Zarflar Test-1

1. (I) Hayatlarımızı birleştiren köprünün başındayım. (II) Ama öte yana geçmeye cesaretim yok. (III) Köprünün iğretiliğine kaygılı gözlerle bakıyorum. (IV) Köprünün dayanıklılığını tartıyorum. (V) Senin adımlarının ağırlığı yoktu köprüde.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, “eylemin yapılış biçimini” gösteren bir sözcük kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. (I)Böylece bir yandan düşünmesini sürdürürken, bir yandan da dikkat etmesi gerekmeden (II)gül devşirebiliyordu. (III)Biraz daha vakit vardı ve (IV)biraz daha gül devşirebilirdi. (V)Nasıl da birbirine benzeyerek geçiyordu günler, güllerin birbirine benzerliği gibi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Kaybolurken sönük sönük yıldızlar uzaklarda

B) Dalga dalga yönelir ürperen bucaklara

C) Masmavi yüzünde alev alev yanar bakışları

D) Yağmak için art arda saldırır kasırgalar burcuna

E) Tarihin zindanlarında vurulur ve bir bir ölür rüyalar.

 

4. (I)İşte (II)o zaman (III)öyle (IV)iyi (V)huylu bir insan olurdu.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve III.

 

5. (I)Eğri büğrü(II)kırık dökük görünüyor bunlar gözüme. Artık belki de ellerimi denetleyemiyorum. Gündüz yazdıklarım daha (III)açık seçik ve daha okunaklı. Gece yazdıklarım (IV)abuk sabuk da olsa beynimin ürünü değil mi? (V)Sersem sepelek de olsa onları da ben yazmış olmuyor muyum?

Yukarıdaki parçada numaralanmış ikilemeleri oluşturan sözcüklerin ikisi de tek başına kullanılamaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Belki çıkar gelir donuk bir boşluktan.

B) Böyle bir havayla karşılaştığında, kökleri düşün.

C) Derin sular ezer toprağın zayıf tabakalarını.

D) Yağmura baktığında o güzelim renkleri görebilirsin.

E) Bu ülkede yağmurlar da artık eskisi gibi yağmıyor.

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin en az iki kez gerçekleştiği kesindir?

A) Şu öksüzlük acısı derin çok derin anne

B) En sonra işte çıktı söylediklerin anne

C) Öksüz gönlümde yine bir dert uyandı anne

D) Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var

E) Ağladığın gün gözümde ağladı bulutlar

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Uçurtmam bulutlardan yüce

Havuzda berrak su şırıl şırıldır.

B) Hep ayrılık; isteğe erince istek ölür

Bir anda ölseler de insanlar tek tek ölür.

C) Koşa koşa bir gün yorulacaksın

Yakasız gömleğe sarılacaksın

D) Yağmur yağdı derelerin coştu, kudurdu

Telli pullu bir gelini yedi Sakarya

E) Tel tel taramış siyah zülüflerini

Tellerine gül bağlamış mutlu gelin.

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru sözcüğü cümleye “boşuna” anlamı katmıştır?

A) Uğultusu kalplerde duyulur

Sözler kimin, cümle kimin?

B) Gitgide soğuyorsa hayat,

Dil ne diye çabalıyor?

C) Gök yeşile dönmede, sudaki hilâl mavi

Güneş mi ardım, ölüm sedef mi?

D) Suyun parçalandığı kıyılarda

Sözler dilden taşmak üzere midir?

E) Yorulur kayalar, kururlar içten

Boşluktan gelen, boşluğa mı gider?

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bu sırada tuhaf tuhaf lâflar söyleyip yine milleti güldürüyordu.

B) Anadolu’dan gelmişti, Fransızcayı yeni yeni öğreniyordu.

C) Kahvenin Boğaz’a bakın köşesine oturup uzun uzun konuştuk.

D) Onlar da yönetemeyince gazete yavaş yavaş battı.

E) Sınıfın en arkasında uslu uslu otururdu.

 

11. Pekiştirilmiş sözcükler sıfat veya zarf gibi kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı

B) Gece büsbütün çıldırtır içerdeki insanları

C) Acıdan bağırmamak için upuzun yatıyorum

D) Dışarıda kapkara topraklarda cılız ağaçlar var

E) Sımsıcak esiyor rüzgâr bu yaz akşamında

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” sözcüğü cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Ben biraz daha kalıp konuşmak istiyordum.

B) Onun kendisinden çok daha kuvvetli olduğunu biliyormuş.

C) Kaplumbağadan daha çok bir sürüngene benziyordu.

D) Özgürlük için savaş bazıları için daha zordur.

E) Buradaki hava, çöldeki havadan çok daha kuruydu.

 

13. (I) Bir ucu sabit, diğer ucu daireler çizen bir ip vardı elinde. (II) Ortalıkta yer kaplayan her şeyi birbirine bağlıyordu. (III) Ve çevresindeki her şeyi, aşağılarcasına sürüklüyordu. (IV) Çevresindekilerse buna bir anlam veremiyorlardı. (V) Oysa bu durumun hiçbir nedeni yoktu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, eylemin yapılış biçimini gösteren bir sözcük kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin anlamına “kesinlik” katan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Kul günah işlerse elbet alçalır

B) Yardım yaparsa sonsuz dua alır

C) Hoşgörüyle sevmeli tüm insanları

D) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır

E) Hep senin ayak seslerini duyuyorum.

 

I. İşte böyle oynayabilir bir gemi yaşamımla

II. İşte böyle utanmadan bakabilirim batışına bir geminin

III. İşte böyle bezenebilir simsiyah bir dumanla gökyüzü

IV. İşte böyle yutabilir deniz, yangının kurbanlarını

V. İşte böyle zamanlarda bürür hüzün rüyalarımı

15. Yukarıdaki dizelerin hangisinde “böyle” sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Yağıp yağmur, gün doğunca çimene

Kokar burcu burcu gülü sılanın

B) İlk önce kımıldar hafif bir sancı

Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş

C) Karacaoğlan eğmelerin / Gönül sevmez değmelerin

İliklenmiş düğmelerin / Çözer Elif Elif diye

D) Kurtulamazsın Azrail’in elinden

Türlü türlü yolun olsa ne fayda;

E) Aç çıplak savaştık tipide, karda

Kartallar avladık sarp kayalarda

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır?

A) “Mutlu musun” sorusu neden şaşırtır bizi?

B) Kaçınılmaz bir pişmanlık mıdır hayat?

C) Son soruyu niye kendimize hiç soramayız?

D) Matadorun yardımcısı niçin haykırır kalabalığa?

E) O, arenada seyircilerin ilgisini nasıl çekmişti?

 

Gözünde ne sis var, ne de bir gölge izi

Ey Marmara, ey denizlerin en temizi

Doğmuş gibi olsun yaşayanlar yeniden

Evlat gibi bir bir yıkayıp süsle bizi

18. Yukarıdaki dörtlük ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “ne ne” bağlaç görevinde kullanılmıştır.

B) “en” sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır.

C) bir bit” ikilemesi sıfat görevinde kullanılmıştır.

D) Dörtlükte bir “beğenme” anlamı vardır.

E) “göğsünde” sözcüğünde ünlü düşmesi olmuştur.

 

Şimşekler çakıyordu mavi, berrak

Kandan (I)daha kırmızı, beyazdan (II)daha sessiz

Mordan (III)daha hiddetli

Sulardan (IV)daha derin, yolun karanlıktan

Ya artık bir (V)daha olmazsa gündüz?

19. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış “daha” lardan hangisi dizeye diğerlerinden ayrı bir anlam katmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Zarflar da ek-eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf, yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Duyulmuyor günlerin nasıl geçtiği

B) Bu temmuz, ağustos ayları böyledir

C) Dakikalar öyle süratle geçer ki

D) Daha sabah zannedersiniz, öğledir

E) Hakkımızda devlet etmiş fermanı

 

21. (I)Yavaşça eğiliyor. (II)Yaş topraktaki izi (III)özenle siliyorum. (IV)Artık iz yok diyorum. Ve ben (V)sessizce gidebilirim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Sevda gönlümüzde böyle oluştu.

B) Aşk burcuna birlikte çıkacağız.

C) Yolun yören bir bak nasıl aydınlanır?

D) Bir mesajınız olmalı elbette cümle insanlara

E) Yukarıdaki dostlar gönülce duyun beni

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-A  4-E  5-D  6-E  7-C  8-A  9-B  10-A  11-D  12-A  13-C  14-A  15-E  16-D  17-B  18-C  19-E  20-B  21-B  22-D


16 Yorum Var: “Zarflar Test-1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir