Sıfat Test-4

1. Ben yarım saattir bekliyordum. Baktım ki uzun boylu bir çocuk ekmeği alıp gidiyor. “Ben bir saattir bekliyorum, hâlâ ekmeğimi vereceksin. Bak başkaları alıp gidiyorlar, biraz da bize bak.” diye çıkıştım. Bakkal “Hangisi?” diye sordu.

Bu parçada geçen altı çizili sözlerden kaçı sıfat değildir?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

2. Ah bu türküler, (I)köy türküleri

(II)Olgun bir karpuz gibi yarılır içim

(III)İşte söz, işte ses, işte biçim

(IV)Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar

İliklerine kadar (V)işlemiş sızı.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) IV. ve V.   D) II. ve IV.   E) III. ve V.

 

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?

A) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

B) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez

C) Borçlu ölmez, benzi sararır

D) Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür

E) Adama dayanma ölür, ağaca dayanma çürür.

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sıfat, isim tamlamasını nitelemiştir?

A) Külçelenen, kenetlenen / Işıkların arasında

B) Gelip yüzecek yeniden, / Tenha boğaz sularında

C) Son çığlığıdır şüphesiz / Şimdi camlarda tutuşan

D) Can verdi kanat çırparak, / Mavi gölünde akşamın

E) Siyah dağınık bir bulut, / Karşı sırtın üzerinde

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?

A) Kırıcı söz söylememeye özen gösteriyordu.

B) Yalnız kendini düşünürdü, öteki öğrencilere hiç bakmazdı.

C) Akşama kadar 10-15 sayfalık yazıyı bitirememişti.

D) Hangi soruları soracağına karar veremiyordu.

E) Her insanın kendine özgü yaşam anlayışı vardır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme sıfat göreviyle kullanılmıştır?

A) İki küçük, sessiz sedasız oturuyorlardı.

B) Uçsuz bucaksız deniz, karşımızda bir çarşaf gibi duruyordu.

C) O gece gökyüzü ışıl ışıl parlıyordu.

D) Kasabanın her yanını adım adım dolaştık.

E) Sandallardaki balıkçılar, birbirleriyle bağıra bağıra konuşuyorlardı.

 

7. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sıfat nitelediği isimden sonra gelmiştir?

A) Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş / Fikir çilesinden büyük işkence

B) Evet, her şey bende gizli bir düğüm; / Ne ölüm terleri döktüm, nelerden

C) Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz; / Yollar bir yumaktır; uzun, dolaşık

D) Her gece rüyamı yazan sihirbaz, / Tutuyor önümde bir mavi ışık.

E) Eski esvaplarım, tutun elimden; / Aynalar söyleyin bana, kimim ben?

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı kullanılmamıştır?

A) Artık bu çekilmez çile bitsin istedim.

B) Boylu boyunca düşeceğim şu kaldırımlara.

C) O sonsuz sevincini getir gönlüme.

D) Gitmek istemiyorum, şimdi öteki dünyaya.

E) O, olanlardan habersiz uyuyordu.

 

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

A) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

B) Biri bilmeyen, bini hiç bilmez.

C) Alıcı kuşun ömrü az olur.

D) Alçak yerin tepeciği, dağ görünür.

E) İyi olacak hastanın, hekim ayağına gelir.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir?

A) Temiz giyimli, terbiyeli çocuklar bize yol gösterdi.

B) Şehri gezdiğimizde tertemiz parklar, bahçeler gördük.

C) Kır saçlı, dalgın bakışlı, orta yaşlı bir adam karşımızdaydı.

D) Yaz tatillerini genellikle Sinop’ta geçirirdi.

E) Boğaz kıyılarını beton yapılar, hızlı motorlar kuşatmıştı.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde hem ad hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır?

A) Kış bitti… Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz

B) Bahar pınarlarından içime damlıyor su

C) İçimin dört duvarı bembeyaz badanalı

D) Beyaz işte, aylardır gözümde tüten beyaz

E) Duyuyorum bu sabah, kış içimden çıkalı

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasından önce hem belirtme hem de niteleme sıfatı yer almıştır?

A) Çok sevdiğimiz bahar günleri yakında gelecek.

B) Fabrikanın giriş kapısında iri yarı, iki güvenlik görevlisi vardı.

C) Yeni aldığı cep telefonunu okul kantininde unutmuş.

D) Kasabanın yeni belediye başkanı oldukça genç biriydi.

E) Testte uzun ve karmaşık sorular yer alıyordu.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ilk” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır?

A) Sevgi, insandaki güzel duyguların ilkidir.

B) Çocuğun attığı ilk adım bütün evi neşeye boğdu.

C) Onur, ilk soruyu çözmek için çok uğraştı.

D) Sabahlan kalkınca ilk işi gazetelere göz atmaktı.

E) O gün ilk dersi nasıl tamamladığımı, ben de bilmiyorum.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde “-sız, -siz” ekini alan sözcük farklı görevde kullanılmıştır?

A) İnsafsız, çocuğu yaşına bakmadan dövdü.

B) Sizin bu yaptığınıza vefasızlık denir.

C) Görgüsüz, insanlara saygı göstermeyi bilmeyendir.

D) Kimseye bir şey söylemeden habersiz gitmişler.

E) Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu anlaşılacak.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat, isim tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?

A) Büyük emreder, küçük yapar.

B) Yeşil rengin tatlılığı her renkte yoktur.

C) Tembelin derdini başkası çeker.

D) Dostun iyisi, zor zamanda belli olur.

E) Deli işler, akıllı düşünür.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir isim, birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A) Bilgi üretme ve üretilen bilgiyi topluma sunma üniversitenin temel hedefi olmalıdır.

B) Üniversiteler bilimsel ve güvenilir bilginin merkezi olmalıdır.

C) Üniversiteyi bitiren kişiler, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yine üniversiteden yararlanabilmelidir.

D) Toplumun ve bireyin sorunlarına çözüm bulmak üniversitelerin görevlerindendir.

E) Üniversite eğitiminde, gelişmiş sistem ve kaynaklardan yararlanılmalıdır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-D  3-E  4-B  5-A  6-B  7-C  8-E  9-B  10-B  11-C  12-B  13-A  14-D  15-D  16-B


1 Yorum Var: “Sıfat Test-4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir