10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

SORU 1. Türk edebiyatının dönemlerini yazınız. (10 puan)

SORU 2. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun ve doğru sözcüklerle doldurunuz. (10 puan)

* Dede korkut Hikâyeleri’nin yazmaları günümüzde ……………………………’da ve ………………………… ‘de bulunmaktadır.

* Her vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adına………. ………. ……denir.

* Risaletü’n Nushiye mesnevinsin yazarı ……………………………………… ‘dir.

* Halk hikâyeleri …………………… bakış açısı ile oluşturulmuştur.

* Tanzimat döneminin önemli hikâyecileri  ……………………………………………………….ve……………………………………………………..

SORU 3. Aşağıdaki cümlelerin bildirdikleri yargıları doğruluk ve yanlışlık durumuna göre değerlendiriniz.(10 puan)

* Dede korkut Hikâyeleri 9.ve 11. yüzyıllar arasında oluşmuş ve 13.yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

* Modern anlamda hikâye Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir .

* Edebiyatımızda ilk hikâyenin adı Letaif-i Rivayat’tır ve yazarı Sami Paşazade Sezaidir’dir.

* Divan edebiyatında mesnevi, günümüzde roman ve hikayenin yerini tutmuştur.

* Halk hikayeleri meddahlar  ve  aşıklar tarafından anlatılır.

SORU 4. Milli Edebiyat Döneminin konuları nelerdir? Kısaca yazınız.(10 puan)

SORU 5.Aşağıda adları verilen halk hikayeleri ,bu hikayelerin hangi türüne aittir.(10 puan)

* Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre, Ercişli Emrah:………………………………………………………………………

* Danişment Gazi ile ilgili hikâyeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi:………………………………………………………………………..

* Dede Korkut Hikâyeleri ve Köroğlu Hikâyesi:…………………………………………………………………………………………………

Geçen günler Arzu’yu da, Kamber’i de o zamana kadar alışık olmadıkları hislerle dolduruyordu. Bütün istedikleri beraber, daima beraber olmaktan ibaretti. O gün nasıl olduysa bahçede yalnız kaldılar. Birbirlerini görmeleri bile imkansız gibiyken böyle yan yana oturmak, onlar için saadetlerin en büyüğüydü. İkisi de tarifi imkansız hislerle doluydular. Ne söyleyeceklerini, ne konuşacaklarını bilemiyorlardı. Bir zaman öylece oturdular, sonra aldı Kamber bakalım ne dedi:

Eğdirme kaşını, bakmam yüzüne,
Ben gibi ateşler düşsün özüne,
Yemesem, içmesem, baksam yüzüne,
Şekerden, kaymaktan, baldan ziyade.

SORU 6. Yukarıdaki metin :

a) Hangi edebi türden alınmıştır?:

b) Metnin teması nedir?:

c) Metnin yazılış biçimi(şekli) nasıldır?

d) Metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır?

SORU 7. Aşağıdaki tabloda istenilenlere yukarıdaki metinden örnekler veriniz(20 puan)

Ek fiille çekimlenmiş isimler

 

Dilek-şart kipine örnekler Birleşik zamanlı fiillere örnekler İstek kipine örnekler Görülen geçmiş zaman kipine örnekler Emir kipine örnekler
         
 

Yeterlilik fiiline örnek

         
         

SORU 8. Tezlik fiili.anlamca kaynaşmış birleşik fiil,türemiş fiil,sürerlik fiili ve anlam kaymasına uğramış bir fiili cümle içerisinde kullanınız. (20 puan)

 

Tezlik fiili

 
Anlamca kaynaşmış birleşik fiil

 

 
Türemiş fiil

 

 
Sürerlik fiili

 

 
Anlam kayması

 

 

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Vehbi AKGÜL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir