Sıfat Test-3

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Şimdi niye susar bu yaşlı dünya?

B) İşitmeyi dilediği ses ona ne gün ulaşmış?

C) Hayat, uğultularla kendisini niçin yok sayıyor?

D) Kimse anlatmadı mı ona yaşamın güzelliğini?

E) Ne kalacak benden gelecek zamanlara?

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A) Bozuk, kıvrımlı, çatalsı sözleri hatırlıyorum.

B) Bir ağaca bakarak geçirdim bütün günümü

C) Tutamadığım dünyayı seyrediyorum bir köşeden

D) Tutmayı hayal bile edemem o güzel dünyayı

E) Sonra beyaz kumaşı da yırttım, sarı örtüyü de

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Bir kuş mu var köşede, kendisine bakan?

B) Masanın olmadığı bir odada nasıl çalışabilirdi?

C) Yabancı bir mekâna yerleştirilmiş eşyalarına tek tek niçin baktı?

D) Nasıl akşamda söndürülmüş karşı evin ışığı?

E) Müzisyen bir komşusunun olacağını söylemiş miydi?

 

4. Çok (I)ince, çok (II)duygulu bir insan olan şair, (III)kızgın bir anında, (IV)olmadık bir gaf yapmış ye bu gaf da (V)ona hayli pahalıya mal olmuştu.

Yukarıdaki cümlede alt çizili sözcüklerden hangisi, tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) N’oldu bunca hukukumuz ellerim?

B) Hangi sulara girip çıktınız ellerim?

C) Nasıl kullanayım ellerim sizi?

D) Benim İstanbul bakışlım sazdan mı geliyorsun?

E) Felek bitmedi mi işlediğin nakışlar?

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir ad tamlamasının sıfatıdır?

A) Tuhaf bir yaz gecesi dolaşıyor dışarıda bu akşam.

B) Bulutların arasından kanlı bir orak gibi görünüyor hilal.

C) Hiçbir şey yerli yerinde değildi o akşam.

D) Geceye toz gibi dağılan sessiz bir yağmur yağıyordu.

E) Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı bugün.

 

7. (I)Öyle (II)geniş (III)kapsamlı bir hukuk kavrayışı ve (IV)büyük sentez yeteneği ki, (V)bütün olayları hep yukarıdan el atarak değerlendirmiş, onları tarih içindeki yerine oturtmayı adet edinmişti.

Yukarıdaki cümlede, numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?

A) Sen, bahçelerin güneşli kapılarından geçtin

B) İnce bir ruh, kötülük önünde direnirdi

C) Yüce güneşin tahtına sığınır ölümler

D) Merhametli insanları unutmaz toplum

E) Engin denizlerde çırpınır kuşlar, balıklar

 

Güzel adamdı babam

Hafif kemerli kibar bir burun, geniş bir alın

İnce, kumral bıyıklı hoş bir ağız

9. Yukarıdaki dizelerde “bir” sözcüklerinin dışında kaç adet sıfat kullanılmıştır?

A) 5   B) 6   C) 7   D) 8   E) 9

 

10. Onun bir başka belirgin yanı da, (I)genç yetenekleri geliştiren (II)iyi bir hoca oluşuydu. (III)Birçok genç, ilk olarak sahneye (IV)onun yanında adım attılar. Onlara (V)tatlı dille çok şeyler öğretti.

Yukarıdaki parçada numaralanmış bölümlerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı türde kullanılmıştır?

A) İstanbul’da bir sonbahar masalı gibi sürünüyor gece.

B) Gecikmiş kuşların kanatları, karanlığı bir bıçak gibi yarar.

C) İnce yağmurlara kapılıp dağlara doğru yürümelisin.

D) Sonbaharın tüm olumsuz çağrışımlarını unutuyorsun.

E) Yeni bir güne başlar gibi bir mevsime daha giriyorsun.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Araya araya bulsam senin güzel izini

B) Torunların dört yana, kol kol gitsin

C) Güzel senin türlü türlü derdin var.

D) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

E) Burcu burcu kokar bu yaz akşamları

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatına yer verilmiştir?

A) Simsiyah, ince bir tel vardı çocukların ellerinde

B) Sonra kahvede sıcak bir şey içmiştim.

C) Bir yatırın türbesinin yanında duraklamıştım.

D) Kitapların içinde kurutulmuş menekşe yapraklan vardı.

E) Bir kadın ve yanında iki çocuk pencerenin önünden geçmişlerdi.

 

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Dışarıda bir rüzgâr esiyor.

B) Esinti kimi zaman uğultuya dönüşüyor.

C) Uyuyan toprağı kim uyandırdı?

D) Kefeni yırtılan bir ölü müydü?

E) Karanlık odada oturmak en iyisi.

 

15. Toprak (I)bir kez uyanırsa, (II)bütün (III)bu önlemler, (IV)kâğıttan şatolar (V)gibi devrilmeyecek mi?

Numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Böylece, (I)oluşturulan park, sade (II)coğrafi bir park olarak kalmaz, ayrıca (III)güzel bir (IV)huzur ve (V)vefa parkı da olur.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.   E) IV. ve V.

 

17. Teklif kabul görürse, (I)elbet (II)uzman ve (III)bilgili heyetlerce (IV)daha (V)ayrıntılı bir şekilde düşünülür.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi türce özdeştir?

A) I. ve II.   B) III. ve IV.   C) IV. ve V.   D) I. ve IV.   E) I. ve III

 

18. Adını (I)titizce saklayan bir sokak buldum. (II)Şimdi söyleyemem (III)hangi alanın arkasında, oradan (IV)geçerken (V)hep seni düşünüyorum.

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Küçük kafatasımda (I)gümbür gümbür atıyor (II)geniş hafızam; (III)o yazların karanfil (IV)sesli sıcaklığı sürüyor; (V)göçebe bulutlar beyaz turnalar peşindedir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir tamlama kullanılmıştır?

A) Kalbe saplıyorum şu lanetli dili

B) Sıcaklık duygusu vermişti bana yıllarca

C) Bitirmelisin uzaklaşan arkadaşlıkları

D) Kalmazdı defterimde tek bir isim

E) Uğurlu tülbentler sallardı yoldan geçenlere

 

21. Kendi çocukluğundan da (I)sevimli bir çocukluk bağışlanmış, (II)gür saçlı, (III)temiz tırnaklı, konuşmasını tamamlayan güzellikte (IV)dişli bir çocuktu.

Sıfat tamlamasının sonuna -lı eki getirilir ve meydana gelen birlik bir ismin sıfatı yapılır. Bu yolla oluşmuş birliklere “kurallı birleşik sıfat” denir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış söz öbeklerinden hangi ikisi, bu kurala göre oluşmuş bir kurallı birleşik sıfattır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

 

22. Seçilebilmesini sağlayan, siyah (I)çizgileriydi. Bir de mavi gözleri. Ölümünden (II)önceki son görüntüsüymüş. (III)Yakın bir (IV)gelecekte (V)benzerleri de yok olacakmış.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi adlaşmış sıfat görevindedir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) III. ve V.

 

23. (I)İyi güldestelerde (II)iyi seçilmemiş şiirler de olabilir. Fakat genel olarak (III)iyi şiirlerden kurulur, (IV)iyi şiirlerin yanında yazarın (V)iyi bir esprisi de yer alır.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, adlaşmış sıfat değildir?

A) Sesi çıkması gereken birçok insan sesini kaybetti.

B) Korkaklar, kendi korkularını bulaşıcı hastalık gibi taşır.

C) Alçaklar, hayatın karanlığından beslenmek ister.

D) Çocukların başlarını okşamalı, gençlere gülümsemeli

E) Biri zalimlere “hayır” diye haykırmalı bir gün.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) adlaşmış sıfatı göstermek amacıyla kullanılmıştır?

A) Öyküsünün oluşma serüvenini, nasıl öykü yazdığını anlatır.

B) Edebiyat heveslisi genç, yazara çeşitli sorular sorar.

C) Âmâ adam, birine bağırırken yazar da adamı düşünmeye başlar.

D) Acaba kör etrafını havasından, gürültüsünden mi anlıyor?

E) Sait Faik hiçbir okula, görüşe, inanca bağlı değildir.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-A  3-D  4-E  5-B  6-A  7-A  8-B  9-E  10-D  11-A  12-C  13-A  14-C  15-E  16-E  17-D  18-C  19-A  20-B  21-B  22-D  23-B  24-A  25-B

67 Yorum Var: “Sıfat Test-3

  1. Benim işime çok fazla yaramıyor, tek bir test bile çözmedim daha. Gerçi test çözmem ama olsun sınavda işimi görür.

  2. Her şey iyi de bazı sorularda “altı çizili sözcükler” demişsiniz ama altı çizili sözcük yok!

  3. Sınavdan 100 aldım sayenizde çok teşekkür ederim, hoca da sadece bunları sormuş sağ olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir