Tamlamalar Test-1

1. Uzakta, aya çok yakın bir yerde,

Çılgın ve muhteşem harabelerde,

Büyük sükutların fırtınası var

Mermer duvarlarda kırılmış sazlar

Alnında bir siyah nokta geceden

Kovulanlar ışık bahçelerinden

Bütün ayrılıklar hepsi orada

Yukarıdaki dizelerden kaçında isim tamlaması yoktur?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "araba" sözcüğü başka bir kelimeyle birleşerek belirtisiz isim tamlaması oluşturmuştur?

A) Bir saat sonra Yalova'dan bir araba vapuru olduğunu sanıyorum.

B) Çıkışın kolay olması için arabanızı uygun bir yere park edin.

C) Avrupa'da, eski arabaların sergilendiği bir müzeyi gezmiştik.

D) Önümüzdeki arabanın ışığını fark edemeyince az kalsın çarpıyorduk.

E) Lisede iken "Sarı Arabalar" isimli bir hikâye kitabı okumuştum.

 

3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan tamlamalardan hangisinde tamlayan, tamlananın ait olduğu yeri belirtmektedir?

A) Öğrenciler, ders saatleri uzayınca pek memnun olmadılar.

B) Öğrencilerin son durumları ile ilgili olarak veli görüşmeleri yapıldı.

C) Bu küçük bahçede yeşilin her tonunu görmek mümkündür.

D) Yaşlı manav gösterdiklerinin Diyarbakır karpuzu olduğunu söyledi.

E) Bahçe, taş duvarlarla düzgün bir biçimde çevrilmişti.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması da sıfat tamlaması da kullanılmamıştır?

A) Astronomi en eski bilim dallarından biridir.

B) Günümüzde, astronomi biliminin pek çok alt kolu oluşmuştur.

C) Bu bilim, pahalı araç ve gereçlere ihtiyaç duymaktadır.

D) Ülkemizde astronominin gelişmesi için kaynak ayrılmalıdır.

E) Bugün ülkemizde, çoğu üniversitelerde çalışan, 80 kadar astronom vardır.

 

5. (I)Nuhbe Hanım'ın eşyası yıllardır yenilenmemişti. (II)Evin kökeni gibiydi bu eşyalar. (III)Pirinç topuzlarla bezeli, yüksek, demirden karyola, iki büyük (IV)gaz lambası, üzerinde (V)fotoğrafların durduğu aynalı konsol…

Numaralanmış bölümlerden hangisi isim tamlaması değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde birden fazla tamlayanın bir tamlanana bağlandığı isim tamlaması vardır?

A) Bir acı ürperir sesimde, / Sinmez içime gök

B) Ben bu dağların, bu denizlerin / Türküsünü söylerim

C) Sarılır elime, / Yıldızlar o zaman gözyaşı gözyaşı

D) Susar rüzgârın türküsü, / Ne kumsalı görür gözüm ne denizi

E) Kıvrık saçlı, kömür tenli çocuklar vardı, / Kaldırımlarda çıplak

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır?

A) Gelişebilmek için, düşünme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir.

B) Yeterli bilgiye sahip olmak kadar iyi düşünebilmek de önemlidir.

C) İnsan bir konuda yeterli ve mükemmel bilgiye sahip olsaydı düşünmeye gerek kalmazdı.

D) Batı'da düşünme ve öğrenme kilisenin tekelindeydi.

E) Bilginin kaynağı konusunda akılcı düşünceler geliştirilmelidir.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Bir huzur ahengine dalmış gönüllerimiz.

B) Yaşamın en güzel noktasında durmuşuz

C) Çok uzak bir âlemin rüzgârını anarız.

D) Gurbet akşamlarının sabahında buluşuruz.

E) Bakarsın, bülbüller mahzun; bakarsın, güller açar. 

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisinde önce tamlananın sonra tamlayanın yer aldığı bir isim tamlaması vardır?

A) Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum

B) Aldım Rafokça kırlarının hür havasını

C) Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını

D) Çıktım o son diyara ki serhaddidir yerin

E) Mahzun hudutların ötesinden akan sular

 

10. Üniversite giriş sınavı, lise ile üniversite arasında geçişi sağlayan (I)seçme-yerleştirme işlevi gören bir (II)köprü konumundadır ve (III)yüksek öğretim sisteminin bir parçasıdır. Bu sınavla ilgili önemli sorunlardan biri aynı sınava farklı koşullardan gelen farklı (IV)bilgi düzeyindeki (V)adayların girmesidir.

Numaralanmış bölümlerden hangisi isim (ad) tamlaması değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki belirtisiz isim tamlamasında, tamlayan tamlananın türünü belirtmektedir?

A) Artık bazı hatlarda halk otobüsleri çalışmıyor.

B) Sitenin bahçesinde incir ağaçları vardı.

C) Evine doğru giderken maç sonuçlarını öğrenmek için radyoyu açtı.

D) Okul yıllığında bütün öğretmen ve öğrencilerin fotoğrafları vardı.

E) Okul müdürü, öğrencilere her sabah öğüt veriyordu.

 

12. I. Bir körün ellerine değen aydınlık bir su

II. Mesela nisan yağmurunun şekilsiz korkusu

III. Geçer içlerinden adı bilinmeyen günler

IV. Ay aydınlığı, akşam semasında

V. Rüyanın, masalların, uykunun hendeseleri

Numaralanmış dizelerden hangisinde ad tamlaması yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Gün doğarken vurdum altın kapını

B) Derviş gibi döndüm çevrende senin

C) Kuruldu sevginin eşsiz sofrası

D) Yeşil çinilerin önünde durdum

E) Okudum ve sevdim aşk kitabını

 

14. Kır kahvesinin (I)köşesinde küçücük bir masa… Kahvecinin, (II)eli ile çektiği mis gibi (III)kahvesinden içmeyi bekleyen tiryakiler… Duvarlarda deniz, ilkbahar, yayla (IV)tabloları var. Köşedeki masaların (V)biri üzerinde birkaç kitap göreceksiniz.

Altı çizili sözcüklerden hangisi ad tamlamasının tamlananı değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı sıfat tamlaması olan isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Kimi insanın özyaşamı bir ders kitabı gibi yazılır.

B) Yaşamından herkesin ders alabileceği pek çok insan vardır.

C) Brandt, ikinci Dünya Savaşı'nda kendi devletinin ordularından kaçmıştır.

D) İsveç'te uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra Almanya'ya döndü.

E) Almanya'ya döndükten sonra politikaya atıldı.

 

16. I. Kaman civarına bahar gelince

II. Yıkılır ovadan abdal çadırları

III. Yücesinde pare pare duman tutmuş

IV. Düdüldağ'ın yaylasında mekân kurulur

V. Nisan ayı içinde donanır dağlar

Numaralanmış dizelerden kaçıncısında isim tamlaması yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-A  3-D  4-D  5-E  6-B  7-E  8-D  9-D  10-E  11-B  12-C  13-C  14-B  15-A  16-C

3 Yorum Var: “Tamlamalar Test-1

  1. 4. soruyu tam olarak anlamadım; sıfat ve isim tamlaması kullanılmamıştır diyor ve cevap D şıkkı olarak işaretlenmiş. D şıkkında zincirleme isim tamlaması mı var tam anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim.

  2. 14. Soru hatalı. D şıkkında altı çizili sözcük tamlanan değil tamlayandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir