Zarflar Test-3

1. Ben, (I)yirmi yıldır motorlarda çalışırım. Başıma (II)hiç (III)böyle iş gelmedi. Bir çarşamba günüydü: Sandalı iskeleye bağladım, (IV)bırakıp evime yollandım. (V)Sabahleyin sandalın içindeki malzemelerin karıştırıldığını fark ettim.

Altı çizili bölümlerden hangisi zarf değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Zil çalar çalmaz herkes dışarı çıktı.

B) Film başlamadan hepimiz içeri girmiştik.

C) Patlamadan sonra binadakiler aşağı indiler.

D) Daha fazla yürümeyelim, ilerisi çok tehlikeli.

E) İhtisas için yurtdışına çıkan Nazmi, yirmi yıl sonra geri döndü.

 

3. Bu (I) anlarda mutlaka bir çıkış yolu bulurdu. Çevresindeki kimi insanlar onun bazı düşüncelerini (II) anlardı. (III) ama ilginç bir işi vardı Kemal’in. İçinde bulunduğu bu (IV) koşullardan bugüne kadar hiç yakınmamıştı. Şimdi böyle (V) bir projeyi nasıl bitireceğini düşünüyordu.

Numaralanmış yerlere “zor” sözcüğü getirilecek olursa, bu sözcük hangisinde ötekilerden farktı türde kullanılmış olur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. (I)Geçmiş günlerimi düşünüyorum. (II)Kimini gerçekten (III)bir daha yaşar gibi oluyorum. (IV)Şimdi ortalık ışık içinde; Ankara bir (V)mayıs gününün sıcak parıltılarıyla yanıyor, ama benim için (VI)ortalık kararıyor.

Numaralanmış bölümlerden hangileri zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) V. ve VI.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “akşam” sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A) Akşam kar yağıyordu, şimdi hava günlük güneşlik.

B) Acele etmeliyiz, neredeyse akşam olacak.

C) Akşam bizim evde toplanıp arkadaşlarla maç izleyeceğiz.

D) Akşam eve geldiğinde aşırı derecede yorgun oluyordu.

E) Elektrikler akşam gelmezse ödevini bitiremeyeceksin.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Sabahtan beri devam eden yağmur kimseye göz açtırmıyordu.

B) Usta yanına gelen adama çok kızmıştı, ağzına geleni söylüyordu.

C) Kendisine ulaşan her bilgiyi kılı kırk yararcasına incelerdi.

D) Aşırı biçimde hırslıydı, gözüne kestirdiği her şeye sahip olmak isterdi.

E) Küçük Yavuz, ele avuca sığmaz bir çocuk olmuştu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “az” sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Az para değil, bir günde beş bin lira harcamış.

B) Bisiklete binmeyi öğrenirken az düşmedi.

C) Biraz gayret etmeli, bu aralar az çalışıyor.

D) Sınıftaki öğrenci sayısı bana az göründü.

E) İşi kabul ettirebilmek için ona az yalvarmadık.

 

8. Neden sonra farkına varıyorsun,

Etrafındaki korkunç ıssızlığın.

Yâr olsun, dost olsun, kimi arıyorsun?

Adresi belli mi vefasızlığın?

Yukarıdaki dizelerde kaç zarf kullanılmıştır?

A)1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A) Ormandaki yangın söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

B) Yazları İzmir’e gidiyor, amcamlarda kalıyorduk.

C) Dün akşam, yolun üzerinde küçük bir çocuk bekliyordu.

D) Boşuna beklemeyelim, bize yarına sıra gelir.

E) Erzurum’u, en son on beş yıl önce görmüştüm.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Çocuğun odasında irili ufaklı pek çok oyuncak vardı.

B) Çocuk, yarım yamalak İngilizcesiyle turistlere gidecekleri yeri anlatmaya çalışıyordu.

C) Okul müdürü, kendisinden bütün çocukların korktuğu iri yarı bir adamdı.

D) Okul sıralarında arada sırada, çocuklar birbirleriyle kavga da ederler.

E) Kavga eden çocukların üstü başı toz toprak içinde kalırdı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hâl eki alan sözcük, yüklemi durum yönüyle nitelemiştir?

A) Rüyama girdi her gece böyle bir zan

B) Gezdim o yaşta dağları hülyam içinde lâl

C) Yalnız o kalmış ortada, asi ve bağrı hun

D) Birden nasıl toplanarak kükremişti o

E) Bağrımda bir akis gibi kalmış, uğultulu

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “başka” sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Bugün başka gelen olmadı mı?

B) Aradığınız sözcüğü onda bulmadıysanız başka sözlüklere bakın.

C) Rasim Usta gelmiyorsa başkasını çağırın.

D) Eşya taşıyacak senden başka kimse kalmadı mı?

E) Olayı size başka bize başka anlatmış.

 

13. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, azlık-çokluk zarfıdır?

A) Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar

B) Bin mağara ağzı açmış ulurken uzun uzun

C) Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık

D) Aynı top sesleri bir bir geliyor, her yandan

E) Az sürer gerçi, fakir Üsküdar’ın saltanatı

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması, zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Uzar gider, bir sessizlik içinde

B) Kimse duymaz çilesini tütmeyen ocakların

C) Dağların serin suları ovaya iniyordu

D) Bütün aile, pazar günleri dedemin evinde bir araya gelirdi

E) Bahar yağmurları yıkar bu şehri

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “geri” sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A) Gerçek budur, gerisi masal.

B) Biz görevimizi yapalım, geri tarafını düşünmeyelim.

C) Geri zekalılık doğuştan olmayabilirmiş.

D) Bu aydan sonra, sınav için geri sayım başlıyor.

E) Bir iş yapılırken nedense kimse geri planda kalmak istemez.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemi zaman yönüyle niteleyen sözcük ya da sözcükler kullanılmıştır?

A) Kış boyunca, buraya hiç kar yağmadı.

B) Bu dağ başında günlerce çaresiz bir hâlde bekledik.

C) Ankara yolu, beş saat kadar sürüyormuş.

D) Biz, Ankara’da sadece bir yıl oturduk.

E) İki eski dost, ocağın başında oturup sabaha kadar konuştular.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-D  3-B  4-C  5-B  6-C  7-A  8-A  9-A  10-D  11-D  12-E  13-E  14-D  15-A  16-A


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir