Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Yeni Öğretim Programı Değerlendirme Çalışması

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersleri birleştirilerek yeniden “Türk Dili ve Edebiyatı” dersi oldu ve uygulama 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlanarak faaliyete geçildi ve bu yüzden Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı 2016 yılında yenilenmiştir. Bakanlığımızın aldığı kararla tüm kültür derslerine ait öğretim programlarının taslağı hazırlanarak 13 Ocak 2017 Cuma günü kamuoyuna duyuruldu ve değerlendirmeye sunuldu.

18 Temmuz 2017 Salı günü mufredat.meb.gov.tr adresinden tüm yeni öğretim programları yayımlandı. Temel amacın ağır ve yoğun olan lise müfredatının sadeleştirilmesi olduğu göze çarpıyor.

1924, 1927, 1929, 1934, 1949, 1954, 1956, 1957, 1976, 1991, 1995, 2005, 2011, 2015 ve 2017 yıllarında Türk dili ve edebiyatı grubu derslerinin öğretim programı yenilenmiştir. Bir önceki yıl yenilenen öğretim programı tam anlaşılamadan yeni öğretim programı yayınlanmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz. Durumu kısaca şöyle özetleyeyim: Bu sene liseye başlayacak öğrencilerimiz yeni öğretim programına (18 Temmuz 2017) göre eğitim alacaklar. 10.sınıf öğrencilerimiz 29 Temmuz 2015 tarihinde değişen öğretim programına göre eğitim alacaklar. 11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz ise 15 Ağustos 2011 tarihinde değişen öğretim programına göre eğitim alacaklar. Öğrenciler adına beklentimiz, yenilenecek olan programların önceki programlara göre öğrenmeyi daha etkili ve verimli kılacak öğretim programları olması.

Peki öğretmenlerimiz?

Değerli öğretmenlerimiz ise her sınıf adına ayrı öğretim programlarını inceleyerek yıllık plan hazırlayacaklar ve uygulamaya çalışacaklar. (Allah kolaylık versin.)

Ayrıca okullarımızda ders yılı (Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süre) 180 iş günü yani 36 hafta. Öğretim programları, iş takvimi ve derslerin yıllık planları buna göre hazırlanır. Yeni yayımlanan Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatında buna dikkat edilmemiştir.(!) 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 35 hafta (1 hafta) eksik. 10, 11, 12.sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersleri otuz ikişer hafta (dörder hafta) eksik. Bu eksik haftalar yıllık planların oluşturulmasında ve eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürütülmesinde sorun teşkil edecek gibi görünüyor. Yetkililerin bir an önce bu eksikliği düzeltmeleri gerekmektedir.

Öğretim programlarının herhangi bir alan testine tabi tutulmadan uygulamaya konulması önemli bir risktir ve çağdaş program geliştirme süreçleriyle tutarlı değildir. Bu nedenle hazırlanan programların pilot okullarda alan testine tabi tutulması ve elde edilen sonuçlara göre eksiklerinin giderilmesi ve daha sonra tüm ülkede yaygın olarak uygulamaya konulması gerekmektedir. (Finlandiya, eğitim bakış açısı)

Öğretim programındaki bazı kavramların daha açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Yeni öğretim programının eğitim süreçlerinin nasıl düzenleneceği ve kazanımların nasıl değerlendirileceği konusunda öğretmenlere kılavuzluk etmede eksik kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ek bir çalışma yapılması ve uygulamada öğretmelere rehberlik edecek bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir.

Hatta Türk dili ve edebiyatı dersleri için öğretmen kılavuz kitap hazırlanması, yıllık planların tek bir elden hazırlanarak yayınlanması ve kullanılması ayrıca yapılacak uygulama sınavlarının (kaldırılmazsa) usullerinin netleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni öğretim programları ile hedeflenen başarıya ulaşmadaki önemli noktalardan birisi, programların etkili bir biçimde uygulanabilmesidir. Bu noktada kaynakların (öğretmen, derslik, teknik imkânlar, vb.) etkili olarak planlanması ön plana çıkmaktadır. Bilindiği üzere, ülkemizde bölgesel eşitsizlikler ile birlikte son yıllarda eğitim sistemine dâhil olmuş 940.000 okul çağındaki Suriyeli göçmen ve ana dili farklı olan öğrenciler bulunmaktadır. Bu açıdan, merkezi olarak hazırlanmış bir eğitim programının aynı şekilde ülke genelinde uygulanması hem teknik açıdan hem de eğitim pedagojisi açısından oldukça zor gözükmektedir. (Umarım başarı sağlanır.)

Diğer taraftan, okul bünyesindeki aktif kaynakların tespiti ve bunların okulun paydaşları ile iletişim içinde etkili bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, yeni bir programın uygulanmasının mevcut zorlukları dikkate alınarak gerekli fiziksel esnekliklerin, alternatif yaklaşımların ve ek desteklerin belirlenmesi ve buna bağlı insan kaynakları planlamasının yapılması önem arz etmektedir. (Farklı bir bakış açısı)

Türk dili ve edebiyatı derslerinde en önemli amaç, öğrencilerin yazma, sözlü iletişim kurma, etkili dinleme ve sunum becerisi kazanmalarını sağlamak. Öğrencilerin okuyan, okuduğunu anlayıp yorumlayan, yorumladığını sözlü ve yazılı olarak, doğru ve eksiksiz ifade eden, edebî yaratıcılığı gelişmiş ve belirli entelektüel seviyeye ulaşmış bireyler olarak mezun olmaları hedefleniyor. Fakat ders saati sayısı çok iyi hesaplanmalı ve yeni dersin öğretim programı Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerine en iyi şekilde öğretilmelidir.

Geçmişten günümüze öğretim programlarını incelemek ve son müfredatı tanımak, tanıtmak, anlamak ve anlatmak…

İşte bu amaçlarla bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışma yapılırken geçmişten günümüze öğretim programları ve özellikle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 67 sayılı ve 17.07.2017 tarihli Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar ) yeni öğretim programı temel alınmıştır. Program (müfredat) lardan hareketle alıntılar, karşılaştırmalar, değerlendirmeler ve çıkarımlar yapılmıştır. Ve dahi… Dersimizle ilgili her öğretmen ve öğrencinin merak ettiği sorular sorularak yeni programdan hareketle yeni derslerin içeriğine, uygulanmasına, ölçme ve değerlendirmesine yönelik cevaplar aranmış yeni program incelenerek bireysel değerlendirmeler yapılmıştır.

“Andan girü bu dersleri, hiç kimesne divanda bargâhta ve dahı her yirde Edebiyat-ı Lisan-ı Türkî ( Türk Dili ve Edebiyatı) diye anmamazlık etmeye…”

Tekrar hayırlı ve uğurlu ola!

Ekrem YEKREK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Yeni Öğretim Programı Değerlendirme Çalışması İndir! (Ekrem YEKREK)


1 Yorum Var: “Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Yeni Öğretim Programı Değerlendirme Çalışması

  1. Hatta Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için öğretmen kılavuz kitap hazırlanması, yıllık planların tek bir elden hazırlanarak yayınlanması ve kullanılması ayrıca yapılacak uygulama sınavlarının (kaldırılmazsa) usullerinin netleştirilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir