Sözcükte Yapı Test-17

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem yapım, hem çekim eki almış bir sözcük yoktur?

A) Dalgalar bulutlardan inmiyor bu denizde.

B) Her gece seni sayıklıyorum.

C) Bu denizde en ıssız karanlıklar yaşıyor.

D) Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam.

E) Bırak, bakışlarında akşamı seyredeyim.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde “-lar” eki çoğul anlam içermez?

A) Çimenler, sökün etti kara topraktan.

B) Bastığın yerde güller açtı.

C) Aşk, yeşeren otlara benzer.

D) Bebek, ateşler içinde yanıyordu.

E) Güzel türkülere hasret kaldık.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük gövdeden türemiştir?

A) Gezi için önceden haberleştik.

B) Geçen yılki deprem sıvaları çatlattı.

C) Dalgıçlar buraya dalmak istemediler.

D) Baharda buralar çok kalabalık

E) Sizi otobüs durağında saatlerce bekledim.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma­dan türemiş sözcük yoktur?

A) Bu bahçede kuş cıvıltıları eksik olmaz.

B) Patlak lastikle bir kilometre gittim.

C) Sokağa tükürenleri cezalandırmak lazım.

D) Yüzündeki kızartı hâlâ geçmemişti.

E) Onun horultusu hepimizi rahatsız etti.

 

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir yapım eki almış­tır?

A) Soygun beş kişi tarafından gerçekleştirildi.

B) Ayağına uygun bir ayakkabı bulamadı.

C) Öğrenciler sınav öncesinde gergin

D) Senin öğretmenlerine saygın kalmamış.

E) Salgın herkesi perişan etti.

 

6. Umutsuz günlerimde bir duman

Yükselir göğe doğru,

Yaralı bir gemi yavaş yavaş

Gömülür mahzun dalgalara

Bu dizelerde türemiş kaç sözcük vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

7. Altı çizili sözcüklerin hangisinde “-ma, -me” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bu çalışmayı yeterli görmüyorum.

B) Böyle konuşması, hepimizi umutlandırdı.

C) Duvarları çizmeyin diye ikaz ettim.

D) Onlarda dinleme alışkanlığı yok.

E) Bilgisayar kullanmayı öğrenmeliyiz.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dır, -dir, -tır, -tir” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) En sevdiğim çiçek güldür, diyordu.

B) Toplantı tutanağını sen yazdır.

C) Türkçe, sevdiğim derslerden biridir.

D) Görevimiz, sorunlara çözüm bulmaktır.

E) Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.

 

9. I. Ben, her sabah hep bu saatlerde,

II. Denizin yırtılan sesiyle uyanırım,

III. Duygularım kanatlanıp raksa başlar.

IV. Kalemim, kâğıdım, kelimelerim çiçeklenir.

V. Sesimi kuşanıp bir şiir kapısına dayanırım.

Numaralanmış dizelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Sıradağlar mordu, sular kırmızı

Suları beklerdi, bir peri kızı

Alnından öperken akşam yıldızı

Yeşil gözlerine meftundur sandım

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ekfiil almış birden çok sözcük

B) Bulunma eki almış sözcük

C) Basit sözcük

D) Bileşik sözcük

E) İyelik eki almış sözcük

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde “-in” eki farklı gö­revde kullanılmıştır?

A) Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzeli

B) Gözlerin beni başka dünyalara götürüyor.

C) Bu tatlı tebessümün bir dünyaya bedeldir.

D) Kalbimin sesine kulak ver artık.

E) Bakışların bana biraz cesaret versin.

 

12. Şimdi (I)uykunun yumuşak (II)tüylü kuşları konmuyor kirpiklerime. Eğer sen (III)avuçlamasaydın yüreğimi, (IV)kirlenir (V)paslanırdım.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, söz­cük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık” ekiyle türemiş sözcüğün türü diğerlerinden farklı­dır?

A) Aylık masraflarımız sürekli artıyor.

B) Kışlık elbise almak için çarşıya çıktı.

C) Bu zeytinlik bize dedemden kaldı.

D) Bu mevsimde kiralık ev bulmak çok zor.

E) Tohumluk buğdayları depoya doldurduk.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapısı yönüyle diğerlerinden farklı­dır?

A) Bu tarafa yolum hiç düşmedi.

B) Ölüm korkulacak bir şey değildir.

C) Felek beni nazlı yârdan ayırdı.

D) Yazı yine Erzurum’da geçireceğim.

E) Kara taştan su, damla damla akar.

 

15. Yitmiş hayatın güzelliği, derinliği,

Sona ermiş yelkenlerin hoş serinliği

Yukarıdaki dizelerde türemiş kaç sözcük vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

16. (I)Sevgilim (II)gizlice (III)geçerken de duyarım atlarının nal sesini

(IV)Adağımdır yıldızları (V)asarım saçının her teline

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangi­si, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik söz­cüklerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?

A) Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin.

B) Devedikenlerinin battığı yer, çok acıyordu.

C) Kuşburnu marmelatı, pek nefis olmuştu.

D) Dışardaki adam, başkâtibi soruyordu.

E) Dereotu, ne kadar güzel kokuyor!

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz­cük gövdeden türemiştir?

A) Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.

B) Yaşamak istiyorum gençliğimi, yeni baştan.

C) Umutsuz sevdalara tutulmak çok acıymış.

D) Kar altında su sesi gibi duyulur inleyişler.

E) Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde.

 

19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Üstümde zorlu bir işin yorgunluğu var.

B) Gülüşlerimde gizlenir bütün acılarım.

C) Gül denilen soylu çiçek, değişip alıç olmaz.

D) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında.

E) İçimde damla damla bir korku

 

20. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi, ya­pılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Boşboğaz

B) Açıkgöz

C) Pisboğaz

D) Uyurgezer

E) Karasinek

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-D  3-B  4-D  5-D  6-E  7-C  8-B  9-A  10-D  11-D  12-A  13-C  14-B  15-D  16-E  17-D  18-C  19-E  20-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir