Öne Çıkanlar

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

  • (      )Makâlât, Türkçe yazılmış ilk tasavvuf kitabıdır.
  • (      )Dede Korkut Hikâyeleri manzum şekilde yazılmıştır.
  • (      )Tasavvufu benimseyen, yaşamını bu anlayışın gereklerine göre biçimlendiren kişilere mutasavvıf (sûfî, sofu) denir.
  • (      )Danişmendnâme, sözlü gelenek içinde oluşmuş, yazıya daha sonra geçirilmiştir.
  • (      )İlahiler belli bir ezgiyle söylenir. (daha&helliip;)