Öne Çıkanlar

1-) Divanü Lügati’t-Türk” adlı eserinin edebiyat ve kültür tarihimizdeki yeri nedir? 3 madde yazınız.(10 P)
 
2-) Koşma’nın özelliklerinden 4 madde yazarak çeşitlerinin ismini yazınız. 15 puan
 
3-) Kasidenin bölümlerini yazınız. (10P)
 
4-) Aşağıda yer alan nazım şekillerinin karşısında istenen bilgileri yazınız.(15x1p)
Nazım Şekli            Nazım Birimi                   Ölçü                   Dönemi     
Gazel
Koşma
Nutuk
Mani
Kaside
  (daha&helliip;)