Sıfat Test-2

1. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşmış sıfat olur ve adlaşmış sıfatlar da ad gibi tamlama kurabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, bir ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Sesimiz bize hayatın güzelliklerini anlatmalı.

B) Biri, yaşayabilmek için dövüşmek gerektiğini anlatmalı.

C) Vakti saçlarından yakalayıp, günü gözlerinden öpmeli.

D) İnsan, önünde durup uzun uzun çiçeklere bakmalı.

E) Yabancıların sesini duymadığımız vakitlerde yaşıyoruz.

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Vahşi hayvanları dünya dışına saldım

B) Güneş, ıslak tütünlere vurur baharda

C) Dallarını umut ve çürük kiraz basmış

D) Deli rüzgârlar sürükler bahçelerde otları

E) Pembe erguvanlar dökülür kaldırım taşlarına

 

3. Bir sıfat takımının sonuna -lı (-li, -lu, -lü) takısı getirilerek kurallı birleşik sıfat yapılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşmuş bir kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) Bizim yaşadığımız topraklar büyük dağların eteklerindeydi.

B) Damları sazlarla kaplı, yuvarlak kulübelerde yaşardık.

C) Kulübelerimizin çevresinde kocaman gövdeli ağaçlar bulunurdu.

D) Çiziklerin amacı bütün vücudu güzelleştirmektir.

E) Mavili gözleri ve duygusal bakışlarıyla çevresinde kendini sevdirmiştir.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir tamlayanın sıfatı görevinde kullanılmıştır?

A) Çağıldar enderun mermerlerinde ayaklarına su

B) Mercan bağırlarda bir insafa değer kâbusu

C) Kabarmış ırmağın sedeflerine düşer, yorgun

D) Ve bembeyaz gömülür suya ardışık taşlar

E) Dindirilmez kuşlar gibi tiz, haykırır yeniden.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Hangi ayrıntıya ayıracağım şimdi kalan günlerimi?

B) Niçin bir an bile ne olduğunu anlamadan geçti ömür?

C) Verdiklerimizden başka neden bir şey istemediniz?

D) Bir son şarkı gibi mi çalardı yalnızlığım?

E) Şimdi bahar temizliği yapan mı var ruhunda?

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir sıfat soyut bir adı nitelemiştir?

A) Üzgün gönüllerle şöyle haykırıyorlardı göklere.

B) Özgürlüğün tadını dev dalgalar arasında arıyor.

C) Bu gönül evinden hiç çıkmadı dışarıya.

D) Coşkun bir denizdi rüyalarda gördüğü yer.

E) Sonra, aşk sahiline vurmuştu gönül gemisi.

 

7. Kimi sıfat tamlamalarının sonuna -lı eki eklenir ve meydana gelen birlik bir adın sıfatı yapılır. Buna “kurallı birleşik sıfat” denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala göre oluşmuş bir kurallı birleşik sıfat vardır?

A) Coşkulu insanlar geçerdi daracık sokaklardan.

B) Kiremit damlı evlerde geçti bütün çocukluğum.

C) Kareli gömlekler dikerdi annem kendi dokuduğu kumaşlardan

D) Çiçekli basmalar giyerdi kızlar, Nazilli’den getirilmiş.

E) Çardaklı evlerde ninni söylerdi yaşlı kadınlar.

 

Sanki (I)birkaç kapı vardı aralık bıraktığımız

(II)Şimdisiz menekşeler gibi apansız açılan

(III)Yalnız ve (IV)cesur yolcular bile

(V)Korkuyla duraksardı önlerinde

8. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

9. Bir sıfat tamlamasında adla sıfat yer değiştirir, ismin sonuna -i (-si) getirilir ve meydana gelen birlik bir adın sıfatı olarak kullanılır. Buna da kurallı birleşik sıfat denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala göre oluşturulmuş bir kurallı birleşik sıfat vardır?

A) Çileli bir dönemin öyküsünü anlatmıştı son romanında.

B) Komşusu, beyaz sakallı, emekli bir bankacıydı.

C) Perdeleri açık pencereden büyük bir park görünüyordu.

D) Pencerenin aydınlık dikdörtgeninde, silik bir yazı dikkatini çekti.

E) Sabahın serinliğinde, kimsesiz sokaklarda ağır ağır yürüdü.

 

10. Sıfatlar çekim eki alırsa adlaşmış sıfat olur.

Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?

A) İhtiyarlar birbirlerine gizlice “Böyle kış olmamıştı.” diyorlardı.

B) Karacaoğlan kaynar coşar / Aşk dalgası boydan aşar.

C) Önümdeki küçük sarı vazoda kırmızı güller vardı.

D) Boyuna boşuna kurban olduğum / Çimenli bahçenin gülüne benzer.

E) Boy boy insan gövdeleri kımıldanır Güneşi içmiş karanlık kaldırımlarda

 

11. Yani, bir (I)nevi anonimlik. Geceleri, (II)tarihi Lantin harabelerinde (III)onların hayalleri görülür, (IV)adeta kefenler (V)şuraya buraya takılır kalırdı.

Numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bunun dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Ölümle hayatın (I)kesin ayrımı kaybolmuştu. Hayatta (II)olanlar ölü gibiydiler. (III)Ölüler de git git artmaktan, yakınlaşmaktan ötürü, (IV)dirilerden daha diri, (V)sağlardan daha sağdılar.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Böylece (I)ölen kişi unutuluyordu. Çünkü (II)yeni ölüler vardı. (III)Eskisine takılıp kalmak, (IV)yenilerle uğraşma çabasını (V)belki kırabilirdi.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi adlaşmış sıfattır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.  E) I. ve III.

 

14. Otuzunu aşmış birine (I)pek genç demez insanlar, (II)sessiz sedasız, (III)törensiz ve (IV)kutlamasız, (V)orta yaşlılar sınıfına geçiriverirler.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış öğelerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir “soru sıfatıyla” sağlanmıştır?

A) Nedir bu savaşın ardındaki büyük sır?

B) Hangi büyü bizi birbirimizle vuruşturuyor?

C) Her mutluluk bir acıdan mı süzülecek?

D) Kim bize yol gösterebilir böyle bir zamanda?

E) Hangisi akıl verebilir bize bu savaşta?

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) “Dünyada garip bir yolcu gibi ol” sözü yaşamını ne güzel özetliyordu.

B) Bulunduğu yere alın teri ve sanatının gücüyle gelmişti.

C) Kimi zaman da müthiş kıskançlıklar duyduğum olur.

D) Seyircinin karşısına makyajsız çıkmak, oyuncuyu daha sevimli yapıyor.

E) Bu durum, hem şaşırtıyor bizi hem de keyfimizi büsbütün kaçırıyor.

 

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Ölümü sıradan olur büyük sanatçıların.

B) Bu, bir trenin istasyondan çıkması gibi bir şeydi.

C) Gençlerin arasından bir hürriyet anıtı gibi geçti.

D) Sahibi dünyadan gitse bile, o hatıralar yaşayacak.

E) Meydanların rengârenk çılgınlıkları içinden geçti ve gitti.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Gömleğim kâğıttan, yanar mıydı?

B) Ateş içinde bana da yer var mıydı?

C) Kim bana benden daha yakın bu yerde?

D) Ölüm seni ve beni hangi yolda bekler?

E) Bana arayanın sen olmadığını mı söyleyecekler?

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir ad birden çok sıfatla nitelenmiştir?

A) Bu suskun, çekingen çocuk tiyatroya orada tutulmuştu.

B) Onu da yüksek bürokrat ve iyi bir hariciyeci yapmak istiyordu.

C) Gücünü önce bu büyük sevgide aramak gerekir.

D) O aynı zamanda bir inanç ve irade insanıdır.

E) Onursuz adamdan, onurlu iş çıkmaz, derlerdi.

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Billur gibi sulardan ne hoş aksediyordu hayat

B) Yaratılan ilk eser doğmuştu içinizden şimdi

C) Sedirlerin o narin yapısı çekiyordu insanı

D) Öğrendiniz bunları ahenkli bir şekilde

E) Varmak isterdi onun gücünden her biriyle

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ikileme” diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Dere, aşağılarda günün son ışıklarıyla pırıl pırıl yanıyordu.

B) Nemli toprağı koklayıp ağır ağır avuçlarımdan boşalttım.

C) Ardından, yeni aldığım iki araziyi döne döne dolaştım.

D) Âdemoğlu dayalı döşeli odalarda yaşamayı her zaman tercih etmiştir.

E) Yaşlı adam, muhtara bön bön bakarken birden sesini yükseltti.

 

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi, diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?

A) Bu büyük aşk, onun yaşamının içeriğidir.

B) Bu verimli açlık, onu son dakikalarına kadar bırakmamıştır.

C) Sıcak ve konforlu ev ona dar gelmeye başlamıştı.

D) Büyük aşklar bir süre sonra saman alevi gibi sönebilir.

E) Sahnelerin devi de artık aramızdan ayrıldı.

 

(I)En (II)güzel örneğiyim (III)böyle bir mucizenin

Işığına (IV)sonsuz göçtür, (V)çıplak ayak, sonra nal

23. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yangını söndür de git, uzan yüksek dağlara

B) Diri, dolgun günaha daldır avuçlarını

C) Döndü derken tövbekâr gönlüm akıldan yana

D) Böyle sağlam bir mantık verilir mi şeytana?

E) Kızıl bir bulut gibi gönlüne yapıştı ölüm

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-A  3-C  4-C  5-A  6-A  7-B  8-E  9-C  10-A  11-D  12-A  13-C  14-E  15-B  16-C  17-A  18-D  19-A  20-A  21-D  22-E  23-A  24-D

30 Yorum Var: “Sıfat Test-2

  1. Vay be adamlar bu testleri 2013’te çözmüş. İleride ben nasıl “vay be” dediysem bana da vay be diyecekler.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir