Sıfat Test-6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, sıfat görevi üstlenmiştir?

A) Olayı kulaktan dolma sözlerle değerlendiriyorsun.

B) Dün, teyzemlerin kulağını çınlattık.

C) Şu adamın kulağını büksen iyi olacak.

D) Burada söylediğim şeyler kulaktan kulağa yayılmış.

E) Dayısının kulağı deliktir, her şeyden haberi vardır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir ismi nitelemiştir?

A) O kitabı yalnız ben okudum.

B) Acı, acıyı; su, sancıyı bastırır.

C) Küçük, ağaçların arasında kayboldu.

D) Kötü söz sahibinindir elbet.

E) Çorbayı tahta kaşıkla içtik.

 

3. Bir sıfat tamlamasında isim düşürülüp de ismin aldığı ek sıfata getirilirse o sıfat adlaşır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uyan bir sözcük vardır?

A) Sıcak havalar insanı bunaltıyor.

B) Çocuk gülümseyerek içeri girdi.

C) Mavi gömleği bana verdi, beyazı kendi aldı.

D) Bir ben varım artık bu yeşil kıtalarda, bir de sen.

E) Sıcak nefesinle erir, kederim.

 

4. I. Artık bu adamla görüşmek istemiyorum.

II. Bunu ben yapmadım, kardeşim yaptı.

III. Bu hiçbir şeye benzemezdi.

IV. Arananların listesinde bu da vardı.

V. Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum.

Yukarıdakilerin hangi ikisinde “bu” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) I. ve V.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

5. Aşağıdaki mısraların hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Tatlı bir mevsim için sanki yarışmış yıllar.

Kalmamış gölgesi asla acı bir hâdisenin.

B) Musikisiyle, şarabıyla, beyaz aşkıyla

Böyle bir yaz geçemez bir daha ömrümde senin

C) Beni mahvedemezsin, güzelim, zulmederek;

Toprağından yaratıldım, çilekeş bir yurdun;

D) Bu elem defteri dünyada kapansın dilerim…

Dilerim, bir daha mahşerde açılsın bu kitap.

E) Yoksa, dün çocukken, ana mı oldun?

Yanarım kederin bundansa, Ayşe!

 

6. I. Hepsi olur, bir bu olmaz.

II. Ömrümde böyle bir manzara görmedim.

III. Bir ben yokum bunun içinde.

IV. Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.

V. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim?

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde “bir” sözcüğü sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.    E) IV. ve V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tamlayan” belirtme sıfatıdır?

A) Yalan yanlış sözlerle avutma beni.

B) Bütün karanfiller benim olsun istiyorum.

C) Mavi panjurlu evde oturuyoruz.

D) Gülen gözlerini unutamıyorum.

E) Kırmızı koltuk, yalan söyleyeni çarpar.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A) Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyeyim?

B) Bu dershaneye mi gelmek istiyorsunuz?

C) Baban Almanya’dan ne getirdi?

D) Hangi arabayı satın aldınız?

E) Düğününe neden bizi çağırmadın?

 

9. Bazı öğrenciler dinleme kurallarını bilmiyorlar.

Bu cümlede geçen “bazı” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde aynı görevi üstlenmiştir?

A) Bazıları ek çalışmaları benimsedi.

B) İnsanların bazısı temizlikten anlamıyor.

C) Bazısı roman okumaktan zevk almaz.

D) Bazı meseleleri anlatmakta zorlanıyorum.

E) Dinlemekten sıkılır bazıları.

 

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Yıllardır işsiz güçsüz dolaşıyor.

B) Yerli yersiz konuşmalarınla canımı sıkıyorsun.

C) Yersiz yurtsuz kaldı gurbet ellerde.

D) Bu iş kayıtsız şartsız kabul edilir mi?

E) Günlerdir aç susuz dolaşıyorum.

 

11. Takısız ad tamlamalarının sonuna -lı (-li, -lu, -lü) eki getirilerek bileşik sıfat grubu oluşturulabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uyan bir bileşik sıfat vardır?

A) Beyaz badanalı evde oturuyoruz.

B) Tahta merdivenli ev onundu.

C) Gözü yaşlı insanlardan hoşlanmaz.

D) Demir yaylar altımda sarsılıyordu.

E) Geniş bahçeli bir evde oturuyor.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) Her günü seninle tekrar tekrar yaşamak ne güzel.

B) Karanlıklar içinden özlemli sesin geliyor.

C) Çorak topraklarımın üzerinden bir bulut geçiyor.

D) Bu şehrin bütün sokaklarında sana koşuyorum.

E) Kapıyı açınca soğuk bir rüzgar çarpıyor yüzüme.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması ad durum eki alarak başka bir ismi niteler duruma gelmiştir?

A) Konuyu birkaç arkadaşımla görüştüm.

B) Onun, uçan kuşa borcu vardı.

C) Bütün çizgiler dile geldi duvarlarda.

D) Başım bir sevda selinde yüzüyordu.

E) Az sayıda işçi ile bu fabrikayı çalıştırabilirim.

 

14. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bu kadar ormanı cayır cayır yaktılar.

B) Yalan yanlış sözlerle kandırma beni.

C) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

D) Güle oynaya eve geldik.

E) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.

 

15. I. Bu kadın kimi arıyor?

II. Öğretmeniniz hangi mahallede oturuyor?

III. Çözdüğün soruların kaçı doğru?

IV. Evlilik yıl dönümünüzü nerede kuruyorsunuz?

V. Bu işi kaç günde bitirebilirsiniz?

Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde soru sıfatı kullanılmıştır?

A) I. ve III.   B) I. ve V.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) III. ve IV.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük, sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Çok güzel bir sazı vardı.

B) Anlatılanlara göre görgülü biriymiş.

C) Çantalı kadına araba çarptı.

D) Yetenekli çocukları çok severdi.

E) O sevecen ve duygulu bir insandı.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bu adamda insanlık kalmamış.

B) Turşuluk biberleri toplamamış.

C) Cimrilik çok kötü bir şeydir.

D) Bunlar arasında benzerlik

E) Kitaplık istediğim gibi olmuş.

 

18. Bazı niteleme sıfatlarının ilk ünlüsü “m, p, r, s” ünsüzlerinden uygun olanı ile önek haline getirilir ve asıl sıfat, buna ulanarak pekiştirilir.

Aşağıdaki sıfatlardan hangisi, bu kurala uyulmadan pekiştirilmiştir?

A) Yemyeşil gözlerine doyamıyorum.

B) Sapasağlam bir adamdı o.

C) Tertemiz bir dünya istiyorum.

D) Kıpkırmızı domatesler yollara saçıldı.

E) Upuzun etekleri yerleri süpürüyordu.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nasıl” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Bu makineyi nasıl çalıştırdın?

B) Nasıl elbiselerden hoşlanıyorsun?

C) Nasıl çalıştığımı biliyor musun?

D) Onunla nasıl anlaşabiliyorsun?

E) Nasıl, yarın gelmeyecek misin?

 

20. Adları çeşitli yönlerden niteleyen sıfatlar çekim eki almaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Burada çirkin olaylara şahit oldum.

B) Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış.

C) O güzelim kazağı çalıya takmış.

D) Benim sadık yârim, kara topraktır.

E) İnce dallar kırık, yapraklar sarı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-D  3-C  4-B  5-E  6-C  7-B  8-D  9-D  10-B  11-B  12-E  13-E  14-B  15-D  16-C  17-B  18-B  19-B  20-C


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir