10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

 • (      )Makâlât, Türkçe yazılmış ilk tasavvuf kitabıdır.
 • (      )Dede Korkut Hikâyeleri manzum şekilde yazılmıştır.
 • (      )Tasavvufu benimseyen, yaşamını bu anlayışın gereklerine göre biçimlendiren kişilere mutasavvıf (sûfî, sofu) denir.
 • (      )Danişmendnâme, sözlü gelenek içinde oluşmuş, yazıya daha sonra geçirilmiştir.
 • (      )İlahiler belli bir ezgiyle söylenir.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

 • -İlahi nazım şeklinin Bektaşi tarikatlarındaki şekline ………………………………………denir.
 • -Dini-Tasavvufi Türk şiiri……………………………………………ile başlar.
 • -Deli Dumrul,……………………………………………………………………’nin kahramanlarından biridir.
 • -……………………………………,tarikatlara göre farklı adlar alır.
 • -Hz.Muhammed’in hayat hikâyesinin anlatıldığı eserlere………………………………………….denir.

3) Bir kadehle bizi  sâkî  gamdan eyledi                    Taştın  yine deli gönül

    Şad olsun gönlü anun  gönlümü şad eyledi.          Sular gibi çağlar mısın?

                                                                                            Aktın yine kanlı yaşım

    Bende idi bunca yıllar kaddüne serv-i revan         Yollarımı bağlar mısın?

    Doğrulukla kulluk ettiğüçün âzâd eyledi.                                                            Yunus Emre

                                                   Hoca Dehhanî

Yukarıdaki  metinleri benzerlik ve farklılıkları bakımından karşılaştırınız.(20p)

4)Nasreddin Hoca fıkraları yüzlerce yıl önce oluşturulmuştur. Oluştukları ilk anda yazıya geçirilmeyen bu metinlerin günümüzde hala seviliyor ve okunuyor olmasının nedeni sizce nedir? Yorumlayınız.(10p)

5)Aşağıdaki tasavvuf terimlerinin anlamlarını karşılarına yazınız.(15p)

 • Şarap:
 • Vahdet-i vücûd:
 • Mâşuk:
 • Meclis:
 • Tekke:

6)Yunus Emre’nin günümüzde hala sevilerek okunmasının temel sebebi nedir?(10p)

7)Nefes nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)

8)Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10p)

 • Makâlât:
 • Risaletü’n-Nushiyye:
 • Cemsîd u Hurşîd:

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Gülşah AYNAZ)

11 Yorum Var: “10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir