Öne Çıkanlar

1. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (20P)
  • Servet-i Fünun Dergisi, ………… yılında, ……………………………………… tarafından çıkarılmaya başlanan bir bilim teknik dergisiyken; ………… yılında …………………………………..’in derginin başına getirilmesiyle bir edebiyat dergisi haline gelir.
  • Servet-i Fünun döneminin diğer adı ………………………………….’dir.
  • Bu edebiyatçıları, özellikle şiirlerde alışılmadık kelime, tamlama ve imgelere yer verdikleri için ………………………………., “……………………..” makalesiyle eleştirmiş, …………………………. ve ……………………………. de bu eleştirilere karşılık vermiştir.
  • Servet-i Fünun şiirinde ……………. sanatından etkilenilmiştir.
2. “Servet-i Fünun dönemi sanatçıları, eserlerinde karamsarlık, umutsuzluk, bunalım gibi konuları işlemişlerdir.”
Bu durumun sebebi nedir? Kısaca açıklayınız. (10P)
 
3. Servet-i Fünun dönemindeki roman ve hikâyelerin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P) (daha&helliip;)