11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları

1. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (20P)
  • Servet-i Fünun Dergisi, ………… yılında, ……………………………………… tarafından çıkarılmaya başlanan bir bilim teknik dergisiyken; ………… yılında …………………………………..’in derginin başına getirilmesiyle bir edebiyat dergisi haline gelir.
  • Servet-i Fünun döneminin diğer adı ………………………………….’dir.
  • Bu edebiyatçıları, özellikle şiirlerde alışılmadık kelime, tamlama ve imgelere yer verdikleri için ………………………………., “……………………..” makalesiyle eleştirmiş, …………………………. ve ……………………………. de bu eleştirilere karşılık vermiştir.
  • Servet-i Fünun şiirinde ……………. sanatından etkilenilmiştir.
2. “Servet-i Fünun dönemi sanatçıları, eserlerinde karamsarlık, umutsuzluk, bunalım gibi konuları işlemişlerdir.”
Bu durumun sebebi nedir? Kısaca açıklayınız. (10P)
 
3. Servet-i Fünun dönemindeki roman ve hikâyelerin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)
 
4. Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz. (20P)
Eser Adı Yazarı
Takdir-i Elhan  
Sahra  
Karabibik  
Rübab-ı Şikeste  
Kırk Yıl  
Kavgalarım  
Hac Yolunda  
Siyah İnciler  
Ömer’in Çocukluğu  
Şir  
 
5. Parnasizmin ilk örneklerini vermiştir. Şiirlerinde müziğe önem vermiş ve sembolizmin öncüsü olmuştur. Arapça ve Farsça sözcüklerle, özgün imgelerle yüklü ağır bir dili vardır. Şiirlerinin konusunu daha çok “doğa”dan almıştır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir? (5P)
 
6. Suat’la Süreyya evlidir. Aralarına Süreyya’nın yakın arkadaşı Necip’i de alarak Boğaziçi’ne taşınırlar. Denize düşkün olan Süreyya evden ayrıldıkça Suat’la Necip evde yalnız kalırlar. İlişkileri zamanla aşka dönüşür. Bir gün yalıda yangın çıkar, Suat’ı kurtarmak için Necip yanan eve girer. İkisi de kurtulamaz.
Yukarıda bahsedilen romanın adı ve yazarını yazınız? (10P)
 
7. Tevfik Fikret’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5P)
A)    Nazmı nesre yaklaştırmıştır,
B)    Edebiyatımızdaki İlk çocuk şiirleri kitabını çıkarmıştır.
C)    Aruz ölçüsünü Türkçeye ustalıkla uydurmuştur.
D)    Şiirlerinin tümünde aşk, kadın ve doğa konularını işlemiştir.
E)    Toplum için sanat anlayışına bağlı şiirler de yazmıştır.
 
8. Aşağıdakilerin hangisinde eser – yazar eşleştirilmesi yanlıştır? (5P)
A)    Genç Kız Kalbi – Mehmet Rauf
B)    Bir Ölünün Hatıra Defteri – Halit Ziya
C)    Saray ve Ötesi – Hüseyin Cahit Yalçın
D)    Elhan-ı Şita – Cenap Şahabettin
E)    Tarih-i Kadim – Tevfik Fikret
 
9. Ahmet Cemil, çok iyi yetişmiş, edebi hevesleri ve hayalleri olan bir gençtir. Yazmakta olduğu eseri bitince büyük bir şöhrete kavuşacağına inanır, arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia ile evleneceklerini hayal eder. O, bu hayallerini mehtaplı gecede Tepebaşı’nda Haliç’e bakarak kurmuştur.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Aşk-ı Memnu    B) Araba Sevdası    C) Mai ve Siyah
           D) Siyah İnciler         E) Kırık Hayatlar
 
10. “Sanat için sanat” görüşüyle realizmin ilkelerini uygulamaya çalışan, genellikle dindışı ve kişisel konuları işleyen Servet-i Fünun sanatçıları, şiir, öykü, roman, makale, fıkra, anı, eleştiri türlerinde nitelikli ürünler vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen dönemin “şiir, roman ve eleştiri” türlerindeki temsilcileri sayılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (5P)
A)    Ahmet Haşim, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın
B)    Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Süleyman Nazif
C)    Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın, Mehmet Rauf
D)    Tevfik Fikret, Halit Ziya, Hüseyin Cahit Yalçın
E)    Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Cenap Şahabettin

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları İndir!

3 Yorum Var: “11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları

  1. Boşluk doldurmada sorduğunuz soruların hepsi Servet-i Fünun ile ilgili saçma olmuş böyle yapmanız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir