Yazım Kuralları Test-2

 

1. (I) Aşağıdan bakıldığında açık renkli gökyüzü, (II) yukarıdan (III) bakıldığında ise koyu mavi zemin sebebiyle balıkları (IV) farketmek   (V) oldukca zordur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. ile II.  B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) I. ile V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Hep bir aynılık göze çarpsada iç dünyası gelişme gösteriyor.

B) Varlığını hep ortada hissettiren gürbüz yapısı vardı.

C) Kot pantolonundan ve gözlüğünden hiçbir zaman vazgeçmez.

D) Aradan yıllar geçmesine rağmen ağırbaşlılığını koruyor.

E) Kuruduğu için ayakkabı mat bir renge bürünmüştü.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Şövalye adası ile kıyı arasında batık bir kentin kalıntıları bulunmuş.

B) Gerek tarihi dokusuyla gerekse plajlarıyla ünlü ilçelerden biridir.

C) Bu hem eczacılık da hem de parfümeri de kullanılan bir yağ çeşididir.

D) Fazla vakit harcamadan Ölüdeniz'e doğru yolculuğa devam ediyoruz.

E) Kelimenin tam anlamı ile bir hayalet şehridir Kayaköy ve çevresi.

 

4. Etrafı binlerce (I)düşmanla (II)çevirili olan balık ve karides, (III)hayatda (IV)kala bilmek için (V)tetikde ve atik olmak zorundadır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Belki de bu evlerin en önemli özellikleri çatılarıydı.

B) Köşkte birçok bahçe var, hepsine özel isim verilmiş.

C) Ülkemizin hiçbir yerinde böyle çatılar göremezsiniz.

D) Çatıların taştan yapılmasının birkaç nedeni var.

E) Sevgi insanın herhangi birşeye duyduğu yakınlıktır.

 

6. (I)Her şeyin uyum içinde (II)gittiği, (III)her hangi bir aksamanın olmadığı zamanlarda işin uzmanları tarafından kesin (IV)ifadelerle yasaklanmasına rağmen pek çok şeyi (V)yapıyoruz.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) İnsan buraya gelince kendini sarayda zannediyor.

B) Buradaki Osmanlı hayranlığı hemen farkediliyor.

C) Ziyarette her şey aldatmaya, para çalmaya bağlı

D) Burası Mehmet Akif Ersoy'un oturduğu kahvehane.

E) Kütüphanede şu anda dört yüz bin kitap var.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) 1987'in 12 Haziran'ı 13'üne bağlayan gece vefat etti.

B) Hangi peteğin hangi deliğine ne koyacağını tespit ediyordu.

C) Bu günkü insanlar için böyle bir talih söz konusu değil.

D) Aydınlar kulelerinden çıksınlar, fikirlerini bir birlerine aktarsınlar.

E) Hoş görü, anlayış, dayanışma ortamı meydana getirebilmek zor.

 

9. (I) Hava, ısı, ışık gibi su da bütün canlılar için değerli bir gıda ve hayat kaynağıdır. (II) Herbir canlı mutlak surette buna muhtaçtır. (III) insanlar yerleşim yerlerini su kaynağının mevcut olduğu sahalara kurmuşlardır. (IV) Hayvanlar da öyle. (V) Hayvanlar su kaynaklarına doğru diyar diyar göç ederler.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bu şehrin kaderi birkez daha bizlere bu gerçeği haykırıyor.

B) O kültürlerinde tarih sayfalarına gömülmesine izin vermemeliyiz.

C) Görünmez bir kaza görme yeteneğini tamamen elinden alır Meriçin.

D) Burnunun tam dibine yerleştirdiği kalın camlı gözlükleriyle de göremiyordu.

E) Çocuklar avluda oyuna dalmışken hıçkıra hıçkıra ağlamıya başlar.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Bir kez daha karamsarlık kaplar yüreğini

B) Sınavın sonuçları bir hafta sonra açıklanacaktır.

C) Hiç ümidi olmasa da bir ay daha dişini sıkar.

D) Katılanların bir çoğu üniversite mezunuydu.

E) Bir güç ayaklarını zorla çeker listenin yanına

 

12. (I)İsviçre’li böcek araştırmacıları (II)Tayland ve (III)Malezyada uzun yıllar yaptıkları (IV)araştırmalarda güvelerin bir yakıt kadar suya ihtiyaç duyduklarını (V)keşfetmişlerdi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile III.   D) IV. ile V.   E) II. ile V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Arasıra yapılan pirinç pilavı bile mutluluk kaynağıdır.

B) Servisimizde bulunan boş masalardan birine kuruluverdi.

C) Tanışmak için ikimizin de herhangi bir çabası olmamıştı.

D) Gazeteciliğe başladığımda yalnızca ismini duymuştum onun.

E) İnsanlarla tanışmakta pek beceriksiz, pek gönülsüz biridir.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Onlarsız düşünü verin bir kere hayatı

B) Bulanık görüntüleri, manzaraları seyir edin.

C) Artık akarsular okşamayacaktır içinizi.

D) Tadı varmı böyle bir yerde yaşamanın?

E) Kendi yaşadıklarını başkalannada yaşatır mı?

 

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Renkleri hakkında hiç bir ipucu vermezler.

B) Onsekiz metre derinliğindeki yerlerde yaşar.

C) Bilgi alışverişi açısından dil çok önemlidir.

D) Bunlar hem öncü hemde koruyucudurlar.

E) Toprakdan besin almalarını kolaylaştırıyor.

 

16. Aynı yerde pusuya yatan daha (I)bir çok (II)yaratık da mevcuttur. (III)Hımbıl hımbıl hareket eden kurbağa balığı bunlardan biridir. Aniden suyu emen balık, (IV)birkaç santim öteden geçen balıkları bile (V)yakalayıverir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcük ve sözcük öbeklerinden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Hiç kimse elindekine sahip değil

B) Oyuncuların herbiri seyircinin önünde

C) Olmayana kederlenmek de olmaz ki.

D) Hırs elindekilere hiçbir şey katmaz.

E) Bir yudum su içebilen var mıymış?

 

18. Sevdiklerimiz (I)toplanmışsa bir başka (II)gölgelikte ve (III)bekliyorlarsa bizi yetişelim onlara. Çevremiz çöle dönmüşse niçin (IV)istiyelim burada kalmayı. Düşlerimizdeki (V)hayata kıyasla zindandır burası.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?          

A) TDK'nin, Türk Dilini Geliştirme Toplantısı dün yapıldı.

B) İkinci günün sonunda 10O'zer lira kazanmıştık.

C) Son romanını da 19851e yayımlamıştı.

D) THY'de yeni uçak alımı tartışmaları da sona erdi.

E) O krizde 2'nci kattaki dairemizi de satmak durumunda kaldık.

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bir elim de tebeşir, öbür elim kara tahtaya yaslanmış.

B) Kaburgalarımda bıçak acıları, karışıyor meltemlere

C) Bu olamaz! Ölecek miyim? Durmadan ölecek miyim?

D) Ölenler de dönüyor elimi sıkmak için benim.

E) Birden kan çiçeği açılıyor bembeyaz yüzümde.

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Avuçlarında sakladığı birşeyi gösteriyor bana.

B) Gözgöze gelmek acı veriyordu son zamanlarda.

C) Artık yaşıyan bizim gerçek kişiliklerimiz değildi.

D) Bu düş bozulmasın diye öyle çok şey gizlerdimki senden.

E) Oysa ne zamandan kopabiliyor ne de hayattan gizleniyorduk.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Adanın burnundaki nar bahçesini dolaştı.

B) Deniz ve karşıdaki dağ mosmor olmuştu.

C) Bakır rengi güneş dağın başında duruyordu.

D) Gözlerinin önündeki ışıklar karmakarışık olmuştu.

E) Saçları sarı, omuzu geniş, yüzü gamzeliydi.

 

23. Benim için (I)herşeyi söylediler: (II)Filozof, (III)pisikolog, (IV)putperest dediler. Hoş (V)sayılmayacak adlar takanlar bile oldu.

Yukarıda numaralanmış sözlerden hangi ikisinin yazımı yanlıştır?

A) I. ile II.   B) I. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

 

(I) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilirmisiniz?

(II) Sizden ilginç bir durum hakkında ki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilir misiniz?

(III) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilir misiniz?

(IV) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi ricaedeceğim, bana yardımcı olabilir misiniz?

(V) Sizden ilginç bir durum hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim, bana yardımcı olabilirmi siniz?

24. Yukarıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-C 4-A 5-E 6-C 7-B 8-B 9-B 10-D 11-D 12-C 13-A 14-C 15-C 16-A 17-B 18-D 19-B 20-A 21-E 22-E 23-B 24-C

10 Yorum Var: “Yazım Kuralları Test-2

  1. 19.soruda hata yapılmış, Türkçe konu anlatımında 20’nci olarak soru 20’inci olması gerekiyor.

    1. Hata yok arkadaşım sayıların okunuşundan sonra -inci, -ıncı getirilir mesela: yirmi’nci= 20’nci. Senin dediğin gibi olsa şöyle olurdu: yirmiinci=20’inci Doğru örnekler sıfır=0’ıncı, sayının bitişinden sonra ekleri getiriyorsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir