Öne Çıkanlar

Edebiyat tarihi, bir milletin coğrafi çevresini, din, hukuk, ahlak, iktisat gibi kurumlarını ve siyasi hayatını umumi yapısıyla gösteren medeniyet tarihinin çerçevesi içinde incelenmelidir.

S1) Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerin ne anlama geldiğini kısacık yazın.

iktisat  
umumi  
medeniyet  

Gideceğiyer şehirmiş. Buradan çok değişikmiş. Orada insan sayısı buradakinden çok çok fazlaymış. Birbirine bitişik bir sürü dükkân, dükkânlarda ne ararsan varmış. Orada insanlar lâstik ayakkabı da giymezlermiş. Bunları, iki yıl önce yarıyıl tatilinde şehre giden arkadaşı anlatmıştı. Çocuk bunları arkadaşının tekrar tekrar anlatmasını isterdi.

S2) Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını aşağıdaki tabloya sırasıyla yazın.

Köy epey kalabalıktı. Yayladan inenler, şehirden gelenler, şehre gidecekler… Eve girer girmez anasını kucaklayıp öptü. Aslında bunu pek yapmazdı. Çocuğun okula gitme kararını ana baba birlikte vermişlerdi.

Pılı pırtı hazırlanıp bohça içinde bir pazar çantasına konuldu. Zaten hepi topu birkaç giyeceği vardı. Birden çocuğun şaşkınlığı bir kat daha atmıştı. Evlerinin karşısındaki bahçede bir günebakan vardı ki kevgir büyüklüğünde… Bu günebakanı almalıydı. Şehre giderken köyden bir yoldaş gibi olacaktı yanında.  Bahçenin sahibi adam öyle kolay çocuk sevindirecek biri değildi. Adamın karısı ona göre daha yüzü yumuşak biriydi.

                –Teyze, şu günebakanı bana versen olmaz mı?

                –Olur, yavrum amma emmin görmesin e mi? dedi kadıncağız.

Bizimki bir çırpıda sapından ayırdı günebakanın kellesini.

S3) Bir hikâyeden alınan yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki istenilenleri tabloya yazın.

kişiler  
yer  
zaman  

S4) Yukarıda verilen metinde geçen “ki”leri bulup türünü aşağıya yazın.

S5) Aşağıdaki parçada geçen yazımı yanlış sözcükleri bulup sözcüklerin doğru şeklini tabloya yazın.       

Sonra adeta tüy gibi hafiflediğini farketti. Yaşadığı bu mutluluğun hemen ardından aldığı bir haber onun için büyük süpriz oldu. Uzun zaman zamandır beklediği işe kabuledilmişti. İçinden gerçekten kapanan her kapının ardından başka kapıların açılabileceği inançını şükür etti.

Hasene Hanım kırk tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip Aslı Han’a daha eski esvap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem’i davet eyledi. Sofu: “Gitme.” dedi. Kerem: “Davete icabet lazımdır.” deyip gül bahçesine geldi.

S6) Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerde kullanılan noktalama işaretlerinin kullanılma sebebini aşağıdaki tabloya yazın.

Kerem’i  
“Gitme.”  
Kerem:  
İSLAMİYET’İN ETKİSİYLE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

S7) Aşağıda verilen tablodaki istenilenleri tabloya yazın.

Makber / Kutadgu Bilig / Kök Türk Kitabeleri / Koşuk / Koşma

S8) Yukarıda karışık olarak verilmiş eser adlarını aşağıdaki dönem adlarıyla doğru olarak eşleyin.

Sözlü Dönem:   İslami Dönem:  
Yazılı Dönem:   Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı:  
Geçiş Dönemi:    

S9)  Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurun.

–Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının ……………………… Dönemi’ne aittir.

–Milli Edebiyat Dönemi’nde eser veren …………… ………………..  Yeni Lisan adlı makalesiyle sade bir Türkçeyi savunmuş, bunu da eserlerine yansıtmıştır.

–Türk edebiyatında  ………………….. yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır.

S10) “Mesnevi” ile ilgili bildiklerinizi aşağıya yazın.

           

Not: Her sorunun doğru cevabı 10 (on) puan değerindedir.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-A İndir! (Yaşar KARTBOĞA)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-B İndir! (Yaşar KARTBOĞA)