Yazım Kuralları Test-6

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) Çocuk, babasının matematik öğretmeni olduğunu söylemişti.

B) Coğrafi Keşifler, tarihi olayların akışını değiştirmiştir.

C) Size bugün anlattıklarım Türkçe dersinde işinize yarayacak.

D) Mimar Sinan'ın Balkanlar'da bile pek çok eseri vardır.

E) Irak'la ticari ilişkilerimiz yeniden canlanacak.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Testteki sorulardan birkaçını çözememişti.

B) Bu kitapların pekçoğunu okumuştuk.

C) O gün birçok arkadaşla görüşmüştüm.

D) Her şey istediğimiz biçimde düzenlenmişti.

E) Salondaki herkes, sanki birbirini tanıyordu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Vapur tam kalkmak üzereyken, apar topar bindik.

B) Annesiyle baş başa oturup çocukluğundaki gibi konuşmak istiyordu.

C) Okulda öğrendiği yarım yamalak İngilizcesiyle derdini anlatmaya çalışıyordu.

D) İki çocuk el ele tutuşup sokağa çıktılar.

E) İçerde bir şey bulamayınca, odayı darma dağın etmişler.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) O toplantıya siz de katılmış mı idiniz?

B) Yarınki programda siz de konuşmacı mı sınız?

C) Murat, geçen hafta hasta imiş.

D) Siz, dün oraya gelmeli idiniz.

E) Bize anlattıkların doğru değil miydi?

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sanatçı, er geç toplum sorunlarına eğilmek zorunda kalacaktır.

B) Sanat eserinde yaşananlarla düşler içiçedir.

C) Bahçesinde, gül, zambak ve hanımeli yetiştiriyordu.

D) Gereğinden fazla konuşanlara dırdırcı derdi.

E) Adam, öfkesinden çevresindeki herkese veryansın ediyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Ege'deki bazı adalara günübirlik geziler düzenleniyordu.

B) Ülkemize yeni gelen bu meyvenin anavatanı Amerika'dır.

C) Alman konsolosu bakanlığa çağrıldı ve kendisinden açıklama istendi.

D) Türkiye'de Radyo, Televizyon istasyonları devlet eliyle kuruluyordu.

E) Çay bahçesinde kaymakam ve savcı bey oturuyorlardı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?   

A) Yeni yayımlanan kitaptaki ilk şiirin adı "Tutku" idi.

B) Hangisinin yaşça büyük olduğu fark edilmiyor.

C) Bu tip şiirlerde açıkça bir özenti seziliyor.

D) İlk şiirlerini gördükten sonra sonrakileri de okumak istedim.

E) Adam, bir fabrikada işçi imiş.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Her yıl TBMM'ne binlerce dilekçe gönderiliyormuş.

B) İTÜ'de iki yıl okuduktan sonra, bir kez daha sınava girmiş.

C) Bazı belgeler için, ÖSYM'nin merkez binasına gidilmesi gerekir.

D) İDO'ya telefon açıp seferlerin iptal edilip edilmediğini sordu.

E) Göker, geçen yıl ODTÜ'yü kazandı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Herkes, ondan kendine çeki düzen vermesini istiyordu.

B) Her konuşmacı, birtakım basmakalıp sözlerle tanıtılıyordu.

C) Kısa bir hoşbeşten sonra dışarı çıktık.

D) Babaları, çocukları atlıkarıncaya bindirmişti.

E) Genç adam, yayınevinin kapısından ürkek adımlarla içeri girdi.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Çok iyi hatırlıyorum; geçen yıl 22 Nisan'da pikniğe gitmiştik.

B) 20. Yüz yılı bitirmemize yalnız iki yıl kaldı.

C) Yahya Kemâl, ilk şiirini 1905'te Dergâh'ta yayımlamıştı.

D) Balzac'ın eserlerinde 1800'lü yıllarda Fransız toplumunun yaşamını bulmak mümkündür.

E) 1920 Nisan'ında ülkede belirsizlikler sürüyordu.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Kadın eşyaları çarçabuk topladı.

B) Babam geldiğinde, evin içinde çıt yoktu.

C) Geçittöreni ancak saat 10'da başlamıştı.

D) Kafa dengi birini aradığını söylüyordu.

E) Bu kursa kaydolmayı hepimiz istiyorduk.

 

12. (I)Kapanmayan gözlerim duvarlarda (II)gezerken

(III)Birden bire, (IV)kıpkızıl (V)birkaç satırla yandı.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Kapıya gelen kimseyi eli boş çevirmezdi.

B) Ahmet'in eli açık biri olduğunu herkes bilirdi.

C) Bu zor durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmaz.

D) İleri süreceğin mazeretleri, hiç el oğlu dinler mi?

E) Maddi durumumuz el vermediği için bu geziye katılamayacağız.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Biz bu sonsuz yollarda eriyoruz, gitgide

B) Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?

C) Bir derebeyi gibi kurulmuş, eski hanlar.

D) Ne hudut kaldı bugün ne askerlik ne savaş.

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Küçük büyük ayırdedilmeksizin yeteneği olan herkes tiyatro eğitimi alabilmelidir.

B) Aydınların sorumluluğu konusunda Türkiye'de çok şey söylenmiştir.

C) Taraflar arasında çağdaş değerlerle milli değerler konusunda bir alışveriş olacaktır.

D) Halkını yanıltmayan aydınların yetişmesi, halkın yetişmesinden daha önemlidir.

E) Yabancı kültürlerle beslenen aydınların kendini bulması kolay değildir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Eskiden herhangi bir şeyi bildirmek isteyince telgraf çekerdik.

B) Şimdi birbirlerinin arkasından söylemediklerini bırakmıyorlardı.

C) Arkadaşları dedikodu ederken, o bir köşeye çekilip kitap okurdu.

D) Onun hakkında böyle bir şey söyleyemezsiniz.

E) Bu çocukları dün boşyere üzdünüz.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-E  4-B  5-B  6-D  7-C  8-A  9-A  10-B  11-C  12-C  13-E  14-E  15-A  16-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir