Zarflar Test-6

1. “O, haylaz geldi, haylaz gidecek.” cümlesindeki “haylaz” sözcüğü görevi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “kötü” sözcüğü ile özdeştir?

A) Artık kötü günler geride kaldı.

B) Kötü söz sahibinindir.

C) Adam bize çok kötü baktı.

D) Hasta günden güne kötüye gidiyor.

E) Bu arkadaş, kötü gün dostudur.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğünün görevi “İyi bir eser vücuda getirdi.” cümlesindekinden farklıdır?

A) İyi bir mesleği vardı onun.

B) Öğretmen çok iyi anlattı bu konuyu.

C) İyi bir eve sahip olmak istiyordu.

D) İyi insanlara her zaman rastlayabilirsiniz.

E) Çok iyi bir sofra kurdu bize.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, niteleme öğesi almamıştır?

A) Hakkınızda çok kötü düşünüyor.

B) Güzel bir tablo oluşturdunuz.

C) Arkadaş, bu konuyu çok iyi düşün.

D) Neden bu kadar hırçın davranıyor?

E) Yanımdan usulca kalktı, dışarı çıktı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Hangi yurtta kalıyorsun?

B) Bize ne gün geleceksiniz?

C) Nasıl bir hediye istiyorsun?

D) Bu çocuk benimle niçin konuşmuyor?

E) Bu kitapları, kim koydu buraya?

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yemyeşil çayırlarda dolaştık.

B) Koskoca adam bunu yapar mı?

C) Elleri kaskatı kesilmişti.

D) Bize tertemiz bir yatak serdi.

E) Sapsarı çiçekler bahçeyi kaplamış.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türeyen bir zarf vardır?

A) Sular şırıl şırıl akıyordu.

B) Duvar boydan boya çatlamıştı.

C) Onu görünce yüreğim hopladı.

D) Çalıların arasından bir hışırtı geliyordu.

E) Kuzular meliyor, atlar kişniyordu.

 

7. Şu adam pek içten okudu şiiri.

Bu cümlede “pek” sözcüğünün görevini olduğu gibi üstlenen sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Aslında düne göre daha iyiyim.

B) Yazar, bu eseri çok güzel eleştirmiş.

C) Bugünlerde pek görüşemiyoruz.

D) Bu çalışmanızı yeterli bulmuyorum.

E) Akşama kadar hayli yol aldık.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çirkin” sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Çirkin konuştu, böyle olmamalıydı.

B) Arkadaşı çirkin sözler sarf etti.

C) Şehir, çirkin binalardan kurtarılmalıdır.

D) Çok çirkin bir yapı oldu doğrusu.

E) Sana çirkin yollara sapma demiştim.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zarf kullanılmıştır?

A) Onu iki yıldan beri göremiyorum.

B) Dün, Erzincan’a yine dolu yağmış.

C) Bu problemi yeni çözdüm.

D) Rüzgâr ılgıt ılgıt esiyordu.

E) Polisler, adamı kıskıvrak yakaladı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çocuğun iri iri gözleri vardı.

B) Öğrenciler harıl harıl çalışıyorlardı.

C) Arabalar vızır vızır geçiyordu.

D) Onlarla tatlı tatlı konuştuk.

E) Hızlı hızlı giden adam gözden kayboldu.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böyle” sözcüğü zarf görevi üstlenmiştir?

A) Beni böyle havalar mahvetti.

B) Her zaman böyle esmez bu rüzgâr.

C) Böylesini hiçbir yerde göremezsin.

D) Böyle durumlarda köşeme çekilirim.

E) Böylesine ne demeli bilmem ki?

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevi üstlenmeyen zaman adı vardır?

A) Sabahları, büyük bir istekle kahvaltı yapardı.

B) Ani bir kararla dün, Aydın’a hareket etti.

C) Yazın yaylaya çıkar, kışın şehre iner.

D) Gece, bir kâbus gibi üstüme abanırdı.

E) Bu kitabı geçen hafta okudum.

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde “yer – yön” bildiren sözcük, zarf görevi üstlenmiştir?

A) Dayımlar yukarı mahallede oturuyorlar.

B) Zil çalar çalmaz dışarıya çıkmayın.

C) Yağmur yağınca çocuklar içeri girdi.

D) Yolun ilerisini bir türlü göremiyorum.

E) Kumu, bahçenin önüne boşaltmayın.

 

14. “Sabah” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sabah kahvaltısını hazırlar, beni uyandırırdı.

B) Sabah, horoz sesiyle uyandım.

C) Bu sabah onu pencerede görmedim.

D) Kardeşi sabah çıkar, akşam dönerdi.

E) Sabah, beni telefonla uyandırır mısın?

 

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye kesinlik anlamı katmamıştır?

A) Bu şehri asla terk etmeyeceğim.

B) Söylediğin şeyler elbette doğru.

C) Bugüne kadar onunla hiç görüşmedik.

D) Elinde ancak bir milyon lira kaldı.

E) Dün verdiğin soruları mutlaka çözer.

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili ikilemeler farklı görevde kullanılmıştır?

A) Erciyes’te, Palandöken’de , Toroslar’da

Burcu burcu tüter memleketim.

B) Ilgıt ılgıt esen seher yelinde

Memleketimi bulurum.

C) Çığıl çığıl akan nehirlerde ben varım,

Ben varım toz duman içinde yollarda.

D) Üstüne gök kubbenin çatıldığı tapınak,

Eski boy boy göçlere bağrını açan konak.

E) Geven dikenleri yaralar parmaklarımı,

Baca baca tüter memleketim.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklemi durum yönünden belirten bir sözcük vardır?

A) Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın.

B) Sen, kaçan bir ürkek ceylansın dağda.

C) Uyan yârim, uyan, söndü yıldızlar.

D) Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından.

E) Görünür ufukta dün, bugün ve yarın.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme zarf görevi üstlenmemiştir?

A) Bedenim onun aziz toprağında zerre zerre dağılacak.

B) Damlarda korka korka durur bacalar.

C) Düşlere uzanır ellerim çiçek çiçek yeniden.

D) Ben, nehir nehir kanayan bir memleketim.

E) Sarı sarı çiçekler vardı hepsinin ellerinde.

 

19. I. Demin burada oynuyorlardı.

II. O arkadaşla henüz görüşmedik.

III. Öğretmen, konuyu güzelce anlattı.

IV. Bugün çok çalıştın, biraz dinlenmelisin.

V. İçerdekileri bir türlü dışarı çıkaramadık.

Yukarıdaki cümlelerde kaç çeşit zarf vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikilemeler, farklı görev üstlenmiştir?

A) Serpilmeye başladı yağmur ince ince.

B) Alev alev yanıyor temmuz ortası sokak.

C) Destanlar düzülürdü bayrak bayrak.

D) Bulutlar gibi dolaştım memleket memleket.

E) Masmavi pırıl pırıl denizleri var ülkemin.

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok zarf kullanılmıştır?

A) Dün gece sürekli seni sayıklıyordu.

B) Size yapılanları bir bir anlatmalısın.

C) Gençler, demin aşağıya indiler.

D) Bu konuda çok umutluydum.

E) Demin, yukarı mahalleye gitti.

 

22. I. Akşam güzel bir film seyrettim.

II. Es ruhuma derinden ılık ılık.

III. Çok yakında doğacak ufukta yıldızınız.

IV. Niçin sevdim o zalimi?

V. Konukların bir kısmı dışarı çıktı.

Numaralanmış cümlelerde kaç çeşit zarf vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-B  4-D  5-C  6-A  7-B  8-A  9-B  10-A  11-B  12-D  13-C  14-A  15-D  16-D  17-A  18-E  19-D  20-E  21-A  22-D


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir