10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1-) Divanü Lügati’t-Türk” adlı eserinin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri nedir? 3 madde yazınız.(10 P)
 
2-) Koşma’nın özelliklerinden 4 madde yazarak çeşitlerinin ismini yazınız. 15 puan
 
3-) Kasidenin bölümlerini yazınız. (10P)
 
4-) Aşağıda yer alan nazım şekillerinin karşısında istenen bilgileri yazınız.(15x1p)
Nazım Şekli            Nazım Birimi                   Ölçü                   Dönemi     
Gazel
Koşma
Nutuk
Mani
Kaside
 
5-)Aşağıdaki isimleri Halk Edebiyatının hangi bölümüne ait olduklarını doğru bir şekilde yazınız.(5x2p)
Karacoğlan 
Âşık Ömer
Pir Sultan Abdal  
Seyrani              
Âşık Veysel          
 
6-) Aşağıda birbiri ile ilişkili sözcükleri eşleştiriniz. (5p)
Mani                                           Sagu
Ağıt                                           Deyiş
Türkü                                         Atasözü
Taşlama                                      Kavuştak
Sav                                             Hicviye
 
7-)Aşağıda verilen aşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.(2x3p)
Şu karşıki yüce dağlar,                                    Benden selam olsun Bolu Bey’ine,
Kar tutar bellerin senin.                      Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Yazın kışın belli olmaz,                        Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Sert eser yellerin senin                       Dağlar seda verip seslenmelidir.
………………………                                       ………………………………
 
8-)Kalem Şairi ve Halk Şairi kavramlarını açıklayınız.(2x4p) 
 
9-) Anonim Halk Edebiyatının nazım ve nesir türlerine 3’er örnek yazınız.(6x1p)
 
10-) Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi  eserde kullanılmıştır? (3P)
a-)Kutadgu Bilig         b)Atabet’ül Hakayık      c)Divan-ı Hikmet  d)Divan-ü Lügati’t Türk  e)Muhakemet’ül Lügateyn
 
Bende Mecnûn’dan füzun âşıklık isti’dadı var
Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var
 
Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın
Leyli’nin Mecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var
11-)Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?(3p)
A) Muhammes         B) Şarkı           C) Rubai           D) Gazel                    E) Mesnevî
 
Siyah ebrûların duruben çatma
Gamzen oklarını âşıka atma
Sana gönül verdim beni ağlatma
Benim gözüm nuru gönlüm sürûru
 
I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.
III. Konusu aşktır.
IV. Nazım türü ağıttır.
V. Zengin uyak kullanılmıştır.
12-)Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?(3p)
A) I. ve II.  B) I. ve III.     C) II. ve V.       D) III. ve IV.   E) IV. ve V.
 
Güneş çekildi demin                  Gidene bak gidene
Doğdu bir cenk akşamı              Güller sarmış dikene
Bu bütün günlerimin                 Mevlâ sabırlar versin
İçime denk akşamı                   Gizli sevdâ çekene
 
I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.
III. Nazım birimleri aynıdır.
IV. Doğaya özgü öğelerden yararlanılmıştır.
V. Bir dilek belirtilmiştir.
13-) Yukarıdaki iki şiirde numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?(3p)
A) I. ve II.                   B) I. ve III.      C) II. ve V.        D) III. ve IV.              E) IV. ve V.
 
Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı varlığını 13-19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:
I-         Sanatta kurallara bağlı olmak,
II-      öncelikle konuşma dilinden yararlanmak,
III-   yüksek tabakaya seslenmek,
IV-   belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak,
V-      Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek.
14-) Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi Divan edebiyatının bir özelliği değildir?(3p)
A) I.               B) II.              C) III.                D) IV.               E) V.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Fırat ŞAHİN)


76 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

  1. Gerçekten sorular çok güzel yararlı olacağına inanıyorum hoca soruların aynısını soruyor.

  2. Aynı sorular çıktı yazılıda keşke cevaplara baksaymışım, sorular birebir çıktı puanları bile aynı :)

  3. Bunlar kolay sorular keşke bu kadar kolay olsa ama puanlar her soru için çok fazla, bir yanlışta 15 puan gidiyor mesela.

  4. Çok güzel yazılı soruları inşallah buradan çıkar. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.

  5. Zaten sınavda cevaplar gelmediği için herkes cevapları istiyor. Cevapları görmeden sınav kağıdını görsen ne yazar?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir