Zarflar Test-2

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) Neden peki şimdi bu yalvarmak sevgiliye?

B) Bıraksın sevdiğini de beni sevsin diye mi?

C) Ellerini boyayan hangi dutun yaprağıydı?

D) Yedi kat karanlıkta mı yaşar yarasalar hep?E) Kim dinler Mecnun’un anlattığı öyküyü?

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin yapılış biçimini gösteren bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

B) Sonra saygıyla toprağa oturdum.

C) Bir ışık dolaşacak yanında sakat atın

D) Yine o malum sonuna erdik demektir işin

E) İşte baharın en kötü saati budur

 

3. Aşağıdaki dizelerin / cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Nice gelinler evde beysiz kaldılar.

B) Yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyorum.

C) Gözler, hep sabit bir noktaya dalıp kalıyor.

D) Bu kara gün de geçer, bir gün olur.

E) Kısacık saçları bilmezdi henüz

Omzundan, su olup, çağlamayı

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ne” sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Kara bağrım ezgin ne salınırsın?

B) Cevahir pas tutmaz ne silinirsin?

C) Ne saklayayım gaflet ettiğimi?

D) Bilmem ki ne yanım ilginç geldi onlara

E) Ne güzel bir duygudur yollarda olmak şimdi.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cümlenin anlamına kesinlik katan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Ne diyorlar, ne demiyorlar hiç önemli değil

B) Yalın bir süvarisin amma atın gemli değil

C) Kuş uçacaksa bırak uçsun ince dalından

D) İnsan ne bekler ki arışız, boş kovandan

E) Ayrılması zor güzelim, büyük hedeften

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Böyle kutsal bir yolun elbet olmaz dönüşü

B) Geniş bir elma bahçesinde karşılaştık seninle

C) Her şey tatlımsı bir masaldı, şiirdi, oyundu

D) Tek bir cansın, bedenin var binlerce

E) Geçici heveslerden arındı, yıkandı gönül

 

7. Pekiştirilmiş sözcükler değişik görevlerde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Apayrı bir hayatı yaşayacak çocuklar

B) Yepyeni bir incir türü geliştirdi köylüler

C) Toplumun geleceğini artık bambaşka görüyorum.

D) Saçları ağarmış ama kaşları simsiyahtı.

E) Bembeyaz bir yüzle kapıdan içeri daldı.

 

Milyonların içinden (I)en temizi olarak çıktı.

Sönmeyen alevlerde (II)daima gönülleri süsleyen

Mukaddes ateşini (III)sürekli sizsiniz besleyen

Sevgi ile yanına topladığı (IV)tüm varlıklar

O sizin karşınıza çırçıplak (V)yalnız çıkar

8. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Şu (I)derin vadiden kurtulabilsem

Kendimi (II)ne mesut sayacağım ben

Karşımda uzanan (III)güzel tepeler

(IV)Yemyeşil çayırlar, (V)sonsuz gençlik var.

9. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Venedik’teki o ünlü cam atölyelere dönüyorsunuz (I)birdenbire, (II)kristal kanatlı (III)camdan kuşlar, (IV)kızgın alevlerde eriyerek (V)çeşit çeşit şekillere bürünüyor.

Yukarıdaki cümlede altı çizili söz ve söz öbeklerinden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) Tabiat kızgınsa, söz neden sakindir?

B) Yağmur mu yağıyor, biz mi yaşlanıyoruz?

C) Her uyumlu oyunun sonunda hile mi vardır?

D) Uykuyla uyanıklık arasında nasıl bir yere konacakmış?

E) Kim bülbül sesi dinleyerek geçirecek geceleri?

 

12. Şairdi, (I)doğru, iyi huylu, temiz (II)yürekli bir çocuktu. Arkadaş olarak (III)bulunmaz bir insandı. Bana güzel, (IV)çok (V)güzel mektuplar yazıyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. (I)Sonra (II)mahzun mahzun gülümseyerek yanımdan uzaklaşıyor. Ben senin yerinde olsaydım, (III)böyle mi yapardım? Oğlum, (IV)en kısa zamanda oraya gitmeli ve (V)sadece para yardımı yapmakla yetinmemeliyim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözlerden hangisi tür bakımından farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu, hepimizde var olan çok rahatsız edici bir duyguydu.

B) O insanlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyoruz.

C) Başkan, savaşın bu tür şeylerin doğasında var olduğunu söyledi.

D) “Bu görüntüleri Don Juan nasıl açıklıyor?” diye sordum.

E) Bu yüzden de adamın kaya parçasına yöneldiği noktayı unutmadım.

 

15. (I) Hangi efsun tuttu yaprakları? (II) Hazan mevsimi mi? (III) Kalbim mi baharı unuttu? (IV) Geçmiş bana ne bıraktı? (V) Fırtına niye kurşuni”?

Numaralanmış dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I)Daha (II)yüksek, (III)ikinci bir sanat (IV)böyle doğdu.

(V)Çok geçmeden boy verdi toplumun ruhunda

16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve V.   E) II. ve IV.

 

17. Kafaları (I)kesilmiş, içleri (II)boşaltılmış, (III)dikilip havayla (IV)şişirilmiş hayvan derilerine yüzücülerin yaşam kavgası (V)veriyormuşçasına asıldıkları görülür.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve III.   B) II. ve III.   C) IV. ve V.   D) III. ve V.   E) III. ve IV.

 

(I)Öbür dünyada bol bol öderim bunları ben

Fakat sen bana (II)şimdi getir, gençliğini ver

(III)Fazla bir şey diyemem, söyleyemem şimdiden

(IV)Başka bir dünyadaki ömre bel bağladım ben

Verdim ona gençliğin (V)zevkini birer birer

18. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve V.   D) II. ve IV.   E) II. ve V.

 

19. Kendimi gerçekten (I)güçlü ve (II)ipiri hissediyorum. (III)Sinsice hareket ettiğimden, taşı elime aldığımı hiç kimse anlamadı. Ama (IV)asıl felaket birkaç gün (V)sonra başladı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Köprü de öylesine (I)hafif (II)güçlü titreşir

Tıpkı kendini (III)fazla (IV)güzel bulan yürek gibi

(V)Eski hatıralar ve insanlarla yankıları

20. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ikileme” yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Sarmaş dolaştı gölgeli sahilde ağaçlar

B) Sallanma, Gönen durup durup sallanma

C) Vücudumdaki her nokta şimdi tatlı tatlı gidişiyordu.

D) Kalenin önünde demir mızrağını ağır ağır yere sapladı.

E) Şenden önce usul usul okşuyordu kediyi.

 

(I)Dört yanında (II)Arap attan inerler

(III)Yine yenilendi (IV)şu eski derdim

(V)Issız kaldı avlandığım yaylalar

22. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü ve görevi bakımından özdeştir?

A) I. ile III.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) III. ile V.   E) IV. ile V.

 

23. Şimdi, (I)biraz kuramsal çerçeve, biraz (II)daha (III)böyle anılara dayalı, (IV)günlük gözlemlere dayalı (V)birkaç şey söylemek istiyorum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ikileme” diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Düşkünler saf saf dursun selama

Gönüller tahtının sultanı sensin

B) Ilgıt ılgıt eser seher yelleri

Sevdiğim dağların salında kaldı

C) Uzanırlar çimenlerin üstüne yorgun

Salkımlardan damla damla süzülür mehtap

D) Geceleri incecikten bir kar yağar

Gökyüzünde salkım saçak bulutlar var

E) Saçın çözüp benim için

Yaşın yaşın ağlar mısın?

 

25. (I)Çok genç çocuklar çömez olarak verilirdi. (II)Bu çocuklar zamanı gelince (III)başka çocukları çömez olarak aldılar. (IV)Eski toplumlarda bu (V)yaygın bir gelenekti.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-B  3-B  4-D  5-A  6-A  7-C  8-D  9-B  10-A  11-A  12-D  13-E  14-D  15-E  16-B  17-D  18-E  19-D  20-B  21-A  22-D  23-B  24-D  25-A

13 Yorum Var: “Zarflar Test-2

    1. Soru yeniden düzenlenmiştir. İlginize teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir