Yazım Kuralları Test-3

I. Mavi bir ışık olup dolaşıyorum karşı tepelerde

II. Sebepsiz ve sonuçsuz bir düş bu, görünüşte

III. Sebepsiz sonuçsuz günlerden geçmişim ki

IV. Karanlıktan üstüste eş güneşler doğmuş

V. Sonuç ben olmasam da sebep içime yazılmış.

1. Yukarıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. (I) Tekrarlamak isterim, aslında suçlu olan benim burada. (II) Tanınmamış insan hiç değil, herkes biliyor. (III) Tabii Tunç’tan başka bazı hikâyeci adlarını da anmak isterim. (IV) Başkalarına geldiği gibi bana da birçok kitap geliyor. (V) Tunç'un yanı sıra saymak isteyeceğim başka isimlerde var.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Sorulardan önce herşey için teşekkür ederim.

B) Katkısı ve ilgisi nedeniyle, kahve ikram edildi.

C) Renkler boşalmıştı bayrakların üstüne.

D) Dimdik çıkıyordu ırmaktan yukarı balıklar

E) Yok oluş muydu hep varmak istediğim yer?

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Şimdi bilekleri kesik bir intihardır yaşam

B) Oysa haklı ve haksız bütün kitaplar yazılmıştır.

C) İnsanki bozuk paralarda bozgundur, yenilmiştir.

D) Aynı dalda gül bile anlamaz dikenini

E) Bilirsiniz her sokağın bozuk bir sicili vardır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bu asil acıların her noktasında, yeni bir huzur duyuyordu.

B) Bir akşam uyudu; uyanmayıverdi bir daha.

C) Dilimize giren yabancı sözcükler, kendi imlâlarıyla yazılır.

D) Sanatçının programdaki yeri belirtilmemişti.

E) Filim, bir kaza sahnesiyle sona eriyordu.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yalnızlığı bir hançer gibi saklıyan şiirlerdir.

B) Rüzgârların ıslığıyla göklere teğet geçer bozkır

C) Oysa Kumrular Sokağı bir kente uzayıp gider

D) Her gün kasvetimle yanar söner bir ateş: Ölüm

E) Sokaklar bir ak tay düşüyle uçar gelecek zamana

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Besbelli ah besbelli sarpa saracağı yolun

B) Aydınlıkları yarınlara payeden bir kasırgaydı

C) Karanlıkları salmaktan yoruldu şarkılara

D) Neden yadırganıyor yaprak aynı yapraksa?

E) Ankara dumanında göz gözü görmüyor.

 

8. İki ayrı nehirde yüzen parçalarımızı (I)biraraya getirip hiç (II)duraksamadan, korkmadan, coşkuyla (III)salı versek sulara, çarpacağımız kayaların (IV)sayısı da artar mı?

Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerin hangi ikisinde, yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile III.   D) III. ile IV.   E) II. ile IV.

 

9. Bu, yumulmuş (I)boynunu (II)omuzları arasına çekmiş kişinin kim olduğunu (III)anlıyamadı. Alıcı gözle bakınca (IV)şaşgınlık içinde kaldı. Nişancı (V)Veli onu görünce dili tutuldu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin yazımı yanlıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) I. ile III.

 

10. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

A) ağaç   B) şerbet   C) çok   D) dip   E) kalp

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken "de" ayrı yazılmıştır?

A) Köy de bir hafta içinde bir dayanışma başladı.

B) Çocuklara da renkli şekerlemeler aldım.

C) Onlar da kocaman ekmeklerle balık yediler.

D) Balıkçılık yapamayanlar da kasabaya gidiyor.

E) Siz de düşmanın ayakları altında çiğnendiniz.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Ülkemizde 1960'iı yıllarda sanayi gelişmeye başladı.

B) Tarlaları da en çok parayı veren alıcıya verdi.

C) O kadar çok çalışmıştıki halsiz kaldı.

D) Evin delikanlıları kıyıdaki kasabaya indiler.

E) Onu bir daha dünya gözüyle göremeyecekti.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Ölümü nasıl karşılıyacağına karar vermek zorundadır.

B) Hatırladığım kadarıyla bunların arasında hiç Viyana'lı yok.

C) Belliki böyle zamanlarda kendini rahat hissediyordu.

D) Hastane programı yüklü olduğu için Perşembe günü gelmeyecek.

E) Gerçeği keşfetmek isteyen insanın önce kendini tanıması gerekir.

 

I. İki ya da üç haftadan fazla yaşıyacağını sanmıyorum.

II. Eve döndüğünde onu bekleyen işlerinden sözetti.

III. Görevim hem hastam hemde ailesi için duyduğum acıya dayanmaktır.

IV. Onun kendi kendini tanımasına yardımcımı olmalıyım?

V. Viyana'daki kitapçılarda benim kitaplarımı bulamazsınız.

14. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. İlgi zamiri olan "-ki" ve sıfat yapan "-ki" bitişik yazılır. Bağlaç olan "ki" ayrı yazılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bizimkiler gün ışımadan uyandı.

B) Avludaki şadırvanın suyu gür çıkıyordu.

C) Öyle çok acıkmıştı ki midesi kazınıyordu.

D) Karşıda ki mor çiçekli çalı kümesini gördü,

E) Azıcık ilerideki denizin sesi bile duyulmuyordu.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Çalı kümesinin etrafını birkaç kez dolandı.

B) En son Sivas'da böyle bir çiçek görmüştü.

C) Böyle güzel evlere bakılırda bırakılır mı?

D) Çalıların sallantısı gittikce artıyordu.

E) Köyde kayanın üstüne tırmanmış ta inememiştim.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kahramana yanlış bir harekette bulunur muyum?

B) Tekne yaklaştıkça yürekleri göğüslerine sığmıyordu.

C) Asker kaçağı olduğunu söyleyecek cesareti kendinde bulabilir mi?

D) Oradakilerin hiç birinden bir ses çıkmıyordu.

E) Şu tepenin üstünde dünyayı seyretmeye doyamıyorum.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Kadri kaptan onları köye götürecekmiş.

B) Dünyada ki ışıkların hepsi denizin dibine çökmüş.

C) Yüzünden de bir korku bir sevinç gelip geçiyordu.

D) Burada dört duvardan başka birşey yoktu.

E) Boyununun damarlarını şişirerek bağırıyordu.

 

I. Sabahın alacasın da sis içindeki tekne sallanıyordu.

II. Ali Çavuş ona yer açmak için biraz daha sola çekildi.

III. İskelede başka köylülerde onları karşılamaya gelmişti.

IV. Bunlar niçin kendilerini evlerine hapsetmişlerdi bu kasabada.

19. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

 

I. Adam Van'lı olduğundan dolayı donmamış.

II. Baştan sona değiş tokuşu anlattılar.

III. Her birinin yüzüne bir sinek konuyordu.

IV. O zaman sana bir kaç sözüm olacak.

20. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı vardır?

A) I. ile II.   B) I. ile IV.   C) II. ile IV.   D) III. ile IV.   E) II. ile III.

 

I. Dibinde oturduğu kayalıkların gölgesi uzamıştı.

II. Onu kapıda, pencerede, çeşme başında beklerdi.

III. Acaba onun başınada mı bir iş gelmişti.

IV. Gaz lambasının yanında bir şeyler ötüyordu.

V. Nereye gittiğini bilmeden evin etrafında dolandı.

21. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Hayri (I)Efendi görmeden kanepenin (II)üstüne yatırdılar onu. Hayri Efendi (III)İsmaili kana bulanmış görünce (IV)sapsarı kesildi. (V)Boylu boyunca yere yıkıldı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Güneş yavaşca denizin üstüne iniyordu.

II. Olayı en küçük ayrıntısına kadar anlatdı.

III. Gözgöze gelince ne demek istediğimi anladı.

IV. Çocuklar armudun etrafında koşdular.

V. Hasan da onlan karşılamak için ayağa kalktı.

23. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Benim yaptığım merhem de onun yaralarını on günde iyileştirir.

II. Bu destanlara girmiş aşk dağını kendi de görecekti.

III. Bir pınar başında yorulup uyurken de başını beklerdi.

IV. Elini uzatıp da bir türlü kapıyı açamadı kolunun ağrısından.

V. Köyler de boş kalan evlerin hepsini belediye yıktırıyordu.

24. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bitişik yazılması gereken "de" ayrı yazılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

I. Yan yana dizilen çocuklar hiç ses çıkarmıyorlardı.

II. Boynu bükük menekşeler çalının herbir yanını almış.

III. Gözleri bir an Zehranın gözlerine takıldı.

IV. Lozan'da bütün Avrupa'nın verdiği karardır bu.

25. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-E 3 A 4-C 5-E 6-A 7-B 8-C 9-C 10-B 11-A 12-C 13-E 14-E 15-D 16-A 17-D 18-C 19-D 20-B 21-C 22-C 23-E 24-E 25-B


13 Yorum Var: “Yazım Kuralları Test-3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir