Sözcükte Yapı Test-14

1. (I)Yağmurdan (II)sonra (III)büyürmüş (IV)başak

Meyveler sabırla (V)olgunlaşırmış

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangi­lerinin kökü addır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

2. Sokağın (I)kıvrımları, mağazaların (II)ışıkları, teknelerden (III)yükselip ona (IV)ulaşan sesler (V)korkularını hafifletmişti.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. “Leblerinin kıyısında beliren gülümsemeye ben­zer bir kıvrım, yanağında çapkın bir gamze oluşturmuştu.”

Yukarıdaki cümlede kökü eylem olan kaç sözcük vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

4. (I)Sevmeyi (II)öğrenince unutamıyor insan; yıllar (III)geçse, (IV)yaşlansa da kişinin yaşama sevinci hiçbir zaman (V)solmuyor.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, kökünün türü bakımından diğerle­rinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. I. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya

II. Rabbim isterse, sular büklüm büklüm buru­lur

III. Unuturuz artık hayat adlı uykuyu

IV. Her sabah güneşi seyreder köy çocukları

V. Arsız gökdelenlerle çevrilmiş önümüz, arka­mız

Yukarıdaki dizelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş kök kullanılmamıştır?

A) Bahçendeki dut ağacı

Vurdu incecik dallarıyla pencereme

B) Hep iyi insanlar bunlar

Dert yüzü görmesinler

C) Bu akşam içimde

Tuhaf bir sıkıntı var

D) Sessiz bir yağmur gibi başladı

Bende konuşmak ihtiyacı

E) Kıyıda eğilmiş bakarım suya

Suda ne hışırtı, ne yakamoz

 

7. (I)Garibim, her taraf bana yabancı

Dertliyim, çekinme doldur be (II)hancı

İlk önce kımıldar hafif bir (III)sancı

(IV)Ayrılık sonradan (V)kor yavaş yavaş

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangileri­nin kökü addır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) III. ve IV.

 

8. Gittim arpa (I)biçmeye

(II)Eğildim su (III)içmeye

(IV)Dediler yârin gelir

(V)Kanatlandım uçmaya

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Şehrin ışıkları göz kamaştırıyordu.

B) Birkaç yıl içinde saçları kırlaşmıştı.

C) Yemeği hep birlikte hazırlamıştık.

D) Çiçekleri bir ay önce suladım.

E) Odayı güzelce temizlemelisin.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, farklı bir kökten türetilmiştir?

A) Bazıları, hareketten değil, durağanlıktan hoşlanır.

B) Son yapıtında tarihsel olaylara yer vermiştir.

C) Sanat eserinde biçim içeriğin, içerik de biçi­min önüne geçmemelidir.

D) Şiirde gereksiz sözcüklere yer verilmemeli­dir.

E) Her öykü, üslubu için yazarını zorlayacaktır.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin aldığı ekler aynı işlevde değil­dir?

A) Açık kapıdan içeri girdi, çekmecedeki bozuk paraları topladı.

B) Çocukluk günlerini anımsadı, sonra birden gülümsedi.

C) Bu solak hep kaçak olarak gezer, kimseye görünmemeye çalışırdı.

D) Satıcı, mallarına alıcı bulamamanın öfkesini yaşıyordu.

E) Karlı bir günde yola çıkmış, paralı iki kişiyle karşılaşmıştı.

 

12. (I)Sanatçı, (II)öykülerinde daha çok (III)toplumumuzun (IV)kırsal alanlarda yaşayan insanlarının yaşamını, onların doğa ve çevre ile olan (V)ilişkilerini yansıtır.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, kökünün türü bakımından diğerle­rinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümünün kökü eylemdir?

A) Yeni çıkan dergileri okudum.

B) Sanatçı, yapıtlarını oluştururken büyük sıkın­tılar çeker.

C) Öğretmenimiz, sınavda çıkan soruları açıkla­dı.

D) Basın, seçim tartışmalarını yakından izliyor.

E) Öğrencilerin sorularını kısa sürede cevapla­maksın.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ortak kök”e örnek olabilecek sözcük yoktur?

A) Çocuğun üzerinde yamalı bir elbise vardı.

B) Kimsenin kendisine acımasını istemiyordu.

C) Güvenini kazanmak için daha ne yapmalı­yım?

D) Yağmur yağarken dışarıda dolaşmayı kim sevmez?

E) Savaşta, günahsız insanların öldürülmesi bir vahşettir.

 

15. Ak saçlı başını alıp eline

Kara hülyalara dal anneciğim

O titrek kalbini bahtın yeline

Bir ince tüy gibi sal anneciğim

İlk iki dizede sesteş kök özelliği gösteren kaç sözcük vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

16. Çekmecesinin gözleri kırılarak açılmış, öteye, beriye çamaşırları, kurdeleleri, mendilleri dağıtı­larak atılmıştı.

Bu cümlede kökü fiil olan kaç sözcük var­dır?

A) 2 B) 3 C) 4   D) 5   E) 6

 

17. (I)Güneşli günler, (II)yerini (III)soğuk günlere bıraktı. Soğuklarla beraber (IV)kuşlar, göç (V)hazırlıklarına başladı.

Bu cümlelerdeki numaralanmış sözcüklerden han­gisinin kökü sözcük türü bakımından diğer­lerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Dalgıçlar, bir türlü cesedi bulamadılar.

B) Bugün çok üzgün görünüyordu.

C) Evin bütün ışıklarını açık bırakmıştı.

D) Evlenmek istiyordu sevdiğiyle kısa zaman­da.

E) Konukları kapıda gelinle damat karşıladı.

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz­cük ad kökünden türemiştir?

A) Yürekler birleşir, geniş bir sevgi ülkesi olur.

B) Eylül sabahının serinliğini ciğerlerime doldu­ruyorum.

C) Her zaman yeniden başlamak duygusu do­luyor içime.

D) Kimi bir ışık parçası, kimi kapkara üzüm ta­nesi.

E) Bırakalım sevdayla büyüsünler, serpilip ge­lişsinler.

 

20. Kötü (I)deneyimler (II)yaşamış (III)olmamız bizi (IV)ortak bir kaderde (V)buluşturdu.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü isimdir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) III. ve V.

 

21. (I)İnsanlığı o (II)kanlı savaşa (III)sürükleyen (IV)sebepler, (V)yıllarca tartışıldı.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından di­ğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ya­pısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Askerleri yanına çağıran kişi asteğmendi.

B) Öğrencileri arasında bir fark gözetmedi.

C) Dışarı atılan, takımın en iyi oyuncusuydu.

D) Oyundan önce görev dağılımı yapıldı.

E) Dağın yamaçlarında eğitim yaptırıyordu.

 

23. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Buralara avlanmak için geliyordu.

B) Bu geçit Karadeniz’i Doğu’ya bağlıyor.

C) Oldukça sıkıcı bir işte çalışıyordu.

D) Önümüzde bir yığın sorun vardı.

E) Bugünlerde çok dalgın görünüyorsun.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-C  3-C  4-D  5-D  6-E  7-B  8-E  9-A  10-B  11-C  12-E   13-C  14-D  15-E  16-D  17-C  18-D  19-A  20-C  21-C  22-A 23-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir