Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar

DİREKTÖR ALİ BEY (1844-1899)

 • Edebiyatımızda tiyatro ve mizah alanındaki çalışmalarıyla tanınır.
 • Komedi türünde de eserleri vardır.
 • Tanzimat tiyatrosuna ve Türk tiyatrosuna büyük emeği geçmiştir.
 • Moliere’den uyarlamaları vardır.
 • Teodor Kasap’ın çıkardığı ilk mizah dergisi olan “Diyojen” deki mizah yazılarıyla tanınır.
 • Kendisine örnek aldığı Ahmet Vefik Paşa’dan daha sade bir dil kullanmıştır.
 • Klasisizm akımının etkisinde kalmıştır.
 • Yazdığı bazı oyunlar Gedik Paşa Tiyatrosunda sergilenmiştir.

Eserleri

 • Tiyatro: Kokona Yatıyor (komedi), Ayyar Hamza (Moliere’den uyarlama / komedi), Misafir-i İstiklal (komedi), Geveze Berber (komedi), Letafet (operet)
 • Mizah: Lehçetü’l Hakayık (Mizahi Sözlük), Seyyareler (mizahi hikâye)
 • Gezi: Seyahat Jurnali (Batılı anlamda ilk günlük – Hindistan gezisi günlüğü)

AHMET CEVDET PAŞA (1822-1895)

 • Tanzimat Döneminin önemli devlet adamlarındandır.
 • Tarihçi ve hukukçu kimliğiyle tanınır.
 • İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye’nin babasıdır.
 • Kaside ve gazeller yazmışsa da başarılı değildir.
 • Yazılarında sade bir dil kullanmıştır.

Eserleri:

 • Tarih: Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Tarih-i Cevdet
 • Hukuk: Mecelle (Medeni kanun niteliğindedir. Cumhuriyet’ten önceki medeni kanundur.)
 • Dil: Kavaid-i Osmaniye (dil bilgisi kitabı), Belagat-ı Osmaniye (Edebiyat bilgileri)

ALİ HAYDAR

 • Edebiyatımızda ilk trajedi yazarıdır.
 • İki manzum trajedi yazmıştır.

Eserleri:

 • Trajedi: Sergüzeşt-i Perviz, Sasaniyan Hükümdarlarından İkinci Ersas’ın Sergüzeşti
 • Komedi: Rüya Oyunu

ŞAİR EŞREF

 • Hiciv şairlerindendir.
 • II. Abdülhamit için yazdığı hicivler ünlüdür.

Eserleri:

 • Şiir: Deccal, Şah ve Padişah, İstimdat, İran’da Yangın Var

MİZANCI MURAT

 • Mizan adlı gazeteyi çıkarmıştır.
 • “Tarih-i Umumi” adlı tarih kitabı ünlüdür.
 • Tanzimat Döneminin gerçekçi panoramasını yansıtan “Turfanda mı yoksa Turfa mı” adlı romanı ünlüdür.

TEODOR KASAP

 • İlk mizah dergisi olan “Diyojen”i çıkarmıştır.
 • Moliere’den “Pinti Hamit”i Türkçeye uyarlamıştır.

SÜLEYMAN PAŞA

 • Tanzimat Dönemi Türkçülerindendir.
 • Türk adı kullanılan ilk dil bilgisi kitabı olan Sarf-ı Türkî adlı eseri yazmıştır.

SADULLAH PAŞA (1838-1890)

 • Edebiyatımıza Tevfik Fikret’ten önce bilim, fen, teknik temalarını getiren, kaderci felsefenin yerine dinamizmi getiren, insan akıl ve mantığını üstün kılan Batılı bir görüşe bağlıdır.
 • Pozitivist düşünceyi anlatan aydın bir Osmanlı bürokratıdır.
 • Lamartine’den çevirdiği “Göl” şiiri ünlüdür.
 • “Ondokuzuncu Asır” adlı şiiri ile tanınır.
 • İnsan aklının gücüne inanır. Aklın, deneylerin, bilim ve tekniğin Orta Çağ uygarlığına son vereceği, yepyeni bir dönem açacağı inancındadır.
 • Toplumcu bir eşitliği, devrimci bir özgürlüğü savunmasına karşın, manzumeleri soyutlaşan zayıf bir didaktizm içerisinde döner.
 • Divan şiirinin edebi sanatlarından uzaklaşır; çıplak fikrin peşindedir. Pozitivizmle materyalizmin hayalci bir yolcusu gibidir.

FATMA ALİYE HANIM

 • Ahmet Cevdet Paşa’nın kızıdır.
 • Roman, felsefe, tarih, biyografi türlerinde yazmış, çeviriler yapmıştır.
 • İlk kadın romancımız kabul edilir.

Eserleri: Muhadarat, Refet, Udi, Emin

ALİ SUAVİ

 • Türk tarihi, Türk dili, Türklerin İslam felsefesine yaptıkları hizmetler hakkında ileri sürdüğü fikirler önemlidir. Sarıklı ihtilalcı olarak tanınmıştır.
 • “Muhbir” adlı gazeteyi çıkarmıştır.

BEŞİR FUAT

 • Edebiyatımızda ilk kez realizm ve natüralizm akımlarını savunan, ilk kez bilimsel ve nesnel eleştirinin örneklerini veren kişidir.
 • Pozitivizme bağlıdır.
 • Auguste Comte’un pozitivist felsefesiyle araştırmalar yapmıştır.

Eserleri: Victor Hugo, Almanca Muallimi, Usul-i Talim, Voltaire, İnikad (bağlanma)

SAİT HALİM PAŞA

 • İslamcılık düşüncesini ele almıştır. Devlet adamıdır.

AGÂH EFENDİ

 • Şinasi ile ilk özel Türk gazetesi Tercüman-ı Ahval‘i çıkarmıştır.
 • Posta Nazırı olarak da ilk posta pullarını bastıran kişidir.

AKİF PAŞA

 • “Adem Kasidesi” adlı şiiri ile tanınmıştır.
 • Bu şiirinde yokluk düşüncesini ele almıştır.
 • “Tabsıra” anı türündeki eseridir.

10 Yorum Var: “Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir