.

D) O, bana yalnızlığın bilgelik anlamına gelmediğini söyledi.

E) Aynı ağırlığı göz kapaklarımda ve damağımda da hissediyordum.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereksiz sözcük kullanılmasının neden olduğu bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetilmesidir.

B) En büyük başarı, başarılarını gizlemektir.

C) Kimsenin yapamayacağını yapmak, büyük bir başarıdır.

D) Hafıza, insana bazen kötü şakalar yapar.

E) Başarının pek çok babası vardır, ama yenilgiler ise yetimdir.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kitaplar soğuk, ama güvenilir dostlardır.

B) Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.

C) Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır.

D) Kitap sadece, eğer bir şey öğretiyorsa hoş görülebilir.

E) Kitap, insanın kalbine doğru esen bir rüzgardır.

 

19. Bu, sanatçı öncü kişiliğinden kaynaklanan bir zorunluluğudur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyuşmazlığı

B) Eylemsi eksikliği

C) Tamlayan takısının eksikliği

D) Noktalama eksikliği

E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 

20. Çocuklar, bizler, dokunamazdık radyoya; sadece uzaktan, kudurtan bir merakla izlerdik.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci cümlede dolaylı tümleç eksikliği

B) İkinci cümlede nesne eksikliği

C) Gereksiz sözcük kullanılması

D) Özne-yüklem uyuşmazlığı

E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ahmet Kutsi, güleç yüzlü, sevecen, aydın bir insandı.

B) Halide Hanım’ın siyasal hayatı iyi başladı ama iyi bitmedi.

C) Şiirin son dizesini, mezar taşına yazdırmak istiyordu.

D) Onun doğa sevgisini yaşamının her anında görebilirdiniz.

E) Antalya Parkı’nda arkadaşlarla hep bunları düşündüm.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-C 4-D 5-A 6-E 7-A 8-B 9-A 10-C 11-C 12-E 13-A 14-D 15-B 16-A 17-E 18-D 19-C 20-B 21-E


56 Yorum Var: “Anlatım Bozuklukları Test-1

    1. Şu çok kolay ve basit diyenlere ayar oluyorum. Soruları hazırlayanlara çok teşekkürler.

    1. Hayır, D şıkkı doğru bir cümledir “yeleli bir aslan gibi” cümlesine takıldığını düşünüyorum . Aslanlı bir yele olmayacağına göre, yeleli bir aslan cümlesi doğrudur. Yanlışsam özür dilerim.

  1. Bu testi online olarak çözüp 1.sorunun cevabını A olarak işaretlediğimizde cevap yanlış olarak gözüküyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir