Öne Çıkanlar

1-)  Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2,5×4=10 P)

  • (    ) Divan şiirinde parça güzelliği değil, bütün güzelliği vardır.
  • (    ) Rubai, tek dörtlükten oluşur.
  • (    ) Divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
  • (    ) Murabbanın nazım birimi beyittir.

2-) Aşağıdaki terimleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.(2,5×4=10p)

Gazelin en güzel beytine denir. Makta
Gazelin son beytine denir. Matla
Gazelin ilk beytine denir. Taç beyit
Şairin adının bulunduğu beyite denir. Beytül gazel

3-)Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. (4×2,5p)

  • Türklerin divan edebiyatına kazandırdıkları türler …………………… ve …………………………’dır.
  • Kaside ……… ve ………… beyitler arası yazılır.

4-) Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmamıştır?(5P)

A)Gördü ki bir avcı dâm kurmuş
    Dâmına gazeller yüz vurmuş
B)Boynu burulu ayağı bağlı
   Şehla gözü nemli canı dağlı
C)Seyyad bu nâtuvane kıyma
   Kıl canına rahm cana kıyma
D)Katlinde bu saydın etsem ihmal
   Etfal ü iyalime nolur hal
E)Su gibi kanımı toprağa kardın
   Ne sanırsın garibin kanı yok mu
 
Dünya talebiyle kimisi halkun emekde
Kimi oturup zevk ile dünyayı yimekde

5.) Yukarıdaki beyti yanına kısaca açıklayınız.(5p)

6- Aşağıdaki şairleri ait oldukları edebiyatla eşleştiriniz. (10x1p)

Karacoğlan Âşık Edebiyatı Pir Sultan Abdal
Yunus Emre   Seyrani
Hacı Bektaşi Veli Anonim Edebiyat Hacı Bayram-ı Veli
Kaygusuz Abdal   Eşrefoğlu Rumi
Âşık Veysel Dini Tasavvufi Edebiyat Erzurumlu Emrah

Aşkımın temeli sen bir âlemsin
Sevgi muhabbetsin dilde kelamsın
Merhabasın dosttan gelen selamsın
Duyarak alırım sen varsın orda

Çeşitli çiçekler yeşil yapraklar
Renklerin içinde nakşını yoklar
Karanlık geceler aydın şafaklar
Uyanır cümlâlem sen varsın orda

7-) Yukarıdaki şiirin kafiyesi ve rediflerini yanında gösteriniz.(5+5=10p)

8-) Geçiş dönemi eserlerini ve yazarlarını yazınız.(16P)

9-) Koşma çeşitlerini ve hangi konularda yazıldıklarını yazınız.(16p)

10-) Aşağıdaki manilerin altına hangi tür mani olduklarını yazınız.(3x3p)

Altını sarraf bilir                       Güle naz
Hastayı cerrah bilir                    Bülbül eyler güle naz
Ben seni sevdiğimi                      Girdiğim bir dost bağına
Yalnız bir Allah bilir                   Ağlayan çok gülen az
         …………….                     …………………….
Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim sağlar gibi
Her gelen bir gül ister
Sahipsiz bağlar gibi

10.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları İndir! (Fırat ŞAHİN)