Şiir Bilgisi Test-1

1. Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Uyak düzeni “çapraz uyak” şeklindedir.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Koşma’nın ilk dörtlüğü biçimindedir.
E) Konusuna göre satirik şiire örnektir.

2. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz
Gerçekte bu hissi tanımadık biz
Böyle bir masalı yaşamadık biz
Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani tipi uyak
B) Koşma tipi uyak
C) Çapraz uyak
D) Sarma uyak
E) Örüşük uyak

3. I. Bir de İstanbul’a geldim ki: bütün çarşı, pazar
Naradan çalkalanıyor, öyle ya… Hürriyet var
II. Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının
Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kırgın
III. Kadın erkek koşuyor borç ederek Avrupa’ya
Sapa düşmekte bizim şıklara, sanırım Asya
IV. Zurnalar şehir ahalisini takmış peşine
Yedisinden tutarak da dayanın yetmişine
V. Çamlıbel sanki şehir, zabıta yok, rabıta yok
Aksa kan sel gibi, dindirecek vasıta yok
Yukarıdaki numaralanmış beyitlerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak yoktur?
A) Bugün suyun yüzünde, yarın kumsal kenarda
Her gün ölümsüzlüğü anardık dalgalarda
B) Dün içinden tanısak, dedik artık denizi
Kandıramıyordu yalnız suların şekli bizi
C) Sesin bir sırça gibi kırılmazsa içerde
Beni bugün serilmiş görenler orta yerde
D) Geni anlatmak üzre yazıp her gün bir gazel
Saçlarını çözerek hülya dizinde tel tel
E) Seneler geçmemiş sanki aradan
Ne varsa ağaçlık, akarsu, meydan

5. Sarı yeşil ve mavi fanuslar iç içedir
Ve hepsinin içinde kıpkızıl bir portakal
Ufuk yol yol kızardı engin tutuştu dal dal
Ve işte karşımızda akşam böylece erir
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sarma uyak düzeni vardır.
B) Tam uyak vardır.
C) Pastoral şiir özellikleri vardır,
D) 14’lü hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Redif vardır.

6. Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla her yaşta ihtiyar çınar
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir

7. Kuruyan bahçeme saksı dizerim
Etrafım kimsesiz, içerim dolu
Ruhuma bir çizgi gibi çizerim
Dağların ardına uzanan yolu
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Redif
B) Uyak
C) Ölçü
D) Kişileştirme
E) Benzetme

8. I. Can verme sakın aşka aşk afeti candır
Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
II. Mezarlarda susarken dilsizler, duraksızlar
Üstlerinde ot biter, kuş öter, arı vızlar
III. Son böyle güzelsin, sen böyle tatlı
Yıllar var gönlümde, yârimin aklı
IV. Geçtiğim her yolda karşıma çıksan
Bir tatlı gülüşle yüzüme baksan
V. Gözlerin gönlümde açar nergisler
Mor akasyalarla ürperen seher
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde tam kafiye kullanılmamıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

9. Karac’oğlan der ki ismim överler
Ağu oldu bildiğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dönemin zihniyetini yansıtmaktadır.
B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Kafiye düzeni sarma uyaktır.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) Günlük konuşma dilinin değerleriyle oluşturulmuştur.

10. Çiçekdağı derler, var mı zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) İlk üç dizesi birbirleriyle kafiyelidir.
C) Koşma nazım biçimine ait özellikler taşır.
D) Konusuna göre didaktik şiire örnektir.
E) Kafiye örgüsü “aaab” şeklindedir.

11. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrün nasıl geçersen geç
Yukarıdaki dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı uyak
B) Tunç uyak
C) Zengin uyak
D) Tam uyak
E) Yarım uyak

12. Cahil okur amma âlim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez
Veysel bu sözlerin halka yaramaz
Sonra bana derler deli yalandır
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye örgüsü aaab biçimindedir.
B) Anonim halk edebiyatı ürünüdür.
C) Didaktik unsurlar içermektedir.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kafiye kullanılmıştır?
A) Bir oğlum var güzel seni alayım
Gurbette ne var onu bulayım
B) Gene haber oldu turnam dizildi
İşittim Senem’i bağrım ezildi
C) Dinlen ustam size haber sorayım
Başınıza olmaz işler kurayım
D) Bu meydanda erkân olur, yol olur
Bu hususta gavga olur, zul olur
E) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler
Ağlayanda gözün yaşın silmezler

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?
A) Genç yaşımda terk eyledim vatanı
Seyr eyleyip gezerim cümle cihanı
B) Arzulayıp çıktım gurbet ellere
Yazık oldu düştüm dilden dillere
C) Genç yaşımda neler geldi başıma
Nazar eyle gözden akan yaşıma
D) İçmişem bir bade, düşmüşem derde
Canım kurban olsun merd oğlu merde
E) Şu karşıda görülen lale dağıdır
Vadem tamam oldu ecel çağıdır

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-B 3-E 4-E 5-E 6-A 7-D 8-C 9-C 10-D 11-A 12-B 13-E 14-D