Yazım Kuralları Test-4

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yazım yanlışı vardır?

A) Bundan sonra eleştiricilerin işi daha da artacak, daha da zorlaşacak.

B) Her kuşak, bir önceki kuşaktan bazı şeyleri öğrenecek.

C) Ne var ki birtakım kimseler eleştiriyi hâlâ ciddiye almamaktadır.

D) Eleştirmen, düşüncelerini açıkça bildirdiği ölçü de ilgi görecektir.

E) Bu konuda eleştirmenin de haklı olduğunu belirtebiliriz.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Bir Afrika ülkesine sözgelimi Tunus'a gidebiliriz.

B) Kapıdan bekleyen görevli birden bire bağırmaya başladı.

C) Çevresindekilere saçma sapan hikayeler uydururdu.

D) Sınav sırasında, kesinlikle kuralları göz ardı etmeyin.

E) Çocuklar, odanın içini altüst etmişlerdi.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bir yazım yanlışı vardır?

A) Şehrin nüfusu gün geçtikçe daha da artıyor.

B) Önceleri 500 ya da 1000 kişinin oturduğu bir sokakta şimdi binlerce insan oturuyor.

C) On yıl önce bu semtte, 50 Bin liraya bir daire alınıyordu.

D) Bu bölgenin nüfusunun bu yıl 70 bine ulaştığı söyleniyor.

E) Ne yazık ki, sosyal imkânlar nüfus artışına paralel olarak artmıyor.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Adın çıkacağına canın çıksın

B) Acın karnı doyar, gözü doymaz

C) Adam ahbabından bellidir

D) Dost başa, düşman ayağa bakar

E) Çok yiyeyim diyen aç kalır

 

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Ay ışığında ceviz silkilmez.

B) Kurunun yanında yaş da yanar.

C) Armudu say da ye, elmayı soy da ye.

D) Küçük suda büyük balık olmaz.

E) Bal olan yerde sinekte olur.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kalemin yaptığını kılıç yapamaz.

B) Köre renkten bahsedilmez.

C) Azı bilmiyen çoğu hiç bilmez.

D) İşten artmaz, dişten artar.

E) Göz görmeyince gönül katlanır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kimsenin beklemediği bir anda çıkageldi.

B) Bu baharda Anadolu baştan başa dilegeldi.

C) Bu güzel âdetler asırlardır süregelmiştir.

D) Burası eskiden beri kutsal bir mekan olarak bilinegelmiş.

E) Eskiler "Gide gele iz olur." derlerdi.

 

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Mide rahatsızlıkları için bu ilaç bire birdir.

B) Karşısına çıkan herkesle dişe diş mücadele etti.

C) Görevli, kapıdaki adama art arda sorular soruyordu.

D) Komşuların düğününe çoluk çocuk, toplanıp gittiler.

E) İşlerini gelişigüzel yapar, yaptıklarına özen göstermezdi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı vardır?

A) Geçen ay Sağlık Bakanlığı bir sınav açmıştı.

B) Dün öğleden sonra Belediye binasına gittik.

C) O yıllarda babamın işyeri İstanbul Caddesi'nde idi.

D) Ben ve iki kardeşim Bakırköy Lisesi'ne devam ediyorduk.

E) Gülhane Parkı, bizim çocukluğumuzda şimdiye göre çok canlıydı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Arabanın üzerine geldiğini son anda farketti, küçük kedicik.

B) Bazı davranışlarının yersiz olduğunu, ona birisi söylemeli.

C) Ne söylersen söyle, yine bildiğini yapacaktır.

D) Bu işlerin çok zor olduğunu hiç düşünmez misin?

E) Yapılacak çalışmalara bundan sonra biz de katılabiliriz.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Rize'ye giderken bir dağ başında arabamız bozulmuştu.

B) Bu derece boşboğaz birini daha önce görmedim.

C) Bir ara kapı çalındı, aşağı inip baktım.

D) Tatil için herbir öğrenciye ödev olarak 500 soru vermişti.

E) Siyah ve beyazın ana renkler olduğunu bilmiyormuş.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı vardır?

A) Birinci Dünya Savaşı yıllarında zor günler yaşandı.

B) Fuzûli'nin Leyla ile Mecnun Mesnevisi, mesnevi türünün en başarılı örneğidir.

C) Dışişleri Bakanlığı Irak'taki gelişmeleri yakından izliyor.

D) Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu izledik.

E) Fransız İhtilali'nin etkileri Türkiye'de 50 yıl sonra ortaya çıktı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bu çalışmayla bu iş, değil Haziran, belki Temmuz'da da bitmez.

B) Sorunun yanlış olmadığını matematikçi söyledi.

C) Geçen yıl aynı tarihte yine kar yağmıştı.

D) Evlerini geçen yıl bir doktora kiraya vermişler.

E) Bu madde ısıtıldığında hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir.

 

14. "Terim niteliğinde tamlama olan bileşik sözcükler bitişik yazılır."

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Yeni yasa ile birlikte "gözaltına almak" sözü de tarihe karıştı.

B) Kutunun içindeki yağ makine yağı gibi kokuyordu.

C) Öğleüstü sahile doğru yürür, biraz dolaşırdık.

D) Banka soyguncular! suç üstü yakalanmış.

E) Kaynak sularını topladıkları havuzlarda alabalık yetiştiriyorlardı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kömürleri tutuşturmak için ağaçların altından çalı çırpı topladık.

B) Gökhan ağır başlı çocuktu, şımarıklık etmezdi.

C) Son toplantıyı hırgür çıkmadan bitirmiştik.

D) Babam eli açık insandı, herkese yardım etmek isterdi.

E) Konser ertelenince boşu boşuna iki saat beklemiş olduk.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Okullar açıldığı günden bu yana her gün görüşüyoruz.

B) Oturup sohbet etmek bir yana, telefonla bile görüşemedik.

C) Biz İzmir'e gittik; bu arada epey değişiklik olmuş.

D) Okuldan gelir gelmez çantasındaki herşeyi çıkardı.

E) Kitap okumanın önemini bir gün anlayacaksınız.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-C  4-B  5-E  6-C  7-B  8-A  9-B  10-A  11-D  12-B  13-A  14-D  15-B  16-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir