Yazım Kuralları Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Babam 40. yaş gününü de iki gün önce kutladı.

B) Ligteki 38’nci golünü de bu maçta attı.

C) Ölümünün 27’nci yılında saygıyla anıldı.

D) 53’üncü İzmir Fuarı 22 Ağustos 2001 tarihinde başlıyor.

E) 5’inci şiir kitabını da önümüzdeki hafta piyasaya çıkarıyor.

 

I. Kulak verki havasında bahçemizin

II. Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden

III. Bir türkü söylenmede kendiliğinden

IV. Nasıl dinlersen öyle, şen veya hazin

V. Dinledikçe ömrün artar, öyle güzel!

2. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?   

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yaşamanın en güzel noktasında durmuşuz

B) Bir huzur ahengine dalmış gönüllerimiz

C) Uyanabilirmiyiz sanki böyle bir rüyadan?

D) İçimizdedir işte bu suyun serinliği

E) Asırlar kadar tatlı ve uzun bir andı.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Dünden hatta bugünden bile yok haberimiz

B) Bu su bizim gölgemiz, biziz şeffaf ve temiz

C) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz

D) Açılan güller gibi suda gönüllerimiz

E) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Kim ne derse desin artık ölmeyeceğim

B) Şehir şiirde ağlasada umurumda değil artık

C) Türkülere tutuyorum dudaklarımın ağlayışını

D) Çocukluğumu bulmaya gidiyorum hazır susmuşken

E) Kendime gidebilir miyim acaba çocukluğumla?

 

6. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kurala uyulmamaktan doğan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bu yıl da elektirik kesintileri olacakmış.

B) Orkestra hızlı bir parça çalmaya başlamıştı.

C) Lüks mallardan alınan vergiler artırıldı.

D) “Telgrafın tellerine kuşlar mı konar” eski bir türküdür.

E) Düşünceden çok sloganlarla konuşuyordu.

 

7. Yer adlarına ilk isimden sonra gelen “deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb.” tür bildiren isimler büyük harfle başlar.

Yukarıdaki kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Aral Gölü, dünyanın en derin göllerinden biridir.

B) Haymana Ovası, Ankara ile Konya arasında

C) Yunanistan’la aramızdaki sınır Meriç Nehri’dir.

D) Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.

E) Erciyes dağı, Kayseri il sınırlan içinde yer almaktadır.

 

8. Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

Yukarıdaki cümlede virgülün kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra kullanılmıştır.

B) Cümle içindeki ara sözü belirtmek için kullanılmıştır.

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır.

E) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğeden sonra kullanılmıştır.

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.

B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.

C) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur.

D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.

E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına virgül konur.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bana da yolculuk göründüğü gün,

B) Bulunmasına bulunur sanırım.

C) Tabutumu taşıyacak üçbeş dost;

D) Arkamdan ağlayacak bir kızcağız

E) Fakat zamanla dostlar unuturlar.

 

I. Ben ölürsem ölürüm birşey değil,

II. Ne olursa garip eşyama olur.

III. Bir hayır sahibi çıkar, mı dersin?

IV. Mektuplarımı iade edecek.

V. Yanarım bakkal eline düşerse!

11. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.  C) III.  D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Dünyası örselenmiş bir çocuğa dokundum.

B) Hiç birşey senin beklediğin gibi olmayacak.

C) Sevdiklerini ve nefret ettiklerini anlattı bana.

D) Gerçekte, pek önem verdiğim besteci sayılmaz.

E) Gizli bir anlaşmayla gözlerimizi birleştirdi zaman.

 

I. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum.

II. Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün!

III. Boş yere üzülmekte mâna yok anlıyorum,

IV. Kadrini bilmek lâzım artık her açan gülün

V. Şükür etmek türküsüne daldaki her bülbülün

13. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kimi zaman, Türk müziğindeki hüzün rahatlatıyor beni.

B) Yani, hiç kimse sürekli mutsuz olamaz değil mi?

C) Annem öldüğünde hiç kimse teselli edemez beni sanıyordum.

D) Ama öyle olmadı, git gide güçsüzleşti acılar.

E) Garip hissettim kendimi, üzgün ve acınacak bir halde.

 

15. (I) Yazan insan hayata, doğaya ve insana dair birçokşeyi bilmelidir. (II) Daha da ötesi yaşamalıdır. (III) Her yazarın bir yeraltı dünyası olmalıdır. (IV) Yeryüzüne çıkaracağı şeylerin debisi ortadadır. (V) Aşktan, sevinçten, hüzünden yolu geçmeyenler, yapay kalır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kullanımıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur.

B) Tarihlerin yazılışında gön, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

C) Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur.

D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için konur.

E) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul bildiren evet, hayır gibi sözcüklerden sonra konur.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Birşey var, yangın yangın sanıp sarmalayan içi

B) Dönüpte bakıyorsunuz her şey gelip geçici

C) Unutulmak terkedilmekten daha zor bilseniz

D) Bazen bir yalan bile olabiliyor sevindirici

E) Unutulan düşleri türküler de özlüyorum

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bunca sonu çamurlara bataçıka geldim.

B) Daldım doyumsuzluğuna buzlu denizlerin

C) Üç bilinmeyenli denklem gibisin, inan çok zorsun

D) Uzayda, kelebekler gibi kanat çırpıyoruz.

E) Bir aşkı başından sonuna anlatışın başka

 

19. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ikinci isim özel isme dâhil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Kop Geçidi, Trabzon’la Gümüşhane arasındadır.

B) Türklerin ilk yerleştikleri yerlerden biri de Altay dağlarıdır.

C) Ülkemizin tuz gereksiniminin büyük bir bölümünü Tuz gölü karşılamaktadır.

D) Avrupa’nın en uzun akarsuyu Tuna nehridir.

E) Ağrı Dağı, ülkemizin en yüksek dağıdır.

 

20. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) TDK’nin son yayımlarını henüz göremedim.

B) Birçok işte çalışmış sonunda TRT’den emekli olmuştu.

C) Son romanıyla UNESCO’dan da bir ödül almıştı.

D) 2 mm’den kalın, madeni” para basmak mümkün değildir.

E) Uçaklarda yolcular 30 kg’den fazla bagaj taşıyamazlar.

 

I. Seni düşündüm yine bu akşamüstü

II. Meğerse hiçkimseyi bu kadar sevmemişim

III. Gel de bir kuş dirilsin yine küllerimizden

IV. Ekmekle tuz olsun yeterki sen ver

21. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

 

22. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) O yazılar büyük kıralların yazısıdır.

B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.

C) O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.

D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.

E) Savaş aklına gelirse hemen koyuveriyordu.

 

23. Yorgun adam (I)dirildi, küreklere (II)yapıştı. Deniz daha da kabardı. (III)Kürekdeki adam ışığa girdi. Karşı dağın başı (IV)ağarır gibiydi. (V)Şaşkına dönen adam kürekleri bıraktı.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-C 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-D 10-C 11-A 12-B 13-E 14-D 15-A 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-D 22-A 23-C

120 Yorum Var: “Yazım Kuralları Test-1

  1. Çok güzelmiş de keşke cevapları da hemen yanlarında olsaydı.

  1. Aklın almıyorsa olur ama ben 300 soru çözdüm bunun sayesinde.

 1. Süper, bu sorular sayesinde yazılıdan 100 aldım. Çok güzel olmuş yapanın ellerine emeğine sağlık yani tek kelimeyle süper.

 2. Allah tuttuğunuzu altın etsin, sayenizde Türkçeden 40 ta 40 yaptım. Saygılar şimdiden.

 3. Sayın yetkili 7. sorunun kuralı değişti oradaki nehir, göl vb. gibi kavramların hepsi artık büyük yazılıyor.

 4. Bence o kadar kolay değildi şahsen ama 7.soruya takıldım. 8.sınıfa gidiyorum zor geldi.

 5. 7. sorunun cevabı gayet basit. Örneğin Çanakkale Boğazı sadece Çanakkale kelimesiyle ifade edilemez. İkinci kelime eklenince (Boğazı) yeni ve özel bir varlığa dönüştüğü için ikinci kelime büyük harfle başlar. Van Gölü gibi sadece Van denilmiyor, “Gölü” eklenince yeni bir varlık oluşturduğu için büyük harfle başlıyor. Ancak Erciyes dağı derken (sadece Erciyes de denilebilir) ‘dağı’ kelimesi yeni bir varlık oluşturmadığı için küçük harfle başlıyor.

  1. Soruda “gitgide” sözcüğü zarftır ve bitişik yazılır.

  1. Erciyes bir dağ adıdır. Erciyes diye bir yer olmadığı için “Erciyes dağı” küçük yazılmalıdır.

 6. Bence idare eder göz ucuyla çözdüm fakat bazı soruların kurulları değişti. Dikkate almak lazım. Sınavda taklaya gelmeyelim gençler ;-)

 7. Aynen emeğinize sağlık bugün Mart’ın 16’sı ve yarın sınavım var. Yani tekrardan emeklerinize sağlık. Umarım başka arkadaşlara da yardımcı olabilirsiniz.

 8. Fazla işime yaramadı hocamız metin yazdıracak her imla 1 puan götürüyor. 100 imla var 30 puan bu yüzden isme yaramadı fazla.

 9. 7.soru hakkında:
  14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

 10. 7.soru TDK’ya göre hatalı lütfen bakınız.
  14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

  http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=183:Buyuk-Harflerin-Kullanildigi-Yerler-&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132

 11. 1’deki yanlış nerede, ligde kelimesinde mi yoksa, 38’nci de mi? Bu rakamdan sonra eklerde kural ne, iki sessiz arasına sesli gelecek diye bir kural varsa 7,65’lik ifadesinde niye yok?

  1. Sayıların yazımında sayıyı önce yazıyla yazmak gerekir. Otuz sekizinci şeklinde yazarsak aradaki “i” sesinin olmadığını görürüz.

 12. 1-B 2-A 3-C 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-D 10-C 11-A 12-B 13-E 14-D 15-A 16-B
  17-D 18-A 19-C 20-E 21-D 22-A 23-C

 13. Bu kadar kolay bir testi sadece 450 soru ödev olduğu için ve test kitaplarımın bittiği için çözdüm.

 14. Bağlaç olan ki ve ek olan ki ile ilgilide soru yayınlar mısınız? Üç hafta sonra sınava gireceğim.

 15. 15. soru yanlış. Normalde A şıkkı tabii ki yanlış ama C şıkkı da yanlıştır, “Yer altı” kelimesi yer belirttiği için ayrı yazılır. Tıpkı şu kelimeler gibi: masa altı, deri altı, böbrek üstü bezi…

 16. Sorular fazla kolay maalesef o kadar kolay sorulmuyor daha zor sorulardan oluşan içerik oluşturursanız sevinirim.

 17. Yer altı diye değil yeraltı diye yazılmalıdır. Soruda bir hata yok. Ayrı yazılması için somut bir yer bildirmesi gerekiyor. Evet yer altı diye yazıldığını düşünebilirsiniz. Çünkü yerin altını belirtiyor diyeceksiniz ama öğretmenimiz bize cümle kullanımına göre değişir demişti. Buradaki soruda da bir sıkıntı yok. O kaideyle farklı düşünmüş olabilirsin ama herhangi bir sorun yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir