Tamlamalar Test-2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Yıllarca Türk halkının aydınlığa kavuşması için çalıştı.

B) Gerçeklerin bilinmesinde bilim adamlarının çabaları etkili olacak.

C) Teknik gelişmeler, halkın mutluluğu ve huzuruna katkı sağlamalıdır.

D) İnsanların zamanını öldüren değil, insanlara zaman kazandıran teknoloji ilgi görecek.

E) İletişim alanındaki gelişmeler insanların günlük yaşamını da etkiliyor.

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tamlayan ile tamlanan arasında sözcük ya da sözcükler girmiş isim tamlaması vardır?

A) Bir şeyler oluyordu, bir şeyler; / Karanlık gecede, yıldızlar arasında

B) Gülün sevinci, menekşenin kederi / Bu sevinçle yüklüydü hava

C) Geleceğin kapısında el ele vermiş / Gülümsüyordu her şey

D) Ne güzeldi o kış bahçesinde / Güllerin çok derinlerde çalışan uykusu

E) İyi mayalanmış hamur gibi / Gizli nabızlarda atıyordu toprak

 

3. I. Kirazın derisinin altında kiraz

II. Narın içinde nar

III. Elma dalından uzağa düşmez

IV. Memleketin hâli gözümden gitmez

V. Akşam vakti meltem çıkar.

Numaralanmış dizelerden hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Okuduğumuz bu şiirde Cahit Sıtkı'nın anlatım tarzı hemen dikkat çekiyor. Hemen her dizede sanatçının benzetmelerinin izlerini görmek mümkün. İnsan, usta şairin şiirlerini anımsamadan edemiyor. Bazı dizelerde ise Servet-i Fünun şiirinin etkileri seziliyor. Genç sanatçının şiirlerini okuyanlar gelecekte başarılı olacağı konusunda ümitleniyor.

Bu parçada kaç zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir?

A) Küçüğün arzusu büyüyünce doktor olmaktı.

B) O çocuk bitiyor muymuş hepsini bunların?

C) Uzun kış gecelerinde yaşlılar masal anlatırdı.

D) Yaşlı kadının yüzüne, ayrılık acısı çökmüştü.

E) Kendisine çevrilen gözler, dost bakışlarla bakmıyordu.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına giren sözcük, tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Ovanın yeşili göğün mavisi / Ve mimarilerin en ilahisi

B) Çeşmelerinin serin hülyasıyla / Başındayım sanki bir mucizenin

C) Belki de rüyası eski cedierin / Su seslerinin beyaz bahçesinde

D) Aldım Rakofça kırlarının hür havasını / Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını

E) Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya / Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi

 

7. Takısız isim tamlamalarında tamlayan, tamlananın neye benzediğini ya da "kâğıt mendil, çelik kapı, —-" örneklerinde olduğu gibi neden yapıldığını bildirir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde yer alan örneklerin tümü getirilebilir?

A) boş bakış – altın yüzük – badem göz

B) tilki kadın – naylon poşet – ölü balık

C) porselen tabak – gümüş künye – deri kemer

D) acı hatıra – zor iş – gül yanak

E) şeker kız – demir kapı – taş duvar

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasında tamlayan, tamlananın nedenini belirtmektedir?

A) Kadın, oturma odasını da süpürüp süpürgeyi kapattı.

B) Babası öldükten sonra ölüm korkusu tüm benliğini sardı.

C) Bu sabah posta kutusunda yine reklam broşürleri vardı.

D) Zeynep, okul çantasından kitaplarını çıkardı.

E) İngilizce kitabını okulda unuttuğunu fark etti. 

 

9. Anı yazarı, yaşamının bir bölümünü anlatırken başkalarının da yaşamına girmek zorunda kalır.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden çok isim tamlaması vardır.

B) Tamlayan ile tamlanan arasına sözcük girmiş isim tamlaması vardır.

C) Hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.

D) Tamlananı sıfat tamlaması olan isim tamlaması kullanılmıştır.

E) Zincirleme isim tamlaması vardır.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A) Herkesin zengin olmak için yürümeyen bir planı vardır.

B) İnsan hayatının ilk yarısı, ikinci yarısını kısaltacak alışkanlıkların kazanılması ile geçer.

C) Hiçbir şey umulduğu kadar iyi ya da sanıldığı kadar kötü değildir.

D) Hiçbir şeye sahip değilseniz, hiçbir şey kaybetmezsiniz.

E) Kedinin renginin siyah veya beyaz olması değil, fare yakalayıp yakalayamaması önemlidir.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz ad tamlaması vardır?

A) Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

B) Mutluluk varılacak bir istasyon değil, bir yolculuk şeklidir.

C) Üzülmek yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir.

D) Çok yaprak, az meyve doğa yasasıdır; çok söz, az iş ise insanın hatasıdır.

E) Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, o yerde güneş batıyor demektir.

 

12. Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği salakların abuk subukluklartyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) Birden çok ad tamlaması vardır.

B) İkileme ad tamlamasının tamlananı görevinde kullanılmıştır.

C) Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması vardır.

D) Zincirleme ad tamlaması örneği vardır.

E) Tamlayan ile tamlanan arasına sözcük girmesinin örneği vardır.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad tamlaması yoktur?

A) Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

B) Güzel bir görünüş sessiz bir tavsiye mektubudur.

C) Güzel olan durduğu yeri de güzelleştirir.

D) Hayallerin yerini pişmanlıklar almadıkça, insan ihtiyar değildir.

E) En zor yaşlar on ile yetmiş arasındadır.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı bir ad tamlaması vardır?

A) Güneşi kaybettim diye gözlerini kapama; yıldızların ışığını da göremezsin.

B) Güç, taşıyamayanların üzerinde durmaz akar.

C) Eğer fırtına sırasında gemiyi terk etme fırsatı olsaydı, hiç kimse okyanusu geçemezdi.

D) Dünyanın en büyük adamları okullarında en büyük öğrenciler değillerdi.

E) Büyük insanların idealleri, sıradan insanların hevesleri vardır.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir tamlayana birden çok tamlananın bağlandığı ad tamlaması vardır?

A) Asıl sorun, sorunun kendi dışımızda olduğunu düşünmemizdir.

B) Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

C) Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır.

D) Yaşamınızdan memnun değilseniz düşüncelerinizi değiştirin.

E) İnsanlar vardır; alınlarında görünmez bir yalnızlık damgasıyla doğarlar.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) Dallarda olgun meyveler sallanıyordur şimdi.

B) Bir başkadır Akdeniz akşamları.

C) İnsanı sarhoş eden nergisin baygın kokusudur.

D) Bir deniz türküsü söyler martılar.

E) Yükseklik korkusu nedir, bilmez kartallar.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-C  4-B  5-B  6-A  7-C  8-B  9-E  10-B  11-D  12-D  13-C  14-C  15-C  16-A

1 Yorum Var: “Tamlamalar Test-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir