Sıfat Test-5

1. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır?

A) Derin sularında, bu ayna, her an / Senden bir pırıltı aksettirecek,

B) Hep burada, ömrün her merhalesinde / Zamana gülecek hüznün ve neş’en

C) Kim bilir şimdi nerdesin? / Senindir yine akşamlar.

D) Merdivende ayak sesin, / Rıhtım taşında gölgen var.

E) Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı, / Yabani otlarla örtüldü duvar.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru sıfatı kullanılmamıştır?

A) Necati Bey’in odası kaçıncı kattaymış?

B) Siz daha önce hangi sokakta oturuyordunuz?

C) Yavuz, sizden ne kitabı almanızı istedi?

D) Bu odadaki eşyalar için ne kadar masrafınız oldu?

E) Nasıl bir yere gittiniz ki bu kadar yoruldun?

 

3. Yapıt bir coşku patlamasıdır, fakat asıl önemi gerçeği yansımasından geliyor. Sanatçı kuru gerçekçiliğin karşısına şiirsel gerçekçiliği çıkarmıştır bu yapayla.

Bu cümlelerde kaç sıfat kullanılmıştır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

4. (I)Kültür açısından (II)geçmişi yok sayamayız. Ancak kültürlü (III)kişi öğrenecek, kendini yetiştirecek çeşitli (IV)bilgi dallarında gücünü artıracak; öğrendiklerinin (V)çoğunu unutsa da yine hatırında bir şeyler kalacak.

Yukarıdaki parçada yer alan numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Türlü yönlerden isimleri niteleyip belirten sıfatlar, isimlerin aldığı çekim eklerini almaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?

A) Cenk’in çalışkan bir çocuk olduğu her halinden anlaşılıyordu.

B) Çocuklar bahçedeki güzelim çiçekleri koparıp sökmüşler.

C) İnsafsız adam, çocuğu hiç acımadan dövmüş.

D) Acı yemekleri çok seviyordu, ama midesi rahatsız olduğu için yiyemiyordu.

E) Biz içeri girdiğimizde odada birkaç kişi vardı.

 

6. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sıfat, nitelediği isimden sonra gelmiştir?

A) Acınmanın acı karanlığında yoksun

B) Şimdi artık bir çiçeksin, ışığa dönük

C) Geçmiş karşıma bütün üzüntüler

D) Aradığım yerde yok kitaplarım

E) Son vermek ne iyi gözlerdeki nöbete

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir?

A) Yaz günlerinde sıcak içecekleri ve yemekleri hiç sevmezdi.

B) Kalabalık ve dar sokaklarda yürümek kolay olmuyordu.

C) Eski medrese binasının yanında, hükümet konağı yükseliyordu.

D) Bu küçük şehrin güler yüzlü insanları, yabancıları çok iyi karşılarlardı.

E) Çocukluğundaki elleri bastonlu, sevimli ihtiyarlar bir bir yok olmuşlardı.

 

8. (I)Her sanatçı, insanlığın (II)bütün macerasını (III)bir kere de (IV)kendi şahsında yaşamaya mecburdur. (V)Çok zaman onların yaşadıklarından kimsenin haberi olmaz.

Altı çizili sözcüklerden hangisi belirtme sıfatı değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?

A) Babam, her zaman gürültüsüz bir hayatın özlemini çekiyordu.

B) Şairin eski dostları ile bir araya gelip onun şiirlerini okuduk.

C) Soğuk kış günlerinde sobanın başında oturur kitap okurdu.

D) Marmara’ya bakan bir odanın çini sobasının etrafında oturmuştuk.

E) Fotoğrafçının vitrininde iki genç insanın resmi duruyordu.

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sıfat kullanılmıştır?

A) Hazan düşmüş bağına kar yağmış şakağına

B) Buna hayat denirse, bu fakir de yaşıyor

C) Sel olursun gönlümde, gözlerimden taşarsın

D) Geçti yıllar hasretinle anmamak mümkün değil

E) Ben mi sende ölürüm, sen mi bende yaşarsın?

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı vardır?

A) Bir hayale, bir ümide bağlandı kaldı gönül

B) Bu kaçıncı yalvarıştır, durmadan kandı gönül

C) Hangi bahçede kaldı o eşsiz güzel güller?

D) Gökteki yıldızları yollarına sereyim.

E) Sen iste bu sevgiden kucak kucak vereyim.

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde birden çok sıfat vardır?

A) Gizli derdim kalbimdedir, onu ancak bilen bilir

B) Gonca açmaz, gül olmaz bahan yok gönlümün

C) Bin sır dolu son bahçeye aşkınla ulaştım

D) Gölgenizde yer verin salkımsöğütler dedim

E) Bir sen değilsin yorgun, biraz gayret dediler

 

13. Ufuk (I)bir tilkidir, (II)kaçak ve kurnaz;

Yollar bir (III)yumaktır; uzun, dolaşık

(IV)Her gece rüyamı yazan sihirbaz,

Tutuyor (V)önümde bir (VI)mavi ışık.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sıfat değildir?

A) I. ve III.   B) IV. ve V.    C) III. ve VI.   D) II. ve IV.   E) III. ve V.

 

14. I. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı.

II. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı,

III. Uykuya varmak için bu hazin günde erken

IV. Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken

V. Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı

Numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü isim göreviyle kullanılmıştır?

A) Her hafta Selçuk ile Ali’den biri gelmiyordu.

B) Sınıftaki öğrencilerin dörtte biri oldukça yüksek puanlar almışlardı.

C) İki usta, bir gün arayla izne ayrılmışlardı.

D) Arabayla geçerken, kaldırımda oturmuş ağlayan bir çocuk gördüm.

E) Kimse inanmıyor, ama bu iki çocuk bir yaştaymış.

 

16. Yunus Emre’nin şiiri (I)bir romandır; (II)yalnız oturulup da (III)bir nefeste okunacak bir roman değil. Onda (IV)her biri bir roman olacak (V)mısralar görürsünüz.

Altı çizili bölümlerden hangisi sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-D  4-B  5-B  6-B  7-A  8-D  9-C  10-B  11-C  12-C  13-E  14-B  15-B  16-A


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir