Noktalama İşaretleri Test-2

Sponsorlu Bağlantılar

1. Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama İşaretleri getirilmelidir?
A) (:) (,) (,) (.)   B) (:) (;) (,) (…)   C) (;) (,) (,) (.)   D) (.) (,) (,) (.)   E) (.) (;) (;) (…)
 
2. Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz ( ) eleştirin ( ) basit bir adamı dost edinmek isterseniz ( ) methedin.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (;) (;)   B) (,) (;) (,)   C) (,) (:) (,)   D) (;) (:) (;)   E) (;) (;) (;)
 
3. Çiçek sulandığı kadar güzeldir (I) Kuşlar ötebildiği kadar sevimli (II) bebek ağladığı kadar bebektir (III) Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin (IV) Şunu da öğren (V) "Sevdiğin kadar sevilirsin"
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
4. Bir nar ağacı vardı ( ) bir de darağacı ( ) namerde nar düşer ( ) merde darağacı.
Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (.) (,)   B) (,) (;) (,)   C) (,) (:) (,)   D) (.) (:) (;)   E) (…) (;) (…)
 
5. Rüzgâr ateş için neyse ( ) ayrılık da aşk için odur ( ) küçük bir aşkı söndürür ( ) büyük bir aşkı daha da güçlendirir.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (,) (;)   B) (,) (,) (.)   C) (.) (,) (:)   D) (,) (;) (,)   E) (;) (,) (…)
 
6. Dostluğun karşılıklı yakınlığında kendini dinlendirmeyen insan için hayat hayat mıdır (I) Karşısında kendinle konuşuyormuş gibi her şeyi söylemeye cesaret edebileceğin birini nasıl bulacaksın (II) İyi günlerinde senin kadar sevinecek biri var mı (III) Kara günlerinde senin kadar üzülecek bir dostun olmasaydı o günlere katlanmak ne zor olurdu (IV) Bunları düşündün mü hiç şimdiye kadar (V)
Yukarıdaki parçada numaralı yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
7. Akıllı bir adam ( ) her şeyin farkına varır ( ) budala ise her konuda düşüncesini söyler ( )
Yukarıda parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (:) (.)   B) (:) (;) (.)   C) (;) (;) (…)   D) (,) (;) (.)   E) (,) (;) (…)
 
8. Mutluluk (I) malda değil candadır (II) insan (III) ancak canı çektiği şeyi elde etmekle mutlu olur (IV) başkalarının hoşuna giden bir şeye sahip olmakla değil (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
9. Biri ( ) sizi bir kez aldatırsa suç onundur ( ) ikinci kez aldanırsanız ( ) bilin ki suç sizindir.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (.) (,)   B) (;) (.) (;)   C) (,) (;) (,)   D) (;) (;) (;)   E) (,) (,) (.)
 
10. Elleriyle çalışan adam (I) işçi (II) elleri ve kafasıyla birlikte çalışan adam (III) usta (IV) elleri (V) kafası ve kalbiyle birlikte çalışan adam sanatkârdır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine, diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) IV. ile V. 
 
11. Anası ölen ( ) kadın ( ) babası ölen ( ) bey oldum sanır ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (;) (;) (…)   B) (,) (;) (,) (.)   C) (,) (;) (…) (…)   D) (;) (;) (;) (!)   E) (?) (.) (,) (;)
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) Zenginlik, gurbeti vatana ( ) yoksulluk, vatanı gurbete çevirir.
B) Bana yaşamı iki şey sevdirir ( ) Özgürlük ve aşk.
C) Aşk ( ) özgür ve kendiliğinden olduğu zaman yeşerir.
D) At ölür ( ) meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
E) Aklımız bir süngerdir ( ) yüreğimiz ise bir nehir
 
13. Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var ( ) Çok dinleyelim ( ) az konuşalım diye mi ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (?) (?) (?)   B) (:) (?) (?)   C) (:) (,) (.)   D) (.) (;) (…)   E) (?) (,) (?)
 
I. Dost, gücümü ( ) düşman, görevlerimi gösterir.
II. Bedenimizi hasta eden ( ) ruhumuzun baskısıdır.
III. İnsan akılla pir olur ( ) saçı sakalı ağartmakla değil
IV. Akıllı insan ( ) iki kez bir taşa dokunmaz.
V. Büyük mutluluklar () büyük acıların yanı başındadır.
14. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
15. Üç türlü yalan vardır ( ) Basit yalan ( ) kuyruklu yalan ve istatistik ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (!) (,) (…)   B) (:) (,) (…)   C) (:) (,) (.)   D) (;) (;) (.)   E) (,) (,) (.)
 
16. İnsanlara babasından para (I) mal (II) mülk kalır (III) fakat akıl (IV) düşünce kalmaz (V)
Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
17. İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır ( ) Yaşlı karısı ( ) yaşlı köpeği ve hazır parası ( )
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (,) (…)   B) (…) (,) (…)   C) (:) (,) (…)   D) (.) (,) (.)   E) (:) (,) (.)
 
18. Üç çeşit arkadaşlık vardır: Birincisi su gibidir (I) her zaman yanında istersin (II) ikincisi ilaç gibidir (III) ihtiyacın olduğunda ararsın (IV) üçüncüsü mikrop gibidir (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül (,) getirilmelidir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile III. D) III. ile IV.   E) IV. ile V.
 
19. Mutlu olmanın iki yolu vardır ( ) İsteklerimizi azaltmak ya da imkânlarımızı çoğaltmak ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (.)   B) (:) (…)   C) (;) (…)   D) (.) (.)   E) (,) (.)
 
20. Herkes, düşüncelerinde yanılabilir ( ) fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar ( )
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (;)   B) (:) (.)   C) (,) (:)   D) (;) (?)   E) (;) (.) 
        
21. Matador ( ) yapayalnız ve kanlar içinde arenanın altındaki ( ) mumların yandığı loş odaya taşındığında ( ) onun elini tutan kadın da hep aynıdır ( ) Matadorun bir zamanlar terk ettiği eski kadın.
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (:) (,) (:)   B) (,) (,) (.) (:)   C) (;) (,) (,) (:)   D) (,) (.) (,) (.)   E) (,) (,) (,) (:)
        
22. Hayatı iki parça halinde yüzdürmekten vazgeçip istediklerini sınırsızca ve korkusuzca gerçekleştirmeye uğraşanlara çılgın dememiz ( ) isteklerimizle yaptıklarımız arasında hep bir farklılık olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenmemiz ( ) bir şeyi yaşamak isterken bir başka şeyi yaşamayı akla ( ) kurallara ve hayata uygun bulmamız, hayatın gerçeği mi ( )
Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (;) (.) (?)   B) (;) (;) (,) (?)   C) (,) (.) (;) (?)   D) (,) (,) (;) (?)   E) (;) (,) (,) (?)
        
23. Kitaplardaki fotoğraflarda tabletlerin ve üzerlerindeki çivi yazısı işaretlerin kimi büyük ( ) kimileri küçük görünüyordu ( ) acaba gerçek boyutları neydi ( )
Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (?) (?)   B) (,) (;) (?)   C) (;) (;) (.)   D) (…) (,) (?)   E) (,) (,) (.)
        
24. Nasıl da hoyrattın bana karşı (I) Ben senin kalbinde değil miyim (II) Neydik biz (III) O yıllarda senin neyindim ben (IV) Can yoldaşın mı, yol arkadaşın mı (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
25. Bir bilgin edasıyla şöyle diyorlardı ( ) Şimdi anlamı kavrayamıyorsun ( ) ama büyüdüğünüz zaman bu dillerin değerini anlayacaksınız ( )
Yukarıdaki parçada parantezle () gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (;) (:) (.)   B) (:) (;) (.)   C) (:) (.) (.)   D) (.) (;) (.)   E) (.) (:) (…)
 
26. Unutuluş hepsinin acımasız cevabı oldu (I) Dipsiz bir karanlık (II) Çaresiz bir çıldırış (III) Hayata karışmamak için tek kalkanım, tek sığınağımdı dostluğun (IV) Tek silahımı yitirdim ve hayata teslim oldum (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV. D) II. ile V.   E) III. ile V.
 
27. Seksenli yıllar ( ) yetmişlerin bir kopyası gibidir ( ) yeni aktörler yoktur ( ) büyük gazetelerdeki çizgi romanlar azalmaktadır.
Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (:) (,)   B) (,) (.) (,)   C) (,) (;) (,)   D) (,) (,) (;)   E) (,) (.) (;)
 
28. İki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir tutum getiren karşıtının çatışması ( ) kalıplaşmış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması ( ) cinayetleri çözme eylemini dışarıdan gelenin yüklenmesi gibi benzerlikler vardır.
Yukarıdaki parçada ( ) parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (,)   B) (;)   C) (…)   D) (:)   E) (.)
 
29. (I) Dizleri karnında, çenesi dizine dayalı bir şekilde oturuyor. (II) Bir şehir yanıyor, ta kalenin burçlarına kadar. (III) Mavi, turuncu, yeşil ışıklar dökülüyor. (IV) Som kırmızı bir ışık, çizgisi karanlığı yararak uçuşuyor. (V) Ardından daha büyük gürültü, bir patlama oluyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde virgül yerinde kullanılmamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
30. Şehrin etrafında (I) içinde (II) kalesinde savaş günlerce sürmüş. Sonra Rus ordusu Van'a girmiş (III) kaçabilen kaçmış (IV) Kaçamayanlar (V) Gerisini hiç düşünmek istemiyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulması uygun olur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
CEVAP ANAHTARI
1-A 2-B 3-E 4-B 5-D 6-D 7-D 8-B 9-C 10-D 11-B 12-A 13-E 14-A 15-C 16-C 
17-E 18-C 19-A 20-E 21-E 22-B 23-B 24-A 25-B 26-B 27-C 28-B 29-D 30-E

Etiketler: , , , ,

56 YORUM VAR “Noktalama İşaretleri Test-2”

Güzel sorular.

Çok sağolun.

Bence hiç güzel değil!

Çok faydalı bir test oldu.

Daha özenli ve güzel olabilirdi.

Çok güzel elinize sağlık.

Hiç güzel değildi bence daha özenli olabilirdi.

Emeğinizi kullandık helal edin.

Daha güzel olmalıydı bence.

Merhaba arkadaşlar ben de size katılıyorum sevgilerimle.

Çok teşekkürler güzel sorular için.

Faydalı bir test oldu.

Süper bir test bu.

Çok güzel bir site hocam. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.

Bence de çok güzel.

Çok iyi ve öğretici bir test. Ellerinize sağlık.

Emeğe saygı.

Zor sorular.

Teşekkür ederim, sorular güzeldi.

Emeğinize sağlık.

Çok ama çok güzel olmuş.

Çok mükemmel.

Bence çok güzel, teşekkürler.

Çok güzel.

Çok sağolun.

Neden uzun çizgi ile ilgili soru yok? Ben sayfanızı pek beğenmedim eksikler var.

Çok iyi.

5.soruda “neyse”den sonra virgül gelmemeli çünkü -sa, -se’den sonra virgül gelmez diye biliyordum.

Cevabı aynı çıkan bir sürü soru var. Noktalı virgül çok çıktı.

Çok güzel olmuş kim yazdıysa.

Süper test!

Testler müthiş ama bir sürü aynı noktalama işaretleri var.

Cevapsız test mi olur? Ama yine de işime yaradı, beğendim güzel :-)

Edebiyat Öğretmeni | 1 Aralık 2014 Saat 23:21

Cevap anahtarı yazının sonundadır.

Çok güzel.

Çok ama çok kötü beğenmedim.

Teşekkürler.

16.sorunuzu düzeltir misiniz? Değişen kural.

Çok güzel gerçekten.

Fuat KISAKÜREK | 22 Aralık 2014 Saat 17:38

Adamsınız.

Sağolun teşekkürler.

Teşekkür ederim.

Teşekkürler.

5. Rüzgâr ateş için neyse ( ) ayrılık da aşk için odur ( ) küçük bir aşkı söndürür ( ) büyük bir aşkı daha da güçlendirir.
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (,) (;) B) (,) (,) (.) C) (.) (,) (:) D) (,) (;) (,) E) (;) (,) (…) Cevabı nedir? Acil!

Edebiyat Öğretmeni | 22 Mart 2015 Saat 17:15

Cevap D seçeneğidir.

Zehra Gülpınar | 22 Mart 2015 Saat 23:41

Teşekkürler.

Nasıl işaretlenecek :D

Çok teşekkür ederim.

teşekkür ederim ya süper olmuş.

Yiğit Haydar | 21 Nisan 2015 Saat 17:00

Güzel sevdim.

7. Biri ( ) sizi bir kez aldatırsa suç onundur ( ) ikinci kez aldanırsanız ( ) bilin ki suç sizindir.
Verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (4 puan)
A) (,) (.) (,)
B) (;) (.) (;)
C) (,) (;) (,)
D) (;) (;) (;)
Çok acil yarın sınavım var!

Edebiyat Öğretmeni | 21 Nisan 2015 Saat 18:26

Cevap C’dir.

Çok teşekkürler.

Nurselin Ayça | 8 Mayıs 2015 Saat 10:19

Sorularınız çok güzel (hatta süper). Çok sağolun.

İlk 10 soruyu çözdüm, biraz zor veya düşündürücü ama bence sorular güzel.

Güzelmiş, emeği geçen herkese teşekkürler.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: