10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

1. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
 • Kutadgu Bilig …………………… lehçesi ile yazılmıştır.
 • Bektaşi tekkelerinde okunan şiirlere …………………. denir.
 • İlahileriyle ünlü en önemli tasavvuf şairimiz …………………..……dir.
 • Kutadgu Bilig’de  Küntogdı adlı hükümdar………………………; Aytoldı adlı vezir ise ……………………………… temsil eder.

2. Sevda yüceldi gitti

Bıraktı geldi gitti
Gelişi güzel amma
Kalbimi deldi gitti
Yukarıdaki dörtlüğün ahenk öğelerini bulunuz. (10P)
  • Kafiyesi:
  • Redifi:
  • Ölçüsü:
  • Kafiye şeması:
  • Nazım birimi:
3. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2×5=10P)
 • Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmamıştır. (   )
 • Divan-ı Hikmet, Tasavvuf edebiyatının ilk örneği sayılır. (   )
 • Divanü Lugat-it Türk Arapça olarak yazılmıştır. (   )
 • Divan-ı Hikmet alegorik bir eserdir. (   )
 • İlahinin dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir. (   )
4. Gazeli tanımlayarak özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)
 
5. Kutadgu Bilig’in yazılış amacını yazınız. (10P)
 
6. Verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız. (5×4=20P)
 • Kutadgu Bilig:
 • Divanü Lugat-it Türk:
 • Atabetü’l-Hakayık:
 • Divan-ı Hikmet:
7. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aşkımla bahar getirdim sana;
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana.
 
Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla
Koca mera dolu baştanbaşa sağmallarla
Köylünün kırları tutmuş yayılırken davarı
Sökemezsin, sarar âfakını yün dalgaları
 
Verilen şiirlerin türünü belirleyiniz. (10P)
 • 1.Şiirin Türü:
 • 2.Şiirin Türü:
8. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi geçiş dönemine (11. ve 12.yy) ait değildir? (5P)
A)    Dilde Arapça ve Farsça sözcüklerin görülmesi
B)    Şiirlerde hem dörtlük hem de beyit nazım birimlerinin kullanılması
C)    Eserlerin sadece İslamiyet öncesine ait türlerle oluşturulması
D)    Öğüt verici (didaktik) türde eserlerin yazılması
E)    Uygur alfabesinin yanında, Arap alfabesinin de kullanılması
 
9. (I) Arapçanın Türkçeden üstün bir dil olduğu anlatılır Divan-u Lügati’t Türk’te. (II) Kutadgu Bilig mesnevi tarzında yazılmış didaktik bir eserdir. (III) Atabetül Hakayık din ve ahlak kurallarını anlatan öğretici bir eserdir. (IV) Divan-ı Hikmet dörtlükler ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. (V) İlahiler Allah aşkını anlatır.
Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (5P)
A) I.             B) II.           C) III.           D) IV.            E) V.
 
10. Aşağıda verilenlerden hangisi ilahinin özelliklerinden biri değildir? (5P)
A)    Kendine özgü bir ezgiyle okunur.
B)    Hem koşma, hem semai biçiminde ve hem hece hem de aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
C)    Hece ölçüsünde 7, 8 ve 11’li kalıplar tercih edilmiştir.
D)    Nazım birimi beyittir.
E)    Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları İndir!


Etiketler: , ,

20 YORUM VAR “10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Sınav Soru ve Cevapları”

Bu soruların bazıları ilk sınavda çıktı.

Harikasınız süper!

Teşekkürler…

Eyvallah.

Süper sorular.

Bizim hoca buradan soruyor.

Cevaplarını yazar mısınız açılmıyor da?

Edebiyat Öğretmeni | 25 Aralık 2013 Saat 20:41

Dosyada kontrol edildi sorun yok.

Vallahi bizim hoca buradan soruyor :)

Bence güzel sorular tıpkı Öykü ve Ayaz gibi güzel. Bu arada keşke Öykü, Mete ile evlenmeseydi orada Ayaz dururken, bu arada Ayaz çok yakışıklı.

Link açılmıyor. Dosya indirilemiyor.

Edebiyat Öğretmeni | 3 Ocak 2015 Saat 01:39

Kontrol edildi, dosya çalışıyor.

İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Ailesi Ömer Hoca buradan soruyor :D

İstanbul Ümraniye Cumhuriyet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nden selamlar, belki bakan olur.

Çok basit bu sorular :D

Süper sorular, çok uğraşmışlar sanırım bu soruları bir araya getirmek için. 20 gün önceden hazırlansam yine yapamam :)

Çok kaliteli sorular.

Sorular süper, on numara teşekkürler.

Sorular gerçekten yazılıda çıkabilecek türde çok iyi :)

Çok iyi ya teşekkürler.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: