Sıfatlar-Zarflar Test-1

1. Size verdikleri (I)camdan kuşları hayatınız boyunca (II)aynı biçimde taşır mıydınız, yoksa belki de (III)kızgın bir eriyikten başka (IV)hiçbir şey olmayacağını (V)bile bile o cam kuşları eritir miydiniz?

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir türde kullanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Seni bu dünyada yapayalnız bırakıyorum.

B) Kendine nasıl derinden ve katıksız inanıyorsun.

C) Hep o yersiz kanayan dostluklara gölge düşürüyor.

D) En savunmasız yanlarım her zaman açıkta kalırdı.

E) Bu hayata ve bu insanlara da öyle acıyorsun.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Düşüncelerin olmadığı yaşam nasıl bir yaşamdır?

B) Tasarılar olmazsa insanın varlığı neye yarar?

C) Neden hep onun düşmanı olanlar kazanıyor yeryüzünde?

D) İnsan yanlışlıkla bu duruma düşerse ne olur?

E) Bütün kötülükleri tartan ağırlık sizce hangisidir?

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı kullanılmıştır?

A) II. Mahmut bu yeni gemiyle çok yakından ilgilendi.

B) Bu son yolculuk hayli maceralı geçmişti bana göre.

C) Bu ona parasını çok dikkatli harcamayı öğretmişti.

D) Turuncu bir taksi sürekli arkamızdan geliyordu.

E) Elifin mavi gözlerini ertesi gün görebilmiştim.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Zannetme bu mevsim sürecek hep böyle

B) Yârab, o siyah gözleri ufkumdan çek

C) Hiç dinmeyecekmiş gibi coştuk durduk

D) Hâlâ bize her türlü bakış davetkâr

E) Âlemde hayatın sonu er geç gelecek

 

6. Aşağıdaki cümlelerde ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Taksinin şoförü arkamdan garip garip bakıyordu.

B) Amatörlüğümün buram buram tüten dumanını fark etmişti.

C) Limanda irili ufaklı yüzlerce yelkenli yarışmaya hazırdı.

D) Herkes şaşkın şaşkın birbirlerine bakarken söze başladım.

E) Onca yorgunluğuma rağmen kolay kolay uyuyamadım.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ce/-ca eki almış sözcük diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Haksızlıklara karşı cesurca direnmiş ve onuruyla ölmüştü.

B) Bir şiirin bitişi, bir mumun sönüşü gibi sessizce çekip gitti.

C) Onun prenses rolü çeşitli uygarlıklara yüzyıllarca örnek oldu.

D) Garip bir anne gizlice getirdi dünyaya en sevdiği çocuğunu.

E) Bozuk havalarda yolcuların sığınacağı genişçe bir salonu bile yoktu.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilden türemiş bir sıfattır?

A) Onu hemen keyifsiz bir havaya soktum.

B) Bu adam herkesi yanlış yere gönderirmiş.

C) Benim kötü kalpli biri olduğumu düşünme.

D) Bir çağlayanınki gibi güçlü bir gürültüydü bu.

E) Herkes gibi davranırsam ben de aynı sonla karşılaşırım. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yorgun atlar gibi yavaş yavaş çalışıyorlardı.

B) Ötekilerden daha duyarlı bir insan olduğumu anladım.

C) Beni yüreksiz biri olarak gördükleri belliydi.

D) Kendimin gizli olmayan bir köşesinde dinlenirdim.

E) Bu ses küçük bir çocuk sesine benziyordu.

 

10. Bütün (I)bunlarda (II)başarılı olamayınca (III)kendisinin (IV)ona ne kadar değer verdiğini kanıtlamak için (V)hiç olmadığı kadar çaba harcamıştı.

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile V.   D) IV. ile V.   E) II. ile V.

 

11. Bana sormadan buna (I)nasıl cesaret ettiniz? Direndim ve ağlamaya başladım. (II)Nihayet yakamı bıraktılar. (III)Gece (IV)büsbütün zindan olmuştu. Arkadaşlarla (V)erkence kalkıp evlerimize döndük.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Âdeta (I)böyle sesleniyorum toprağa (II)kısılmış bir sesle, (III)camlaşmış kelimeler, (IV)kızarmış bakır levhalar haline gelmiş (V)yeni düşüncelerle.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) Bilmiyorum varlığım alevden bir gölge mi?

B) Niçin sürükler beni, bilmiyorum bu gemi?

C) Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

D) Giderim gurbete daha nem kaldı?

E) Daha senden başka âşık mı yoktur?

 

14. (I)Beni (II)nasıl (III)bir sona sürükleyecek acaba (IV)bu (V)yeni yollar?

Numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklemin anlamına kesinlik katan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Kayısı dalındaydım daha demincek

B) Telefonlarım niye boşa çalıyor?

C) Elbet yarım değil, her an bütünsün

D) Bir şey var efkârımı baştan alıyor

E) Sade aşk üstüne yapılmaz yorum

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

A) Kader onu mağlup etmiş görünse de o hiç yılmaz.

B) Kitaplarda dostluğuna daha bir kuvvetle sarılır.

C) Hint'i gözlerini kaybettikten sonra keşfeder.

D) Birçok tercüme eseri edebiyatımıza o kazanırdı.

E) Kütüphanesi olgunluk dönemine o yıllarda ulaşır.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır?

A) Sonradan unutabileceğim küçücük ayrıntıları not ettim.

B) Kısa bir sessizlikten sonra sözü yine o adam aldı.

C) Bütün bunlardan haberi olduğunu belirtmek istiyordu.

D) Babanızın aramızdan ayrılmış olmasına çok üzüldüm.

E) Ona karşı hemen bir yakınlık havasına girdim ben de. 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Yazdıklarımı silmek için bu sayfaları karıştıracağım.

B) Farkına varmam epeyce zaman aldı ama ben kesinlikle eminim.

C) Biraz geri çekilerek izlemeye yetecek kadar bilincim var hâlâ

D) Kuşkusuz sonunda adına kadar her şeyini unutabilirim senin.

E) Gözleri olanlara dünyada hiçbir şey olmadığını söylemek zordur.

 

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bana neden böylesine boş bir öykü anlatıyorsun.

B) Roma artık gözüme bambaşka görünüyordu.

C) Soğuğa aldırmadan kapıyı açıp dışarı çıktım.

D) Mutlu olmak için farklı bir yolda yürümek yeterli.

E) Gelip geçenlerin onu acımasızca kışkırttığını gördüm.

 

20. Ayaklar altındaki (I)bu toprak, (II)neden birdenbire (III)yeni tüylenmiş, uçmaya (IV)arzulu bir yavru kuş (V)gibi kanat çırpıyor?       

Numaralanmış sözcükler, türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I) En önemli binalar oldukça eski görünümlüydü.

(II) Mükemmellik asla bizimle aynı boyda olmayacaktır.

(III) Üstün bir zihin insana mükemmel bir şeyin özlemini çektirir.

(IV) Bu sıvı çok derin katmanlardan geldiği için su değildi.

(V) Bir şeyler söylerken başını bana çevirir ve hafifçe gülümserdi.

21. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Bir tek kuru çekirdekten kocaman bir güneş parçası nasıl çıkar?

B) Güneş hangi yollardan bu kapalı kutunun en gizli köşelerine sızar?

C) Kavun, bu güneş balını gökyüzünden mi, topraktan mı emer?

D) Bir karpuz çekirdeğinde bütün bir dünyanın düzeni yok mudur?

E) Sen, kavun kabuğundaki nakışları niçin alıcı gözle değerlendirmedin?

 

23. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Yaşamdaki yoğunluklar irili ufaklı sorunlardan kaynaklanır.

B) O mavi mavi gözleriyle bana gülümseyerek bakıyordu.

C) Hiç cesaret edemediği halde usluluğuna gizli gizli bir ödül bekledi.

D) Hayatın her karesinde uzun uzun mevsimler vardı.

E) Çocuklar delik delik giysilerle ortalıkta dolaşıyordu.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Bunu hiç düşünmemiş miydin şimdiye kadar?

B) Niçin bizimle karşılaşmak, bizimle çatışmak isterler?

C) Devler nerede büyür ve nerede yaşarlar?

D) Bütün insanlığın çekmesi gereken bir ceza mı var?

E) Bu bir ceza mı yoksa bir mükâfat mı?

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır?

A) Çaresiz miyim şimdi ben?

B) Yapabileceğim bir şey kalmamış mıdır?

C) O cezayı ben mi çekeceğim?

D) O sorumluluğu ben mi yükleneceğim?

E) Öfkesini gidermek için niçin beni seçti?

        

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-D 3-A 4-E 5-B 6-C 7-E 8-B 9-D 10-E 11-C 12-A 13-B 14-A 15-C 16-D 17-D 18-E 19-D 20-E 21-C 22-B 23-C 24-B 25-E


4 Yorum Var: “Sıfatlar-Zarflar Test-1

  1. Kötü olmuş diyen arkadaşlar bence bizim teşekkür etmemiz lazım ben kendi daima teşekkür ediyorum çok sağ olun :-)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir