Sözcükte Anlam Test-10

1. Bir sözcüğün gerçek anlamına bağlı olarak kazandığı yeni anlamlara “yan anlam” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır?

A) Belgelerini tamamlayıp sınav için başvurdu.

B) Gördüğü manzara karşısında çok şaşırmıştı.

C) Eskiden, ticaretle uğraşanlar iki sınıfa ayrılırdı.

D) Salonda bulunan herkes okunan şiirleri ilgiyle dinledi.

E) Çocuğu bu kadar sıkıştırmayın bir daha buralara uğramayacak.

 

2. Yarın, ne yapıp yapıp, Elif’in okuluna uğramalıyım.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) İş, ne var ne yok yüklenip hemen yola çıkmaya kalıyordu.

B) Her ne durumda olursa olsun, bu işi çözmenin bir yolunu bulacağız,

C) Odanın içinde kimsenin olmadığını, neden sonra fark etti.

D) Ne dağda bağım var ne çakaldan davam…

E) Bu duruma, başka çaresi yok, katlanacağız.

 

3. “Beslemek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “eklenmek, çoğaltmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu programa davet edileceği konusunda aylardır ümit besliyordu.

B) Bu çocukları beslemek devletin görevi olmalı

C) Apartmanda kedi köpek beslemek ne kadar doğrudur?

D) Bu iki papağanı, her sabah eliyle besliyordu.

E) Porsuk, yıllardan, belki de asırlardan beri, Sakarya’nın suyunu besler.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?

A) Geçmişte yaşadıklarını anımsamak istemiyordu.

B) Kalabalıkta her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu.

C) Hastanın boğazındaki hırıltı iyice artmıştı.

D) Bu çocukların terk edilmiş binalarda kaldığını söylediler.

E) Martılar, denize dalıp balık avlamaya çalışıyordu.

 

5. “Yazar, derin düşünmek, hiç değilse, öyle görünmek zorundadır.”

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Konuyu, hiç yoktan içinden çıkılmaz bir duruma getiriyor.

B) Yazar içinde yaşadığı çevreyi bir romanında, en azından bir öyküde mutlaka işleyecektir.

C) Bu sanatçılar zamanlarında büyük işler başardılar, ne var ki bugün okunmuyorlar.

D) Bu eserler bir gün kesinlikle unutulacak, hiç doğmamış gibi olacaktır.

E) Kendi döneminde çok okuyucusu vardı, ne yazık ki bugün adı bile anılmıyor.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “duyu aktarımı” vardır?

A) Bebeğin bembeyaz, pamuk gibi yumuşak elleri vardı.

B) Şelalenin aktığı yer yukarıya göre oldukça serindi.

C) Dışarıda kalan ekmekler taş gibi sertleşmişti.

D) Bu çocuğun sesinin rengi alışılmıştan çok farklı.

E) Altı metrelik bu havasız odada üç kişi birlikte çalışıyorduk.

 

7. I. Cebinden anahtarını çıkarıp kapıyı açtı.

II. Donan su borularını açmak için sıcak su döktüler.

III. İhtiyar, haberleri dinlemek için radyosunu açtı.

IV. Karla kaplanan bu yolu açmak için büyük makineler gerekiyor.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde “açmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

8. Kitaptaki dikkatsizlikten ileri gelen dağınıklık hemen göze çarpıyor.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) İncelenen eserleri gösteren “içindekiler” bölümü bile rastgele düzenlenmiş,

B) Kitabı hazırlayanın, yazarları iyi tanımamasından kaynaklanan basit yanlışlar var.

C) Türkçeye çevrilmiş olan romanlar Türkçedeki adlarıyla tanıtılmalıydı.

D) Yazar çevirisinin yapılmış olduğunu bilmediği romanları, yeni bir eser keşfetmiş gibi tanıtıyor.

E) Bir eserle ilgili söylenenler esere bağlı olmayınca inandırıcı olamıyor.

 

9. İlk çıktığında bu dergide pek çok ünlü kalem yazılar yazıyordu.

Bu cümlede altı çizili söz “yazar” yerine kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde benzer bir kullanım söz konusudur?

A) Bu derginin son sayısında atasözleri ile ilgili bir yazı vardır.

B) Ufuk, babasının bu hastanede dahiliyeci olduğunu söyledi.

C) Kitaplarının yerli yerinde olmasını ister, kitaplığındaki düzensizliğe katlanamazdı.

D) Akşam yemeğinden sonra eline aldığı kitabı iki saatte okudu.

E) O gün öğleden sonra yapacağı çok iş vardı.

 

10. Bir sözcükle karşılanabilecek bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmeye “dolaylama” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylama vardır?

A) Pamuk, Türkiye’nin ekonomisinde önemli bir yer tutar.

B) Diş hastalıkları konusunda pek az bilgimiz var.

C) Bu yedi tepeli şehir, birçok uygarlığa sahne olmuş.

D) Turistik tesisler bu yıl oldukça dolu idi.

E) Bu kış, bölgemize çok az yağmur yağdı.

 

11. “Karşılar bizi, yıllarca beklemişçesine

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yıllar sürecek belki de, bizim yalnızlığımız.

B) Yüzü kızarır birden, bir suç işlemişçesine.

C) Bir gün sabah ayrıldı, bir akşam kavuştu evine.

D) O da benim gibi ağır ağır akar.

E) Babasını görünce kırk yıldır ayrıymış gibi sarıldı boynuna.

 

12. “Türk şiirinin yaşayan en büyük şairini dün kaybettik.”

Bu cümlede “kaybettik” sözü şairin öldüğünü belirtmek için kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzer bir kullanım vardır?

A) Karanlık düşünceli insanlara karşı uyanık olmalıyız.

B) Akşamdan beri devam eden fırtına göz açtırmıyordu.

C) Trafik kazasında ölen vali, yarın ebedi istiratgâhına uğurlanacak.

D) Ormanın başladığı yerde, hemen üç kola ayrıldık.

E) Bu grubun başında kimin olduğunu hepimiz merak ediyorduk.

 

13.Gereği gibi hazırlanmadığı için, ilk elemede başarılı olamadı.

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Yüz kişiye yetecek kadar malzeme hazırlamışlardı.

B) Fırında yeteri kadar pişirmezseniz bu yemek beğenilmez.

C) Gerek gördüğünüz durumda bir ustaya haber verin.

D) Mükemmele ulaşmak için sabretmeyi bileceksiniz.

E) Gitmek için ne gerekiyorsa bir an önce bulun.

 

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Öğrencilik sıralarında her gün ayrı bir yaramazlık yolu bulurduk.

B) Dedelerimizin zamanında bu sıkıntıların hiçbiri yoktu.

C) Onun yazdıklarında, her zaman hayatın sıcaklığını buluruz.

D) Gereksiz tasvirlerden uzak durmak, eseri anlaşılır hale getirir.

E) Eserlerinizde önemli olan okuyucunun duygularına seslenebilmenizdir.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme, ötekilerden farklı biçimde oluşturulmuştur?

A) Böylece, güle ağlaya bir yılı daha bitirdik.

B) Çocuğun ileri geri konuşması hepimizi kızdırdı.

C) Bir hafta sonunda kaldığımız bölgeyi az çok öğrenmiştik.

D) Deniz kıyısında İrili ufaklı yüzlerce çadır vardı.

E) Gece yarısından sonra ses seda kesildi.

 

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözler bir arada kullanılmıştır?

A) İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

B) Üzüm, üzüme baka baka kararır.

C) Gülme komşuna, gelir başına.

D) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

E) Ölmüş koyun kurttan korkmaz.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-E  4-C  5-B  6-D  7-E  8-B  9-B  10-C  11-E  12-C  13-B  14-D  15-E  16-D

 

Sözcükte Anlam Test-10 İndir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir