Sıfat Test-7

1. Varlıkları çeşitli yönlerden belirten sözcüklere belirtme sıfatı denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir belirtme sıfatı vardır?

A) Her perdeden çalar sivrisinekler.

B) Kilitli kapının düşer perdesi.

C) Beni bekler dışarda sarışın kediler.

D) Kafesli evlerde ağlar çocuklar.

E) Alnında akşamın ince kederi vardı.

 

2. Varlıkları tam olarak değil de göreceli bir biçimde belirten sözcüklere belgisiz sıfat denir.

Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A) Yabancı bakışlarım seni üzmesin.

B) Bana haber getir dumanlı dağlardan.

C) Birçokları bana deli divane derdi.

D) Gökyüzünde parlak yıldız aradım.

E) Bir dede ölmek için dağlara yürüyordu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?

A) Üstünde incecik bir elbise vardı.

B) Onlar büyükçe bir evde oturuyorlardı.

C) Sarımsı gömleğim çamura bulandı.

D) Çocuğun getirdiği yağ acımtırak çıktı.

E) Uzunca bir ipi kuyuya salıverdi.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen “-ce, -ca” eki ile türetilen sözcüklerin hangisi farklı görevdedir?

A) O, düşmanına bile mertçe davranırdı.

B) Olayı size kısaca anlatmış sanırım.

C) Ayağına irice bir taş düşmüş.

D) Yağmur delice yağıyor bugün.

E) Bana “Seninle dostça ayrılalım.” dedi.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sıfat vardır?

A) Bu şıpsevdi çocukla başımız dertte.

B) Acılı köfte midemi yakıverdi.

C) Karadeniz’de gemilerin mi battı çocuk?

D) Yağmurlu havada yola koyulduk.

E) Öfkeden, yüzü kıpkırmızı olmuştu.

 

6. Altı çizili sıfatlardan bir grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?

A) Bazı insanları anlamak çok zor.

B) Bu mahallede çoğu kimse onu tanımaz.

C) Elbet bir gün buluşacağız.

D) Birçok ev sular altında kalmıştı.

E) Bu kapıyı hangi usta yaptı?

 

7. “Güzeller podyuma çıktı.” cümlesindeki “güzel” sözcüğü sıfat olduğu halde ad görevi üstlenmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

A) Kendisine beyaz, güzel bir takım almış.

B) İhtiyarın gözleri yaşardı, birden.

C) Kardeşi cana yakın bir insandı.

D) Sakin bir havada dolaşmayı severim.

E) Böyle güzel bir film hiç seyretmemiştim.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” eki alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır?

A) Onlar uzaktan akrabamız olur.

B) Biz sizi çoktan unuttuk.

C) Hastalığını sonradan öğrendim.

D) Vücudu soğuktan kaskatı kesilmiş.

E) Akif’i yakından görmüştüm.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir addan türeyip somut bir varlığı niteleyen sıfat vardır?

A) Korku filmlerinden uzak dururum.

B) Saygılı insanları herkes sever.

C) Eşarplı kadın, çocuğunu emziriyordu.

D) Esrarengiz olaylar oldu burada.

E) Büyük çocuğu pek hayırsızdı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A) Sahil boyunca düşünceli, dalgın yürüdüm.

B) Çevresini cahil ve asabi insanlar sarmıştı.

C) Ne ümidim tükenecek, ne korkum sona erecek.

D) Yaşlı kadın toprağa sarılmış ağlıyordu.

E) Ahmet’in sırtında parlak bir elbise vardı.

 

11. Altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Şöyle bir evde oturmak istiyorum.

B) Dün öteki çocuklarla görüştüm.

C) Öyleleriyle bir arada yaşamak çok zor.

D) Yarın diğer kardeşlerini de getir.

E) Şuradaki kâğıtları kime verdin?

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A) O gün, o çığlığı koparan siz miydiniz?

B) Bu kitap Seray’ın, o da Şule’nin.

C) O, eşine az rastlanır bir kahramandı.

D) O, benim milletimin yıldızıdır.

E) O da bizimle gelecek İzmir’e.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?

A) Bu adam her güçlüğün üstesinden gelir.

B) Bunları herkesin yanında söyleme.

C) Elbet bir gün buluşur, dertleşiriz.

D) Hiçbir olay, beni bu kadar üzmedi.

E) Bazı öğrenciler bu sınavda başarılı olamadı.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

B) Kalbimde ne arıyorsun melek?

C) Bugün size ne çorbası verdiler?

D) Ona sor, gidenlerden ne kaldı?

E) Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?

 

15. “-ce” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuna geldiği sözcüğün anlamında kısma ya da güçlendirme yapmamıştır?

A) İrice bir taşı, yerinden oynatamadık.

B) Büyükçe bir masanın etrafında toplandık.

C) Bence bu işi siz düzeltebilirsiniz.

D) Senden genişçe bir tepsi istiyorum.

E) Beline kadar inen uzunca saçları vardı.

 

16. “Böyle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) Rüzgar her zaman böyle esmez.

B) Benimle böyle konuşamazsın.

C) Böylesini hiçbir yerde bulamazsın.

D) Böyle programlardan hoşlanmam, diyor.

E) Bu işler böyle gelmiş, böyle gider.

 

17. Bir sıfat tamlamasının sonuna “-li eki getirilerek” başka bir ad niteleniyorsa buna kurallı bileşik sıfat denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uyan bir bileşik sıfat vardır?

A) Deri ceketli çocuğu sempatik buldum.

B) Çamurlu yollarda yürümekten usandım.

C) Dayanıklı tüketim malları yine zamlandı.

D) Ne tatlı günler geçirmiştik bu şehirde!

E) Bu dünya, iki kapılı bir handır.

 

18. Aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerden hangisi, “İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya” dizesindeki ikilemeyle aynı görevde kullanılmamıştır?

A) Su iner yokuşlardan hep basamak basamak

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

B) Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,

Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur.

C) Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu,

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu.

D) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya,

Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

E) Kan değil, ateş değil, ülke ülke

İnsanlığın üstüne yağmalı huzur.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?

A) Açık renk elbiselerden hoşlanırdı.

B) Yayladaki evimiz de bu kadar genişti.

C) Yaşlılar saygı bekler, gençlerden.

D) Uzaklara çok uzaklara gitmek istiyorum.

E) Yaşlı, çınar ağacının dibine çöküverdi.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatı derecelendiren bir sözcük vardır?

A) Öğrenciler, bugün daha çok çalışmışlar.

B) İhtiyar, çok tatlı konuşuyordu.

C) En güzel şiirleri senin için yazdım.

D) Tertemiz gömleğime meyve suyu döküldü.

E) Sıska vücuduyla öyle sevimliydi ki…

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde zamirden türemiş bir sıfat vardır?

A) Tecrübesiz insanlarla çalışmak çok zor.

B) Bu arkadaş çok bencil davranıyor.

C) Kimsesiz çocuklara sahip çıkmalıyız.

D) Babam, çayı şekersiz içerdi.

E) Benlik sadece şeytana yaraşır.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat bir ad tamlamasının tamlayanı durumundadır?

A) Elmanın çürükleri bize kaldı.

B) Adamın davranışları hoş değildi.

C) Kuru yapraklar sağa sola uçuşuyor.

D) Gencin sözleri hoşuma gitti.

E) Suyun durgun akanından korkulur.

 

23. Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğü, niteleme sıfatını buldurmaya yöneliktir?

A) Niçin beni azarladı?

B) Dünkü toplantı verimli miydi?

C) Bana kaç kitap alacaksın?

D) O nasıl bir yöneticidir, acaba?

E) Bu konuyu hangi arkadaş anlatacak?

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-E  3-D  4-C  5-A  6-E  7-B  8-A  9-C  10-B  11-C  12-A  13-B  14-E  15-C  16-D  17-E  18-C  19-A  20-C  21-C  22-D  23-D


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir