Yazım Kuralları Ders Notları-1

Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesine yazım (imlâ) denir. Başka bir deyişle yazım, dilin sözcüklerinin doğru olarak yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazma biçimidir.

Bir dilin yazımının kolay olup olmaması, alfabesinin dilin yapısına uygunluk derecesine bağlıdır. Alfabe dilin yapısına ne kadar uygunsa, yazım da o kadar kolay, o kadar doğru olur.

Dildeki sesleri yazmaya yarayan işaretlerin her birine harf denir. Alfabe ise bir dilin seslerini gösteren harflerin tümüdür.

Şu anda kullandığımız Lâtin kökenli, 29 harften oluşan Türk alfabesi, Türkçenin yazımı için en uygun alfabedir. Çünkü 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş olan bu alfabede her sese bir harf ayrılmıştır. Böylece Türkçe, büyük ölçüde, yazıldığı gibi söylenen, söylendiği gibi yazılan bir dil özelliği kazanmıştır. Başka bir deyişle, Türkçenin yazımı sesçil (fonetik, sese dayalı) bir yazımdır. Oysa alfabe sistemi değişmemesine karşın, ses ve söyleyişin değiştiği dillerde geleneksel yazım uygulanır. Yani bu dillerde sözcükler, genellikle söylendiği gibi yazılmaz, yazıldığı gibi söylenmez.

Yazım Kuralları Ders Notları-1 İndir!

1 Yorum Var: “Yazım Kuralları Ders Notları-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir