Zarflar Test-4

1. Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Itrî’ye dalga dalga alkış tuttu, denizler

B) Alev saçlı bulutlarda duygular halka halka

C) Bir bestenin diliyle renk renk donandı zaman

D) Bülbüller hayran hayran dinledi o besteyi

E) Solan bahçeler yeniden çiçeklendi yaprak yaprak

 

2. Ne demek istemişti? Birden konuşmanın dışına kayıverdim.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükle görevce özdeş bir sözcük kullanılmıştır?

A) Konuşmacı sakin, kararlı, genç bir adamdı.

B) Bize gönderilen yazıya hemen cevap verdik.

C) Bu haftaki yazısının son bölümünde, bir fıkraya yer vermiş.

D) Anlattığı her olayın doğru olmasına önem verirdi.

E) Küçük kız, karın yağışını pencereden seyrediyordu.

 

3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde altı çizili bölüm zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler

B) Alsa buz gibi taşlar alnımdaki ateşi

C) Dalıp sokaklar kadar esrarlı uykuya

D) Simsiyah camlarını üzerime dikiyor

E) Sanki, beni bekleyen bir hayal görüyorum

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Yeni gelenler aşağıya yerleşince biz yukarı çıktık.

B) Gün doğmadan gidenler, ancak bu saatte geri dönüyorlar.

C) Gelenler önce içeri, daha sonra bahçeye baktılar.

D) Aşağı katta oturanlar bu ay sonunda çıkacaklarmış.

E) Sabahtan beri buradaydı, az önce dışarı çıktı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili zarf, gerektiğinde sıfat göreviyle kullanılabilir?

A) Sizinle akşam deniz kıyısına ineriz.

B) Otobüsün bagajındaki eşyaları çabuk çabuk aşağı indirdi.

C) Bu çalışmayla, bu iş bugün zor biter.

D) Nedim Amca her zaman böyle bağırarak konuşurdu.

E) Çocuk, elindeki şiiri bir solukta okudu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok” sözcüğü farklı türdeki bir sözcüğü nitelemiştir?

A) O gün, İstanbul’da hava çok soğuktu.

B) Ankara’da trenden indikten sonra çok bekledik.

C) Arka masada oturan adam, çok konuşuyordu.

D) Çok uğraştı, ama arabanın boyanması işini bitiremedi.

E) Bugünlerde ülkemizde şiir kitapları çok satılıyormuş.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Yıldızlar nereye gidiyor sabah vakti?

B) Hâlâ gelmedi akşam karanlığının baykuşları.

C) Meçhul kâinatların belki de içindeyiz.

D) Başka diyarların gecesinde teselli arıyor.

E) Nasıl kayboldu yırtılan resimdeki dünya.

 

8. I. Güneş bir çıkıyor, bir kayboluyordu.

II. Onun nereye gideceğini bir ben bilirim.

III. Bir gün sen de çocukluğunu özleyeceksin.

IV. Bütün öğretmenler toplanmıştı; biri giriyor, biri çıkıyordu.

V. Bir saat bile dinlenmeden yola çıktık.

Yukarıdaki cümlelerde “bir” sözcüğü kaç farklı sözcük türünde kullanılmıştır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

A) Hastanın durumu bugün nasılmış?

B) Mert, dünkü yarışmayı kaçıncı bitirmiş?

C) Bu kadar para, çocuklara ne kadar yeter?

D) Dün dersten önce, Eren’e ne anlatıyordunuz?

E) Geçen yıl, siz nereye gitmiştiniz?

 

10. (I)Öyle bir musikiyi (II)örten ölüm.

Bir teselli bırakmaz insanda,

Muhtemel görmüyor (III)henüz gönlüm,

(IV)Çok saatler geçince (V)hicranda.

Altı çizili sözcüklerden hangisi zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. I. Orada bekleyip durma, aşağı gel.

II. Aşağısı çok kalabalık, üstteki salona çıkalım.

III. Dün akşam, aşağı caddede yangın çıktı.

IV. Çay bardağını, balkondan aşağı düşürmüş.

V. Birkaç dakika sonra biz de aşağı ineriz.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde “aşağı” sözcüğü zarf göreviyle kullanılmamıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

12. Yunus Emre’nin şiiri, ulusumuzun her devrinde neşesini, ıstırabını iyi ve kötü hâllerini, dünya görüşünü, ahlak anlayışını yansıtmıştır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtili isim tamlaması

B) Belirtme sıfatı

C) Sıfat tamlaması

D) Belirtisiz isim tamlaması

E) Durum zarfı

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf yoktur?

A) Dün yaptığınız şey, size hâlâ çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir.

B) Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler.

C) Oğul babasından daha iyi biri olmazsa, ikisi de başarısızlığa uğramış demektir.

D) İleri bak, yoksa kendini arkada bulursun.

E) Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan, yeni okyanuslar keşfedemez.

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde iki farklı zarf (belirteç) vardır?

A) Bakarım yoluna bana dönersin diyerek

B) Gel seninle bu ömrü beraber yaşayalım

C) Yaşamak çok güzel, inan seninle

D) Düşünür dururum seni, yıllar yılı özleyerek

E) Düşsün sarı saçların, sere serpe yüzüne

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmıştır?

A) Bulutlar dağılmış, pırıl pırıl bir güneş doğmuştu.

B) Raporun bütün sayfalarını satır satır okudu.

C) Büyük küçük herkes, kasaba meydanında toplanmıştı.

D) Evin kilerine çuval çuval un, buğday, nohut taşıdılar.

E) Pazarın girişinde mini mini çocuklar limon, maydanoz satıyorlardı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ölçü bildiren zarf ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Senin gelmediğini öğrenince çok üzüldü.

B) Yeni aldıkları muhabbet kuşu pek şirin.

C) Yolun trafiğe açılması için bir hayli bekledik.

D) Bu iş hepimizi fazlasıyla meşgul etti.

E) Önemli bir işiniz yoksa, sizi biraz bekletelim.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-A  4-D  5-C  6-A  7-A  8-D  9-C  10-C  11-B  12-E  13-E  14-D  15-B  16-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir