Türk Edebiyatı 10 Ders Planları

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

1. Edebiyat-Tarih İlişkisi

2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Destan Dönemi

2. Sözlü Edebiyat

     a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)

          Sagu

          Koşuk

     b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler

          Destan

3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)

          Kutadgu Bilig

          Atabetü’l-Hakayık

          Divan-ı Hikmet

          Divanü Lugati’t-Türk

3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)

     a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)

          İlahi

          Nefes

          Gazel

     b. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

          Battalname

          Dede Korkut Hikayeleri

          Danişmendname

          Mesnevi

     c. Öğretici Metinler

          Tasavvufi Metinler

          Nasrettin Hoca Fıkraları

4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

     a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)

          1. Divan Şiiri

               Gazel

               Kaside

               Rubai

               Şarkı

               Murabba

               Muhammes

               Terkibibent

          2. Halk Şiiri

               a. Anonim Halk Şiiri

                    Mani

                    Türkü

               b. Aşık Tarzı Halk Şiiri

                    Koşma

                    Semai

               c. Dini Tasavvufi Türk Şiiri

                    Methiye

     b. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

               a. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

                    Halk Hikayeleri

                    Mesnevi

               b. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Temaşa)

                    Karagöz

                    Meddah

                    Orta Oyunu

               c. Öğretici Metinler

                    Tezkire

                    Seyahatname

                    İlmi Eserler

6 Yorum Var: “Türk Edebiyatı 10 Ders Planları

  1. Çok teşekkür ederim gerçekten, çok emek harcamışsınız ve bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Yaptığınız gerçekten takdire şayan :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir